Portálové a webové služby

Portlety (nebo také portálové applety) jsou vizuální komponenty, které tvoří webové stránky na webových portálech....


Portlety (nebo také portálové applety) jsou vizuální komponenty, které tvoří
webové stránky na webových portálech. Jestliže uživatel požaduje
personalizovanou stránku, je k jejímu vytvoření použito vždy několika portletů.
Příkladem může být finanční portál, který zobrazuje na jediné stránce finanční
zprávy, report o pohybech na akciových trzích a poslední informace o stavu
portfolia každá z komponent má svůj vlastní portlet. Portlety využívají API pro
přístup k různým typům informací, jako např. k uživatelským profilům absence
standardů přitom vedla prodejce portálových serverových platforem k definování
proprietárních API pro lokální portálové komponenty a pro volání vzdálených
komponent. To je ovšem zdrojem problémů s interoperabilitou jak pro firmy,
které portály využívají, tak pro prodejce aplikací, poskytovatele obsahu či
samotné dodavatele portálového softwaru.

Standardizace přichází
Standardy Java Portlet API a Web Services for Remote Portals (WSRP) by měly
zajistit interoperabilitu mezi portlety a portály, resp. mezi portály a na
uživatele zaměřenými webovými službami. Java Portlet API zajišťuje
interoperabilitu mezi portlety a portály veškeré portlety napsané pro portlet
API pak mohou běžet na všech portálových serverech, které jej podporují. WSRP
zase zprostředkovává interoperabilitu mezi portály a webovými službami pro
portály (které WSRP vyhovují).
Java Portlet API zcela oddělí portlety od okolní infrastruktury portálového
serveru, takže portlety mohou běžet na různých serverech.

WSRP služby
WSRP služby jsou orientovány na poskytování prezentačních, uživatelsky
zaměřených služeb, které jsou jako plug-and-play komponenty využívány v
portálech či jiných aplikacích. Jsou navrženy tak, aby umožňovaly poskytovat
obsah či funkčnost takovou formou, která nevyžaduje manuální adaptaci tzn. že
portály mohou využívat a seskupovat WSRP bez potřeby programátorských zásahů.
Protože WSRP obsahuje prezentační funkce, poskytovatelé WSRP služeb mohou
určovat, jakým způsobem koncový uživatel uvidí požadovaný obsah či výstup
aplikace a jaká míra adaptace, překódování či překladu mu bude umožněna. WSRP
služby mohou být publikovány ve veřejných či firemních adresářích služeb
(UDDI), kde je portál, z něhož vychází požadavek na zobrazení jejich obsahu,
může snadno vyhledat. Při využití WSRP mohou portály snadno integrovat obsah a
aplikace jak od interních, tak od externích poskytovatelů administrátor pouze
vybere požadované služby ze seznamu a provede jejich integraci. Standard WSRP
definuje rozhraní webových služeb pomocí WSDL (Web Services Description
Language), který umožňuje implementovat WSRP služby různými způsoby jako web
services založené na Javě/
/J2EE, na platformě .Net nebo jako portlet publikovaný v podobě WSRP služby na
portálu. Standard umožňuje použití kódu generického adaptéru pro zapojení
jakékoliv WSRP službu do zprostředkovatelských aplikací namísto vyžadování
specifického proxy kódu. Tím je umožněna implementace WSRP služby do jakékoliv
platformy, která podporuje web services (ať už je to zmíněná J2EE nebo .Net
atd.).
Java Portlet API a WSRP by měly vzájemně spolupracovat WSRP služby má být možné
integrovat do portálu prostřednictvím portlet proxy napsaného pro Java Portlet
API. A naopak portlety mohou být zabaleny a publikovány jako WSRP služby.
Jestliže je položka daného portletu publikována/evidována v UDDI adresáři,
ostatní portály mohou vyhledat a spojit se s odkazovanou WSRP službou. Aby
mohla být WSRP služba dostupná jako portlet, správa portálu může vytvořit
přístup v lokálním registru portletů pomocí informace získané v UDDI.
Např. jakmile je položka v lokálním registru portletů, mohou si ji uživatelé
vybrat a její kopie umístit na své (personalizované) stránky. Jestliže je během
seskupování stránky vyvolána portlet proxy, vygeneruje SOAP (Simple Object
Access Protocol) požadavek a pošle jej WSRP službě. Následně od této služby
obdrží odpověď (opět založenou na SOAPu) a tento výsledek (obsah) poskytne
samotnému portálu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.