Poptávka po odbornících z oblasti IT poklesla

Nabídka zaměstnání pro IT profesionály, zveřejněná v tištěných médiích v roce 2001, se oproti roku 2000 snížila...


Nabídka zaměstnání pro IT profesionály, zveřejněná v tištěných médiích v roce
2001, se oproti roku 2000 snížila o 37 %. Tímto poklesem se poptávka po
odbornících na informační technologie dostala na úroveň roku 1997. Tento stav,
který v německém periodickém tisku v průběhu roku sleduje analytická společnost
EMC/Adecco, předznamenává možný vývoj situace i u nás. V Německu poklesl počet
volných IT pozic z 106 995 na 66 817. Tím se inzerovaná nabídka míst dostala
pod hranici 67 tisíc z doby před čtyřmi lety.
Největší pokles zájmu u našich sousedů zaznamenal obor softwarových vývojářů.
Oproti roku 2000 klesla poptávka po programátorech z 30 816 na 14 740 volných
pozic. Systémoví a databázoví specialisté si mohli v loňském roce vybírat z 10
636 nabídek (v roce předešlém z 17 493). V letošním lednu trh pracovních
příležitostí zaznamenal poprvé po roce poklesu a stagnace drobný nárůst. V
německém periodickém tisku se objevila nabídka 2 814 nových míst. Je to o
necelou tisícovku více než v předchozím měsíci. Oproti lednu 2001 byla však
celková poptávka po IT specialistech stále o 70 % menší. Vinu na propadu
poptávky po IT odbornících na západ od našich hranic měla vlna propouštění,
která v loňském roce zasáhla celou západní Evropu. Mnohé firmy, které
dlouhodobě hledaly vhodné kandidáty, tak v průběhu několika měsíců snadno
doplnily chybějící zaměstnance.
Internetoví profesionálové, kteří si ještě přede dvěma lety mohli diktovat
podmínky a firmy se o ně doslova praly, dnes v Německu mohou vybírat z pouhých
83 nabídek. V lednu 2001 to bylo ještě 699 míst. Dle německých personálních
agentur by se situace na trhu práce v oblasti IT mohla výrazně zlepšit v
průběhu března letošního roku. Pozornost zaměstnavatelů, kteří od loňského
října spíše snižovali počet zaměstnanců, se totiž upírá k hannoverskému
veletrhu CeBIT. Tradiční evropská burza práce, která je součástí největšího
světového IT veletrhu, může opět rozhýbat stojaté vody pracovních příležitostí.
Ačkoli by se mohlo zdát, že podíl na odlivu personální inzerce z tištěných
médií mohou mít internetové personální agentury, dle průzkumu společnosti
EMC/Adecco to není rozhodně pravda. Zaměstnavatelé, kteří chtějí získat
opravdové IT odborníky, se nespoléhají jen na personální portály, ale svou
nabídku zároveň otiskují i v denním a odborném tisku. Poptávka po specialistech
na informační a komunikační technologie i přes výrazný pokles stále převažuje
nad nabídkou.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.