PortßlovÚ slu×by IBM obohacujÝ SOA

V rßmci sÚrie konferencÝ IBM SOA Executive Summit ohlßsila IBM řadu novřch aktivit, doklßdajÝcÝch ji× delÜÝ dobu z...


V rßmci sÚrie konferencÝ IBM SOA Executive Summit ohlßsila IBM řadu novřch
aktivit, doklßdajÝcÝch ji× delÜÝ dobu zřetelný deklarovanř zßjem tÚto
spoleŔnosti o dominanci v oblasti Service Oriented Architecture.
K prvnÝmu ohlßÜenÝ doÜlo v PařÝ×i, kde IBM oznßmila dostupnost IBM SOA Business
Catalogu - obsßhlÚho zdroje opakovaný pou×itelnřch IT slu×eb vychßzejÝcÝch z
řeÜenÝ vyvinutřch spoleŔnostÝ IBM nebo jejÝmi obchodnÝmi partnery. V poŔßteŔnÝm
stadiu bude katalog dostupnř na webovřch strßnkßch IBM obsahovat cca 500
Üablon, nßstroj¨ a kˇd¨ webovřch slu×eb, jejich× poŔet se mß postupný rozr¨st
do řßdu tisÝc¨.
O nýkolik dn¨ pozdýji v Praze IBM představila novÚ mo×nosti portßlovřch slu×eb
v rßmci SOA. Jde o jakousi "palubnÝ desku", umoײujÝcÝ u×ivatel¨m sledovat z
jednoho mÝsta celou řadu obchodnÝch metrik, jejich× znalost je nezbytnß pro
sprßvnÚ rozhodovßnÝ.
"NovÚ portßlový orientovanÚ slu×by poskytnou u×ivatel¨m okam×itř přÝstup k
neustßle se mýnÝcÝm dat¨m, a umo×nÝ jim tak lÚpe se rozhodovat," prohlßsil při
tÚto přÝle×itosti Michael Liebow, viceprezident IBM pro SOA a webovÚ slu×by.
ZßkaznÝk¨m IBM je nynÝ pro tuto oblast k dispozici přes 500 kvalifikovanřch
konzultant¨.
Technologie SOA představuje zßsadnÝ zmýnu ve vřvoji softwaru i ve formý
poskytovßnÝ slu×eb a zp¨sob jejÝho přijetÝ roztřÝdÝ firmy na ty lÚpe a h¨ře
připravenÚ pro budoucÝ obchodnÝ ·spýchy, uvedl Liebow. Postupovat je podle nýj
potřeba rychle, avÜak promyÜlený a s d¨razem na dlouhodobou vizi. NenÝ to jen
zßle×itost velkřch firem, ale i střednÝch a menÜÝch podnik¨, pro ný× se SOA
stane nezbytnostÝ v rßmci vazeb uvnitř dodavatelskÚho řetýzce.
(Maf) 6 0972

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.