Popularita ICQ vyplývá z netrpělivosti uživatelů Internetu

Již přes dva roky se snaží systém ICQ dobýt Internet. Jako úspěšný produkt malé izraelské firmy Mirabilis, který ...


Již přes dva roky se snaží systém ICQ dobýt Internet. Jako úspěšný produkt malé
izraelské firmy Mirabilis, který vyvinuli tři dvacetiletí programátoři, vzbudil
pozornost předního světového poskytovatele internetových služeb, společnosti
AOL. America Online také v polovině minulého roku ICQ koupila. Přestože
popularita ICQ i nadále rostla do současné doby počet stažených kopií klienta
ICQ přesáhl 34 milionů připravila AOL pro své zákazníky i další systém, "AOL
Instant Messenger".
Společnost AOL tím dala počáteční impulz ke vzniku nových internetových
aplikací, označovaných souhrnným názvem instant messengers (IM).
Věk netrpělivosti
Jaká je podstata činnosti těchto systémů? Jaké potřeby uživatelů Internetu
uspokojují? Systémy IM jsou výsledkem neustále rostoucí netrpělivosti uživatelů
při komunikaci s přáteli, známými, příbuznými a spolupracovníky (buddies).
Klasické prostředky asynchronní komunikace, jako je např. elektronická pošta,
nebo i synchronní komunikace, jako je např. rozhovor chat realizovaný
prostřednictvím Webu nebo IRC (Internet Relay Chat), již zájemce neuspokojují.
Chtěli by urychlit průběh komunikace tak, aby okamžitě, "jakmile je buddy
on-line", bylo možné se s ním spojit, předat mu zprávu nebo navázat s ním
rozhovor, případně dát mu avízo, že s ním zájemce chce komunikovat.
Proto je jádrem služby typu IM signální systém, který centrálně sleduje
internetovou přítomnost svých členů a v reálném čase je informuje o stavu
zájmových skupin definovaných jednotlivými uživateli. Na prvním obrázku vidíme
okno pro člena s identifikačním číslem ICQ 18186858, zobrazující kontaktní
skupiny General, Family, Friends, Co-Workers. Skupina General obsahuje v tomto
okamžiku tři uživatele (Jaroslav, News on Net, Yellow Dog), kteří jsou právě
off-line, ostatní skupiny jsou prázdné.
Podobně druhý obrázek znázorňuje okno AOL Instant Messengeru pro člena se
jménem tepvr. Okno obsahuje kontaktní skupiny Buddies, Family a Co-Workers,
které jsou zatím prázdné.
Šest nejznámějších služeb typu IM
V současné době existuje několik realizací služeb typu IM. Jsou značně
nekompatibil-ní a není jasné, jaká je v jednotlivých případech šance na úspěch.
ICQ se rychle rozšiřuje, získává velkou popularitu a aspiruje na iniciátora
standardů v celé kategorii instant messengers. Aby do této situace bylo alespoň
trochu vidět, pokusil se Gregg Keizer zhodnotit ICQ a pět jeho nevážnějších
konkurentů. Keizer zařadil do hodnocení šesti nejznámějších služeb následující
programy:
ICQ
AOL Instant Messenger (AIM)
ichat Pager
Yahoo Pager
PowWow
Exite PAL
Hodnoceny byly z pěti hledisek:
snadnost použití
základní funkce IM
další komunikační služby
privátnost
náročnost na používané prostředky
Celkově nejlépe dopadla služba ICQ, k ní se přiblížila AIM, ostatní služby
vytvořily koncovou, zhruba stejně hodnocenou skupinu.
Služba ICQ, i když bezkonkurenčně zvítězila, nedosáhla nejvyššího ohodnocení ve
snadné použitelnosti. Zde asi zaplatila daň za svou rostoucí funkční robustnost
a s ní spjatou menší přehlednost. Sám jsem si užil své např. při snaze
prostudovat její dokumentaci. V tomto ohledu plné absolutorium získala AIM a
ichat Pager. Snad k vysvětlení pomůže představa, že jízda na kole je snadnější
než jízda na motocyklu. Této představě odpovídá i absolutně nejvyšší hodnocení
ICQ ve funkčnosti a důrazu na privátnost.
