Pokuta pro Telecom

Poškození nejsou spokojení s její výší Historicky nejvyšší pokutu zhruba 82 milionů korun udělil minulý týden Ú


Poškození nejsou spokojení s její výší
Historicky nejvyšší pokutu zhruba 82 milionů korun udělil minulý týden Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Českému Telecomu (ČTc) za nekalé praktiky
při poskytování telefonních služeb určených podnikatelským subjektům.
Dominantní operátor si zavázal své zákazníky, aby provolali každý měsíc
minimální stanovený objem hovorů. Pokud byl objem uskutečněných odchozích
hovorů nižší, účtoval Telecom klientům kromě ceny za uskutečněné hovory ještě
rozdíl mezi výší smluvního a uskutečněného hovorného. Uvedené smlouvy také
obsahují povinnost využívat na pevných telefonních linkách k hlasovému provozu
pouze služeb ČTc.

Cenová diskriminace
Dalšího zneužití dominantního postavení se Telecom dopustil tím, že uplatňoval
smluvní podmínky odlišné od těch standardních a že aplikoval programy vytvořené
za účelem získání či udržení zákazníka na úkor konkurence. Jde o takzvaný
věrnostní rabat, tedy porušení zákona, které považuje za závažné i Evropská
komise.
Dosavadní nejvyšší pokutu obdržely firmy Eurotel a T-Mobile. Podle ÚOHS uvedené
společnosti svým jednáním v roce 2000 a 2001 zneužily svého dominantního
postavení, neboť do sítě firmy Český Mobil účtovaly vyšší minutovou sazbu než
tu, jakou si počítaly při spojení navzájem. Eurotel tehdy musel zaplatit 48
milionů korun a T-Mobile 15 milionů korun.
Někteří alternativní operátoři přivítali udělení pokuty Českému Telecomu, avšak
nejsou spokojeni s její výší. Je prý natolik nízká, že se Telecomu vyplatí ji
zaplatit. ÚOHS přitom může ČTc udělit pokutu až do hodnoty 10 % celkových
tržeb, tedy asi pět miliard korun.
Mluvčí Českého Telecomu oznámil, že jeho firma s pokutou nesouhlasí, a protože
se u úřadu odvolat nemůže, podá žalobu ke správnímu soudu a požádá o odklad
vykonavatelnosti placení.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.