Policejní razie v Mironetu

17. května 2000 vykonala Policie ČR domovní prohlídku u majitele firem THD a Mironet pana Roberta Novotného. Zároveň pr...


17. května 2000 vykonala Policie ČR domovní prohlídku u majitele firem THD a
Mironet pana Roberta Novotného. Zároveň proběhly prohlídky v distribuční firmě
THD a v pražských prodejnách Mironet. Zásah se nedotkl mimopražských prodejen
sítě Mironet.
Příkaz k prohlídce tzv. jiných prostor z 10. května 2000, jehož kopii dostali
novináři k dispozici na tiskové konferenci firmy Mironet, se zásah odůvodňuje
trestním oznámením, které na společnosti Mironet, s. r. o., a THD, s. r. o.,
podala Advokátní kancelář Rott, Růžička a Guttmann (zastupuje společnost
Microsoft Corp.) na základě svého kontrolního nákupu. Podle tohoto oznámení pan
Robert Novotný měl jako jediný majitel a jednatel firem THD, s. r. o., a
Mironet, s. r. o., vybavovat osobní počítače různými nelegálními kopiemi
počítačových programů.
Podle vyjádření pana Novotného zásah PČR ve firmě THD byl sice dlouhý, ale
proběhl naprosto korektně policisté si vzali kopii účetnictví firmy,
zaznamenali si, které programy jsou nainstalovány na počítačích firmy. V
pražské prodejně Mironetu, kterou pan Robert Novotný provozuje jako fyzická
osoba, však podle zástupců firmy byly zabaveny rovněž počítače firmy i
zákazníků a také kompletní agenda. Zůstává otázkou, kdy se vše vrátí majiteli.
Co to jsou kontrolní nákupy
Kontrolní nákupy jsou jednou z metod, které výrobci programového vybavení
používají při boji se softwarovým pirátstvím. Pověřené firmy nebo jednotlivé
osoby koupí počítač a prověří jej, zda na něm není nainstalován nelegální
software. Tyto akce probíhají po celém světě a např. kontrolní nákup v Mironetu
byl iniciován přímo centrálou Microsoftu.
Struktura Mironetu a THD
Struktura firem spojených se jménem pana Roberta Novotného je možná nezvyklá,
ale průhledná. Celá prodejní síť Mironetu je založena na francheesingu stejný
princip se používá např. u benzinových čerpadel nebo sítí rychlého občerstvení.
Ten, kdo chce nabízet počítače Mironet, musí např. zboží odebírat od
distribuční společnosti THD.
Mironet funguje dál
Podle slov zástupců Mironetu se podařilo udržet celou síť v chodu.
Mimopražských poboček se zásah nedotkl, distribuční firma THD mohla ihned po
odchodu policie pracovat. Pražské pobočky byly převedeny na jejich zaměstnance.
Jak se bude celá kauza vyvíjet dále, je do značné míry v rukou právníků.
Co říká Policie ČR?
Podle mluvčí Úřadu vyšetřování proběhla celá akce v pořádku. Naznačila také, že
výsledky prohlídek dosavadní podezření vůči firmě Mironet se potvrdila. Na
konečné stanovisko si však (jako obvykle) musíme počkat do ukončení vyšetřování.
0 1546 / orn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.