Kontroverzní názory vzbudilo zařazení filtru nevhodných slov do výbavy služby.
Veliká slabina je shledávána v nárocích ICQ na používané výpočetní prostředky.
Hodnocení v tomto směru je ze všech šesti IM nejnižší. Příčinou takového
hodnocení je především paměťová náročnost ICQ. Zabírá skoro 12 MB paměti, tedy
prakticky dvojnásobek toho, co ostatní služby typu IM.
AIM a ti druzí
AOL Instant Messenger (AIM) svou soudobou verzí 2.0 sice nedosahuje popularity
a funkčních kvalit ICQ, ale je značně oblíben uživateli AOL, zejména pro svou
jednoduchost. Ve své výbavě má všechny potřebné základní funkce IM. Jsou
rozšířeny i o systém záznamu historie manipulace se zprávami a o manuální a
automatické nastavení stavu "Im away" ("Jsem nepřítomen"). Tento stav se
nastavuje automaticky, když klávesnice vašeho počítače nebude alespoň po dobu
deseti minut použita. Problémy privátnosti nejsou v AIM důsledně dořešeny.
Nejvážnější je, že nemáte možnost zabránit tomu, aby si vás jiný uživatel
nezařadil do některého ze svých kontaktních seznamů a pak vás neobtěžoval
komunikací, o kterou nemáte zájem.
Hodnocení IM ichat Pager je horší z hlediska funkcí IM a privátnosti. Na tomto
výsledku měly zřejmě vliv neúspěšné testy některých ohlášených vlastností
služby.
Yahoo Pager má zas v důsled-ku svého propojení na poštovní schránky a webové
informace serveru Yahoo lepší funkční hodnocení. Speciálně je zdůrazňováno
zaměření na burzovní údaje. Zabezpečení privátnosti je ze všech šesti IM
nejhorší, tedy nedostatečné. Služba má však naopak velmi nízké požadavky na
výpočetní prostředky.
Službě PowWow chybí některé základní operace, což je příčinou jejího nízkého
hodnocení.
Systém Exite PAL je zvládnut uživatelem během několika minut. Jeho provoz
nezatěžuje příliš výpočetní prostředky uživatelova počítače. Jeho slabší
funkční hodnocení lze vysvětlit tím, že neumožňuje přenos souborů a že vhodně
nezabezpečuje záznam průběhu výměny zpráv.
Z hodnocení vyplývá, že v současné době je ICQ skutečně zatím bezkonkurenčním
systémem IM, kterému se trochu přibližuje AIM. Ostatní hodnocené systémy
nemohou soudobé postavení ICQ ohrozit.
Nové vlastnosti ICQ
V minulém roce přinesl CW článkem ICQ ("I Seek You") kvalitní komunikace po
Internetu pro všechny základní informace o tomto systému. Není tudíž třeba
zacházet do podrobností při zmínkách o jeho funkčních vlastnostech. Soustředíme
se proto především na některé nové nebo rozšířené vlastnosti programu ICQ.
V únoru tohoto roku jsme se dočkali oficiální verze ICQ klienta programu ICQ
99a Beta v. 2.15 (build 1700), kterou postupně následovaly další verze. V
současné době je k dispozici ke stažení verze 2.21 (build 1800). Mezi
nejzajímavější novinky služeb těchto verzí patří:
Message Archive: Každá komunikační akce, ať již příjem, nebo vysílání, je
archivována. V archivu lze záznamy mazat, přesouvat, kopírovat, případně
tisknout (Open Message Archive) a lze v něm vyhledávat podle nejrůznějších
kritérií (Advanced Find). Pro rychlou manipulaci je k dispozici přímý přístup k
přijatým souborům (Incoming Files Folder) a k přijatým webovým adresám
(Incoming Bookmarks).
ICQ White Pages: Údaje o uživatelích ICQ nebo o specifických skupinách
uživatelů ICQ jsou soustřeďovány také v tzv. Bílých stránkách. Obsahovým
základem jsou informace, které o sobě zveřejní uživatel v ICQ Global Directory
My Details (Publicize in White Pages). Vyhledávat v nich (Search White Pages)
lze dle nejrůznějších hledisek podle jména, e-mailové adresy, věku, pohlaví,
mateřského jazyka, bydliště, zaměstnání, zájmů apod. Vyhledávání může zájemce i
zúžit pouze na uživatele ICQ, kteří jsou právě on-line.
