Pomoc pro zdravotně postižené

Když byl Harry Stathos, vedoucí finančního odboru u Northwest Permanente v Portlandu v Oregonu postižen mrtvicí, a doča...


Když byl Harry Stathos, vedoucí finančního odboru u Northwest Permanente v
Portlandu v Oregonu postižen mrtvicí, a dočasně nebyl schopen číst, jeho
zaměstnavatel pro něj zakoupil za 4 000 dolarů skener a dva programy, které mu
dokumenty a obsah e-mailu četly.
"To mně umožnilo pracovat a vrátilo mne to do zaměstnání dříve, než si moji
doktoři dovedli představit," říká Stathos. Ačkoli sám dobře znal čtecí
zařízení, je vděčný personálu Northwest Permanente, což je regionální lékařská
pobočka Kaiser Permanente, za jejich trpělivost a zájem při nákupu a instalaci
softwaru. "Bez nich by se nepodařilo systém nainstalovat," říká Stathos.
Řešení je zatím v plenkách
O takovýto postup v případě postižení zaměstnan-ců usiluje organizace ADA
(Americans with Disabiliti-es Act), která vznikla téměř před deseti lety a
která si klade za cíl, aby úřady s více než 15 zaměstnanci zajistily pro
postižené "přiměřené podmínky", pokud to nevyvolá neřešitelné problémy či
poškození obchodních zájmů. Přesto se podle odborníků na podpůrnou techniku
(assistive technology) většina manažerů IT nestará o to, jak jejich nákupy a
jimi navrhovaný systém ovlivní současné a potenciální zaměstnance. Například
jestliže společnost zavede standardně skupinu aplikací založených na Windows,
která nenabízejí ekvivalentní klávesové povely, je situace pro mnohé postižené
obtížná.
"Problém přizpůsobení je často v prvé řadě svázán s otázkou, zda výchozí systém
přizpůsobení umožňuje," říká Debbie Cooková, projektová ředitelka Washington
Assistive Technology Alliance v Seattlu.
Jestliže otázka případného zaměstnání postižených nebyla zvažováná včas, může
se stát, že společnosti musí nakonec sáhnout k neefektivním a drahým úpravám
systému podle individuálních požadavků.
Alan Cantor, ředitel Cantor & Associates, torontské společnosti pro konzultace
v oboru přizpůsobení pracovišť potřebám postižených, se nedávno věnoval
zaměstnankyni, která nemůže používat myš. Její práce vyžadovala použití sedmi
různých aplikací, z nichž pouze dvě byly plně přístupné z klávesnice. "Protože
chybělo několik přístupových klávesových zkratek, nebyla tato žena schopna
dělat svou práci a neexistoval způsob, jak přimět zaměstnavatele, aby zajistil
přístupnost softwaru," říká Cantor.
Práce pro odborníky
Organizace, které se s problémem zaměstnání postižených pracovníků úspěšně
vyrovnaly, mají často specializované týmy, buď v rámci odboru IT, nebo úzce s
ním spolupracující.
U.S. Department of Education ve Washingtonu má ve své devadesátičlenné skupině
pro informační zdroje také tým věnující se podpůrné technice. Tato čtyřčlenná
skupina má na starosti potřeby postižených zaměstnanců a jejich vedoucích.
"Specializovaný tým, který zná dokonale problematiku podpůrné techniky to je
něco úplně jiného," říká Don Barret, odborník na tuto oblast. "Předělávat
systémy je skutečně nákladné řešení. Jestliže se o problematiku staráte
průběžně, jste schopni ovlivnit už vývojová stadia systémů."
Zatím vede státní správa
Vedení státních institucí v Maine zavedlo jako standard určitý groupware.
Zjistilo se však, že nevidomí zaměstnanci státního odboru práce by nemohli tyto
programy používat. Stát tedy opustil navrženou variantu a nalezl vyhovující
software pro tyto zaměstnance. Případ se stal podnětem pro širší analýzu a
řešení problémů přizpůsobení pracovní techniky postiženým.
"Zjistili jsme, že klíčová je rovina plánování nákupů," říká Floyd White,
databázový analytik Bureau of Information Services. Floyd, který je sám zrakově
postižený, vede v Information Systems Managers Group úkol zaměřený na problém
přístupnosti. "Dosahujeme pokroku jak u dodavatelů, tak u domácích vývojářů."
Nicméně vytvořit mezi IT manažery vědomí zodpovědnosti, to byl boj, říká White.
Největším problémem je, že se stále kupují a instalují programy, které mají
používat postižení zaměstnanci, ale se kterými nelze pracovat bez použití myši.
White říká IT manažerům, aby se snažili používat aplikace nevyžadující myš. A
White také říká, že postižení státní zaměstnanci dosud nemají jasně definovaný
systém, který by řešil problematiku přístupnosti.
Chystají se změny
Příklady systematického přístupu k tomuto problému se snáze hledají ve veřejném
sektoru nežli v sektoru soukromém.
To se ale může změnit. Ve dvou následujících letech budou zavedeny federální
standardy týkající se informačních nástrojů používaných společnostmi, které
mají vládní kontrakty. Tyto standardy budou vyžadovat od dodavatelů a uchazečů
o granty, aby zabezpečili přístupnost produktů a dat i pro postižené pracovníky.
"Pravděpodobně nás čeká více soudních pří, což není nic, nad čím bychom se měli
radovat. Lze se jim však vyhnout, když se na tuto situaci včas připravíme,"
říká Debbie Cooková z Washington Assistive Technology Alliance.
Postoje rozhodujících aktérů se skutečně začínají měnit.
"Použiji analogii ze stavebnictví," říká Debbie Cooková. "Dosáhli jsme toho, že
domy se musí projektovat tak, aby byly přístupné pro vozíčkáře. To samé by mělo
platit pro IT."
8 2580 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.