Pomalý start, velké zrychlení

"Rok 1999 bude v Evropě ve znamení obrovského boomu elektronického obchodu," říká Didier Hueber, výkonný ředitel Ele...


"Rok 1999 bude v Evropě ve znamení obrovského boomu elektronického obchodu,"
říká Didier Hueber, výkonný ředitel Electronic Commerce Europe, což je
neziskové sdružení se sídlem v Bruselu. "Dva předchozí roky byly ve znamení
příprav. V roce 1997 jsme byli jako volající na poušti, ale dnes zaznamenáváme
stále více a více profesionálních objednávek, například od účetních organizací
či bank, které chtějí hrát výraznou roli v e-businessu."
Tento rok skutečně skýtá velice nadějné vyhlídky pro rozvoj elektronického
obchodu na starém kontinentě. Přinese jednotnou evropskou měnu a také
liberalizace v oblasti telekomunikací, která se projeví snížením cen
telefonních poplatků, výrazně přispěje k podpoře tohoto druhu podnikání.
Vzpamatovali se i evropští legislativci a zdá se, že nic nebrání elektronickému
obchodu v jeho triumfální cestě vpřed.
Čísla jsou působivá. Zisky z on-line obchodu v Evropě by měly podle předpovědí
IDC v roce 2001 dosáhnout 30 miliard dolarů, zatímco ještě v roce 1997 to bylo
pouhých 508 milionů.
V tomto roce se např. ve Francii a ve Velké Británii očekává více než
dvojnásobné zvýšení příjmů z on-line prodeje knih, letenek, hudebnin a
počítačů. Podle Benchmark Group příjmy z elektronického obchodu ve Francii v
roce 1998 dosáhly 4,5 milionu dolarů.

Stále ještě rezervy
Navzdory těmto potěšitelným zprávám, zůstává neoddiskutovatelným faktem, že
stále zhruba 85 % zisků dosažených při obchodování na Internetu, vzniká v USA.
Podle pozorovatelů Evropa zaujímá k elektronickému obchodu jakési schizofrenní
stanovisko. Na jedné straně je e-business považován za velkou příležitost a
řada podnikatelů si uvědomuje jeho obrovské možnosti, na straně druhé však v
globále zaujímá starý kontinent k elektronickému obchodu jakýsi defenzivní
postoj.
Špatně se hledají i příklady úspěšných elektronických projektů. "Velice usiluji
o to, abych mohl předložit opravdu dobrý a opravdu evropský příklad úspěšného,
zákaznicky zaměřeného e-business situ," říká John Leftwich, marketingový
viceprezident Microsoftu pro Evropu, Střední východ a Afriku.
Takovým pokusem byl např. vánoční projekt z roku 1997, který chtěl prolomit
barieru nezájmu o elektronický obchod v Evropě. Nicméně zas až tak závratný
úspěch to nebyl. Vánoční stránka Microsoftu zaznamenala jen 500 úspěšných
obchodních transakcí za 8 týdnů provozu.
Zatímco zákaznicky zaměřeným stránkám se tedy v Evropě zatím příliš nedaří,
úspěch zaznamenávají aktivity v oblasti business-to-business a
business-to--administration.
"V těchto směrech je Evropa daleko aktivnější," říká Didier Hueber. "Pokud jde
o e-komerci v oblasti business-to-business, tam zaznamenáváme zdvojnásobení
každé 3-4 měsíce."

Unie je v čele
Daleko lépe než ostatní evropské země si vedou členské státy Evropské unie. V
roce 1997 byla Velká Británie prakticky na stejné úrovni jako Spojené státy,
pokud jde o využití Internetu k obchodním účelům. Zhruba 60 % obchodních
aktivit v obou státech bylo přístupných přes Web. Daleko před těmito dvěma
zeměmi ovšem "bodovala" Skandinávie. Zde toto číslo dosahovalo 80 %.
Rovněž velice rychle se v zemích Unie rozvíjí sféra
business--to-administration. Možnost podávat nejrůznější formuláře, přiznání a
žádosti elektronickou cestou je stále častěji využívána. Tento trend odpovídá i
evropské tradici malých a středních podniků, které jsou historicky přetíženy
přebujelými administrativními požadavky.
"Jednou z nejčastějších stížností, které slyšíme od představitelů těchto
menších podniků je to, že prakticky nemají čas na podnikání, protože většinu
času jim zabere papírování," říká Hueber. "Francie, Irsko, Velká Británie,
Nizozemí, Švédsko a Finsko již nyní patří k zemím, které akceptují tyto
dokumenty v digitální podobě."

Zpoždění má i výhody
Výhodou evropských podnikatelů v oblasti retailu je i to, že mají velmi dobrý
přehled o svém domácím i ostatním evropském trhu. Takže třeba švédský obchodník
ví velice přesně, jak budovat on-line katalog pro dánský trh, což je znalost,
která např. americkému podnikateli dost chybí.
Stejně tak evropské obchodní řetězce paradoxně profitují z pomalého rozvoje
e-businessu na svém kontinentu. Ve Spojených státech totiž představitelé
tradičních retailových řetězců zaspali prudký nástup elektronického obchodu a
než se vzpamatovali, existovaly zde paralelní řetězce virtuálních obchodů na
Webu.

Evropská specifika
Na druhé straně bude Evropa muset čelit potížím, které jsou americkému on-line
obchodu cizí. Kromě "tradičních" problémů spojených s bezpečností
elektronických transakcí a stanovení obchodních a platebních standardů, má
Evropa navíc problém nízké penetrace Internetu, vysokých nákladů spojených s
používáním Webu, dále je tu problém jazykové různosti a také odlišné obchodní
legislativy v jednotlivých zemích.
Nicméně pokud jde o poplatky za Internet, všeobecně se předpokládá snížení
nákladů v souvislosti s deregulací telekomunikačního trhu v západní Evropě.
Stejně tak se prudce zlepšuje infrastruktura Internetu. Počet evropských
počítačů, které mají přístup na Internet, vzrostl v roce 1998 na 21,2 milionu,
což je o 60 % více oproti roku 1997.
Faktem ovšem zůstává, že kromě problémů s informační infrastrukturou musí
evropský e-business čelit i potížím spojeným s nedostatečnou podporou ze strany
vlád a průmyslových organizací jednotlivých zemí.
Podle Forrester Research je spolupráce mezi podnikateli a státní správou
klíčovým faktorem rozvoje elektronického obchodu. Podle této studie bude v roce
2003 dosahovat obrat on-line obchodu 3,2 bilionu dolarů v případě, že tato
spolupráce bude fungovat, ovšem pokud se tak nestane, dosáhne tento obrat výše
pouhých 1,8 bilionu dolarů.
Říká se, že Evropa mívá pomalý rozjezd. Jakmile však odstartuje, jede pak už
velice rychle.
8 3055 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.