My ICQ Homepage Factory dovoluje vytvářet webové domovské stránky na vašem
osobním počítači. Ty budou přístupné uživatelům po dobu připojení počítače do
Internetu. Na uvažované stránky se umisťují moduly, které umožní uživatelům
hovořit s vámi, zasílat zprávy vaší osobě, psát do návštěvní knihy, aktivovat
odkazy na jiné zajímavé webové dokumenty (viz obrázek), zobrazovat podrobnosti
z vašich osobních informací, překopírovávat určené soubory z disku vašeho
počítače, případně vázat kopírování z jednotlivých adresářů uživatelskými jmény
s příslušnými hesly.
Na stránky je možné umístit statistiku znázorňující např. počet lidí on-line v
jednotlivých hodinách dne nebo v jednotlivých dnech týdne. Je možné použít i
DNS statistiku, která vyhodnocuje IP adresy návštěvníků příslušné stránky.
Protože tato služba zpřístupňuje část paměti vašeho počítače internetové
veřejnosti, je třeba být z hlediska bezpečnosti a privátnosti při jejím použití
velmi obezřetným.
E-mail: Elektronickou poštu lze nyní zasílat nejen obvyklým poštovním klientem,
ale i prostřednictvím specializovaného poštovního klienta ICQ. Jeho použití je
implicitní. Příslušné konfigurace lze provést v datových strukturách Owner
Prefs For: Email, Check Email.
Poštovní klient ICQ může k dopisu připojovat přílohy, posílat dopisy uživatelům
ICQ na jejich expresní adresy ICQ, případně posílat hlasové zprávy (Voice
Messages). Hlasové zprávy jsou cca 15sekundové audio záznamy, které uživatel
při přípravě takového e-mailu nahraje a které jsou e-mailem dopravovány
adresátovi jako přílohy ve formátu wav. Zatím velkým problémem je skutečnost,
že dopisy zpracovávané poštovním klientem ICQ nejsou archivovány. Snad tento
nedostatek odstraní ohlášená webová verze tohoto klienta.
Greeting Cards: Soudobé ICQ umožňuje on-line rozesílat přátelům a známým
pohlednice. Předpokladem ale je, že adresát má klienta ICQ, který je pro jejich
příjem vhodně vybaven. Jinak je použití této služby odmítnuto.
ICQiT! je nový vyhledávací stroj, používaný klientem ICQ implicitně. Je zaměřen
na Web a na doménu ICQ.COM. Navíc umožňuje vyhledávat aktuální novinky,
případně pracovat s Bílými stránkami ICQ (ICQ White Pages). Klient ICQ dovoluje
nastavovat nejen tematické nebo funkční oblasti, ve kterých se má hledat, ale i
vyhledávací stroj, který bude použit. Např. pro vyhledávání na Webu je k
dispozici 17 možností, mezi kterými jsou vedle ICQiT! i Ask Jeeves!,
SSavySearch, AltaVista a jiné známé stroje. Pro vyhledávání v diskuzních
skupinách Usenetu lze v současné době použít servery AltaVista Usenet, RemarQ,
DejaNews, HotBot Usenet.
#IrCQ-Net: Tato služba umožňuje uživateli pracovat prostřednictvím ICQ přímo s
IRC (Internet Relay Chat). Např. uživatel se může přímo napojit na kanál IRC,
případně pozvat přítele k rozhovoru na něm.
Závěr
V průběhu posledních dvou let jsme svědky zrodu nové oblasti internetových
aplikací, oblasti instant messengers. Prozatím v ní hraje prim systém ICQ. Jeho
poslední verze je charakteristická nejen zařazením celé řady nových a
zajímavých funkcí, ale i rozsáhlou integrací s dalšími důležitými internetovými
službami.
