Porovnejte si plat po Internetu

CVO Selector Recruitment Management System je určen pro řízení personálních služeb, které umožní vyhledávání kand...


CVO Selector Recruitment Management System je určen pro řízení personálních
služeb, které umožní vyhledávání kandidátů a řízení výběru zaměstnanců. Systém
by měl být uveden na trh na konci roku.
CV-Online představila rovněž nový on--line nástroj nazvaný Platový periskop
(Salary Wizard), který umožňuje uživatelům porovnat svůj plat s průměrným
platem v daném oboru v závislosti na věku, pohlaví, zemi, městě, úrovni
dosaženého vzdělání a délce praxe. Služba je poskytována zdarma, ovšem uživatel
se nejprve musí registrovat na stránkách CV-Online a uvést vlastní profesní a
platové charakteristiky. Tyto informace následně slouží k permanentní korekci
uváděných průměrů. Další novinkou na stránkách CV-Online je pak nástroj
umožňující vedení on-line pohovorů, které usnadní předvýběr uchazečů o
zaměstnání. Kandidáti odpovídají na předdefinované otázky a na základě
získaných odpovědí jsou seřazeni podle způsobilosti vykonávat danou pozici.
Zaměstnavatelé mohou využívat jak nabídku předdefinovaných otázek, tak i
vkládat do on-line pohovorů otázky vlastní.
1 1389 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.