Poradce malých a středně velkých firem

Také poradci bývají dobří a špatní. Ačkoliv jejich role je vnitřní věcí firmy, přesto obecně platí, že poskytu...


Také poradci bývají dobří a špatní. Ačkoliv jejich role je vnitřní věcí firmy,
přesto obecně platí, že poskytují pomoc radou, doporučením či jiným způsobem,
aby usnadnili zadavateli řešení úkolu. Poradce by tedy měl být zkušeným
profesionálem nebo organizací složenou ze speciálně kvalifikovaných odborníků.
Důležitou otázkou zůstává, zejména u malých a středních podniků, zda najímat
externí poradce či celé poradenské firmy, nebo se spoléhat jen na vlastní
poradce. Externí poradci jsou obvykle využíváni tam, kde jde hlavně o dosažení
nestrannosti a diskrétnosti, nebo když interní poradce nemá k řešení dotyčného
úkolu odpovídající profesionální zdatnost. Na druhé straně stálý firemní
(interní) poradce je vhodnější pro takové aktivity, jejichž úspěšné naplňování
vyžaduje dobrou znalost vnitřní situace v podniku. To za prvé. A v neposlední
řadě pro interního poradce hraje i ta skutečnost, že je neustále k dispozici,
že důvěrně zná organizaci i lidi a ovládá "taje" tamního stylu řídící činnosti.
Nezanedbatelná není ani finanční stránka. Vzhledem ke sníženým režijním
nákladům, cestovním a dalším výdajům, je i dobře honorovaný interní poradce
levnější, někdy až o téměř celou polovinu méně než externí poradenská
organizace.
Zavolejte penzisty
Jistě není bez zajímavosti, že řada zkušených firem využívá jako poradce bývalé
vrcholné manažery, kteří jsou sice v důchodovém věku, ale stále se těší fyzické
a mentální svěžesti. V Kalifornii dokonce existuje společnost SCORE, která
tvoří základnu pro spolupráci výkonných podnikatelů s těmito velmi zkušenými a
stále ještě vysoce kvalifikovanými lidmi, kteří si přejí být i nadále užiteční,
aniž by požadovali nějaké horentní honoráře. Samotná zkratka sice znamená
anglicky "stav zápasu", nebo "záznam" či "účet", ale v tomto případě jde o
začáteční písmena pojmu The Service Corps of Retired Executives, aneb volně
přeloženo Sbor služeb penzionovaných vedoucích manažerů. Když například Richard
Rose ze Santa Rosa (Kalifornie) zakládal menší firmu připravující produkty
zdravé výživy a narazil na počáteční problémy, tak se dověděl o organizaci
SCORE a požádal ji o pomoc. Její experti mu ze svých obecně platných programů
"ušili na míru" speciální postup Adopt-an-Emerging--Business-Program (Program
pro přizpůsobení začínajícího podniku), který pro něho obsahoval cenné rady v
oblasti marketingu, financí a manažerizmu. Jak již po prvním roce jeho
fungování prohlásil spokojený Richard Rose, "šlo o dobré rady, které mně SCORE
poskytla téměř zdarma".
Další zajímavý způsob, jak poskytovat rady menším a středním podnikatelům,
představují ročníkové práce univerzitních studentů. Tak například Karen
Behnkeová, jejíž firma PacifiCare Wellness ze San Franciska požádala při startu
svého podnikání o radu u obchodní fakulty Stanfordské univerzity. Po celý rok
se vybraná skupina studentů posledního ročníku této známé školy zabývala
průzkumem odpovídajícího segmentu trhu s následným vypracováním podnikatelského
plánu. Spokojená paní Behnkeová, po které univerzita nežádala žádný honorář,
řekla, že jí studenti svými moderními metodami vlastně pomohli nově promyslet
všechno potřebné od posuzování jejích konkurenčních výhod až po výchozí
strategii a dodala: "Hlavně mně pomohli zbavit se emocionálních obav, které
brzdily můj začátek v obchodě."
Špatný poradce
Na druhé straně si ovšem mnohé firmy, a to i se zkušeným vedením ve svém
podnikání, jen přidělaly další emocionální problémy, když se jim "podařilo"
najmout si nekvalitní poradce. Dokazují to i četné soudní pře, kdy objektem
žaloby jsou právě poradenské firmy. Například v oboru pojišťovnictví narůstají
stížnosti na chybná doporučení konzultantů až o 30 % za posledních 5 let.