Popularita ICQ neustále roste. V ČR je zájem o tento systém menší, možná, že se
na něm podepisují současné způsoby zpoplatňování přístupu na Internet (platba
za impulzy). Představa, že by za této situace internetový uživatel byl delší
dobu on-line a trávil čas "pokecem s buddies" za pomoci ICQ, zdá se mi
iluzorní. Je to škoda, protože tento systém, i přes některé nedostatky, které
jsou mu přisuzovány, poskytuje uživateli řadu zajímavých a užitečných funkcí.
9 1401 / pahn

Funkce služeb typu Instant Messenger
Služby IM by měly obsahovat jako základ funkce pro vytváření a rušení
kontaktních skupin, vyhledávání uživatelů v systému, jejich vkládání do těchto
skupin či jejich vyškrtávání z nich. Měly by umožňovat posílat uživatelům,
kteří jsou on-line, okamžité zprávy, případně zvát je na individuální či
skupinové rozhovory. Samozřejmě, že musí být realizovány i obrácené služby,
jako je příjem okamžitých zpráv, ať již jednorázových, nebo zpráv v rámci
probíhajících rozhovorů, kterých se uživatel účastnil.
Součástí základních služeb systému bývá údržba nejdůležitějších informací o
jednotlivých uživatelích. Mezi ně patří osobní údaje, údaje o zájmech,
kontaktní informace a údaje o stavu v systému. Obecně jsou přístupné všem
uživatelům. Účastníkovi však bývají dány k dispozici nástroje, s jejichž pomocí
si může nastavovat úroveň svého soukromí. Mezi ně patří nejrůznější stupně
blokace přístupu k těmto údajům, včetně přístupu ke stavovým informacím
uživatele. Tak např. zařazení uživatele do nějaké kontaktní skupiny může být
podmíněno jeho explicitním souhlasem. Mezi prostředky ochrany uživatele mohou
patřit i prostředky pro blokování příjmu okamžitých zpráv pro případy, ve
kterých by hrozilo zahlcení, či pro případy, že uživatel nechce být rušen nebo
nemá zájem na té či oné komunikaci.
Základní služby mohou být doplňovány řadou dalších komunikačních funkcí. Tak
např. prostřednictvím ICQ lze posílat nejen okamžité zprávy, uskutečňovat
rozhovory, ale i posílat soubory a URL zajímavých webových stránek, hrát hry.
ICQ může spolupracovat s řadou dalších internetových aplikací, např. s
Microsoft NetMeetingem nebo Netscape CoolTalkem.

Přehled komunikačních možností ICQ
Interoperabilita ICQ skýtá nejrůznější cesty komunikace mezi klienty ICQ a
dalšími komunikačními subjekty. Proberme postupně tyto možnosti.
Komunikace klienta ICQ s jiným klientem ICQ
Registrovaní uživatelé ICQ mohou vzájemně komunikovat prostřednictvím svých
klientů ICQ, a to např. on-line přenosem zpráv (včetně hlasových), souborů, URL
a pohlednic, vedením rozhovorů a hraním síťových her.
Komunikace klienta ICQ s Webem
Změny v údajích klienta ICQ, např. v osobních údajích uživatele ICQ, se
automaticky promítnou do uživatelovy osobní komunikační stránky (ICQ Personal
Page), která se mu udržuje na serveru ICQ v jeho osobním komunikačním centru.
Dále tyto změny automaticky zaktualizují Bílé stránky ICQ. Tyto možnosti lze
využít např. tehdy, není-li uživatel přítomen nebo nechce-li být vyrušován.
Stačí manuálně nebo automaticky nastavit status na hodnotu N/A (Not Available)
Nejsem k dispozici, nebo na Away Jsem nepřítomen.
Komunikace Webu s klientem ICQ
Hlavním prostředkem, který umožňuje návštěvníkovi webové prezentace komunikovat
s klientem ICQ vlastníka stránky, jsou ICQ panely (ICQ Panels). Mají obvykle
tvar kombinace grafického menu a formuláře. Jejich základní zdrojové tvary v
HTML jsou k dispozici a uživatel je může instalovat a umístit na svých webových
stránkách.
Příkladem může být ICQ Web-Pager Panel (viz obrázek 5). Je-li instalován na
webové stránce uživatele ICQ, umožňuje návštěvníkům stránky zaslat klientovi
ICQ zprávu. Je-li vlastník klienta on-line, je mu zpráva ihned předána, je-li
off-line, bude mu předána ihned v okamžiku, kdy opět přejde do stavu on-line.
Návštěvník v panelu vyplní své jméno, e-mailovou adresu a text zprávy. Klávesou
SEND pak zprávu odešle. Prostřednictvím tohoto panelu může také vyvolávat i
jiné funkce ICQ. Např. klávesa MY ICQ COMMUNICATION CENTER je urče-na pro
vyvolání komunikačního centra ICQ vlastníka stránky, které obsahuje všechny
podstatné informace vázající se v ICQ k jeho osobě.
Komunikace klienta ICQ s e-mailem
ICQ může použít pro komunikaci prostřednictvím elektronické pošty buď
standardního poštovního klienta, nebo může dopisy elektronické pošty odesílat
svými prostředky. ICQ může rovněž signalizovat příjem nového dopisu
elektronické pošty, využívat adresáře standardního klienta a vyhledávat na
Internetu adresy elektronické pošty.
Komunikace e-mail a klient ICQ
Hlavní součástí této služby je EmailExpress, umožňující posílat dopisy
elektronické pošty klientovi ICQ prostřednictvím speciální adresy
recipient_ICQ_ ID@ pager.mirabilis.com. Řetězec recipient_ICQ_ID je
identifikační číslo uživatele ICQ, kterému chcete dopis poslat. Verze ICQ 98a a
dřívější pracovaly pouze s prvými 450 znaky dopisu. Protože při zasílání dopisu
nevíte, jaké verze je přijímající klient ICQ, doporučujeme s tímto možným
omezením počítat. Je-li uživatel ve stavu on-line, je dopis jeho klientovi ICQ
předán ihned, v opačném případě se předání uskuteční až po přechodu uživatele
ze stavu off-line do stavu on-line.
Službu EmailExpress můžete používat také jako avízo časově náročných akcí.
Např. obsahuje-li e-mail dlouhou přílohu, můžete uvést v položce CC (Kopie)
hlavičky dopisu EmailExpress adresu příjemce. Dopis bude doručen na adresu
uvedenou v položce TO (Komu) hlavičky a současně jeho text, přinejmenším jeho
prvých 450 znaků, klientovi ICQ a to pravděpodobně podstatně rychleji.
Komunikace ICQ s jinými aplikacemi
Jejím prostřednictvím se uskutečňuje spolupráce buď přímo klienta ICQ, nebo
dalších součástí ICQ s některými zajímavými externími aplikacemi. Příkladem
může být již zmiňované rozšíření #IrCQ-Net, umožňující přímo pracovat s IRC.
Jako další příklad uveďme hledání partnerů k síťovým hrám a komunikaci při
jejich průběhu. Speciálním případem je komunikace s audio/vizuálními externími
aplikacemi, jako je NetMeeting, CoolTalk apod. V současné době ICQ údajně
spolupracuje skoro se dvěma desítkami analogických aplikací.
Přínosem ICQ v těchto případech je, že šetří čas a námahu uživatele. Např. v
aplikacích, ke kterým musíte mít partnera ve stavu on-line, je ICQ asi
nejvhodnější nástroj, jak si splnění tohoto předpokladu rychle a efektivně
ověřit. Při konfiguraci ICQ pro spolupráci s danou externí aplikací můžete
určit, jakým způsobem bude partner identifikován (IP adresou, přezdívkou,
uživatelským jménem apod). Aktivací partnera v kontaktním seznamu a spuštěním
aplikace se automaticky provedou všechny přípravné úkony potřebné pro aplikaci,
a uživatel se tak osvobodí od jejich manuálního provádění.
ICQ a telefonní hovor
V rámci úplnosti ještě dodejme, že pro případy, kdy uživatel má k dispozici dvě
telefonní linky jednu pro připojení k Internetu, druhou k telefonním hovorům
umí ICQ nalézt telefonní číslo, na kterém je váš partner k zastižení, a
prostřednictvím druhé telefonní linky zprostředkovat příslušný hovor.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.