Rostoucí počet žalob se týká hlavně oboru informační technologie, včetně chybné
instalace nákladných počítačových systémů v podniku. Konzultanti se ovšem
brání. Někdy velmi "lišácky", když tvrdí, že šéfové nespokojení s hospodářskými
výsledky hledají viníky právě v osobách poradců.
Jsou to jen výmluvy
I to bývá někdy pravdou, ale ze zveřejněných případů o selhání poradenských
firem je patrné, že se většinou jedná jen o výmluvy. Jako příklad si uveďme to,
co se nedávno přihodilo americké textilní firmě Gore-Tex. Ta si totiž najala
poradenskou společnost Deloitte & Touche s tím, aby jí zajistila instalaci
softwarového systému, navrženého firmou PeopleSoft, jenž by pokrýval její
personalistickou práci a údaje o lidských zdrojích. Lidé z poradenské firmy
Deloitte & Touche jak uvádí právník postižené textilky Jay W. Eisenhofer během
instalace neustále telefonovali do firmy PeopleSoft a dotazovali se, co mají
dělat. Brzy po instalaci byl šéf firmy W. L. Gore nucen zahájit reklamační
řízení, neboť poradci od Deloitte & Touche zavedli takový systém, který byl
doslova prolezlý chybami, takže z něho vycházely vadné výplatní šeky, nesprávné
údaje o pojištění, zkreslené informace o odměnách zaměstnanců a naprosto
zavádějící daňová prohlášení. Vrcholem všeho pak bylo zjištění, že některé ze
zmíněných šeků byly poukázány na Kačera Donalda a další postavičky z kresleného
seriálu Walta Disneye, které konzultanti z firmy Deloitte & Touche napsali při
zkušebním provozu a aniž si vše řádně překontrolovali, nechali tyto "úlety" i
ve vlastním oficiálním programu.
Možno konstatovat, že právě v USA začaly být nyní postižené firmy mnohem
důraznější ve vztahu k práci najatých poradců. A dávají si pozor i na takovou
skutečnost, že poradenská firma se navenek (v reklamě) vykazuje špičkovými
kapacitami, ale přitom k menším a středně velkým zákazníkům posílá leckdy jen
druhořadé pracovníky. A tak není divu, že například John K. Keitt junior,
partner právnické firmy Dewey Ballantine v New Yorku, nyní doporučuje svým
klientům, aby si ve smlouvách s konzultanty vždy nechali jmenovitě uvádět
jednotlivé poradce se stručným hodnocením jejich kvalifikace.
Řešení u soudu
Fakta z praxe v USA svědčí o tom, že již existují žaloby poradenských firem i
soudní řešení jejich selhání. Například řetězec oděvních obchodů
Merry-Go-Around podal žalobu na konzultační firmu Ernst & Young s žádostí o
uhrazení částky 185 milionů dolarů za chybně provedenou poradenskou práci,
která jí způsobila újmu na trhu. Uvedená konzultační firma si účtovala 4,5
milionu dolarů za vypracování projektu, který měl obchodní síti Merry-Go-Around
pomoci zpomalit pokles a navodit atmosféru k oživení. Poradci sestavili
projekt, podle něhož se situace řetězce Merry-Go-Around vůbec nezlepšila, ale
díky tomuto zcela diletantsky vypracovanému doporučení přišla ještě o dalších
180 milionů dolarů. Kromě toho se ukázalo, že konzultační agentura Ernst &
Young doporučovala nechat stále v provozu i nerentabilní obchody řetězce a to
jen proto, že spolupracovala i s investory dalších obchodních sítí, kterým
doporučovala totéž tedy nezavírat krachující provozy. Tuto skutečnost Ernst &
Young před konkurzním soudem zatajila. Nakonec byla nucena dle rozhodnutí soudu
zaplatit řetězci Merry-Go-Around náhradu za škodu způsobenou špatnou
konzultační činností v požadované výši 185 milionů dolarů.
Inu, není poradce jako poradce. A ono staré tvrzení, že poradce "jen" radí a
odpovědnost nenese, protože ta "přece" náleží zadavateli, tedy výkonné firmě,
již dnes neobstojí. Lépe řečeno by při dobře vypracované smlouvě mezi firmou a
poradcem neměla obstát. Správný poradce musí tedy poskytnout správnou radu
nejen z hlediska právního zabezpečení, ale i z hlediska věcné správnosti.
Anebo, že by platilo doporučení německého malíře 19. století Anselma Feurbacha,
"když ti někdo dá tak zvanou dobrou radu, udělej opak a můžeš si být jistý, že
v devíti z deseti případů to bude správné"?
0 2324 / alsn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.