Poskládejte si aplikace jak dětskou stavebnici

Nainstalovali jste podnikové aplikace, a klient teď chce, aby spolu vzájemně spolupracovaly. Software pro integraci podnik...


Nainstalovali jste podnikové aplikace, a klient teď chce, aby spolu vzájemně
spolupracovaly. Software pro integraci podnikových aplikací (Enterprise
Application Integration) vám může pomoci, abyste to dokázali rychleji a
levněji. Ovšem i v tomto případě je to něco za něco. Je EAI to pravé pro vás a
vaše klienty?
V současnosti, když jsou balíkové aplikace všeobecně dostupné a ustává naříkání
nad obtížností jejich zavádění, se objevuje další problém, který hrozí narušit
klidné spaní systémových integrátorů a aplikačních firem. Jak docílíte, aby vám
několik těchto zázračných aplikací spolupracovalo na sítích LAN, WAN, intranetu
nebo extranetu? Jedná se sice o integrační problém, ale s nepatrnou modifikací.
Aplikace od firem jako SAP, PeopleSoft, Oracle a jim podobných jsou určeny k
tomu, aby zjednodušovaly podnikové procesy a vše zrychlovaly, zlepšovaly a
zlevňovaly. Finančně nákladná integrační rozhraní na zakázku vypadají, jako by
do tohoto idylického světa ani nepatřila. Zákazníci hledají integrační
software, který je standardní a dá se použít opakovaně.
Tento typ produktu je stále běžnější a má už dokonce i jméno - software
Enterprise Appplication Integration. "Rozšíření balíkových aplikací zvyšuje
poptávku po EAI," říká Andreas Zimmer, viceprezident IT služeb ve společnosti
Plaut Consulting.
Podle Zimmera je EAI pro integrátory i jejich klienty atraktivní proto, neboť
má potenciál ke snižování závislosti na hrstce vzácných (a drahých)
specialistů. "Tradičnější rozhraní závisejí na vysoce kvalifikovaných lidech a
zdrojích, které je stále obtížnější si udržet," říká Zimmer. "Tyto balíky
integračních řešení jsou použitelné daleko obecněji."
Hejna prodejců se vrhla do boje, aby ukořistili kus trhu EAI, který podle
průzkumů IDC v nejbližší budoucnosti poroste ročně nejméně o 85 %." Na to, že
jde o relativně mladý trh, je na něm už teď dost velká tlačenice. To je jedním
z důvodů, proč si Joshua Greenbaum, analytik firmy Enterprise Applications
Consulting z Berkeley, myslí, že to prodejci nebudou mít lehké. "Mám dojem, že
produkty na tomto trhu se rychle stávají komoditou a pro prodejce bude obtížné
na tom vydělat," říká.
Systémoví integrátoři by na tomto konkurenčním boji balíkových produktů vydělat
mohli, ovšem jen pokud budou chytří. Před osmnácti měsíci firma Forrester
Research zabývající se průzkumy trhu vydala zprávu o skládání portfolií, což je
pojem vztahující se k trendu, který má dozrát v roce 2000. Tou dobou už přesun
od řešení vytvářených na zakázku k řešením skládaným z dílčích komponent bude
výrazný.
Robin Palmeer, který má na starosti oblast řízení dodavatelských řetězců (SCM)
u společnosti KPMG Peat Marwick, nečeká. "Integrátor příští generace bude
schopen sestavovat portfolia pro konkrétní průmyslová odvětvích," říká. "EAI
bude mít pro tato řešení klíčový význam." Palmer tvrdí, že tento způsob myšlení
se začíná v KPMG široce prosazovat. "Netýká se to jen SCM," tvrdí. "Naším cílem
je, abychom byli schopni přijmout zadání a rychle dodat 80 % řešení na základě
sestavení aplikačních složek pomocí EAI a middlewaru."
To, co Palmer popisuje, je přesně totéž, o čem zpráva společnosti Forrester
hovoří jako o "obrození systémových integrátorů". Budou to ti integrátoři,
kteří rozeznají výhody použití integračních balíků namísto dosavadní tvorby na
míru, pokud budou chtít nabídnout svých zákazníkům lepší řešení s vynaložením
menších nákladů a úsilí.
Software a konfekce
Jedním ze známějších prodejců EAI je společnost CrossWorlds Software z
Burlingame v Kalifornii. Její výkonná ředitelka Katrina Garnettová dokázala ze
své firmy udělat jednoho z respektovaných hráčů na tomto trhu, říká Acly z IDC.
"Celkový přístup CrossWorlds spočíval v poskytování řešení drag and drop," říká
Acly. " Její specifikou je, že prosazuje EAI jako konfekční aplikaci, která je
připravena k provozu."
Žádný prodejce ve skutečnosti netvrdí, že EAI je nějak jednoduché. CrossWorlds
v prvním období lákalo integrátory, protože si vedení firmy uvědomovalo, že
motorem většiny obchodů budou řešení. Společnost Ernest&Young byla jedním z
prvních investorů hned v počátcích firmy. Od té doby ovšem vycouvala v důsledku
střetu zájmů, jak uvádějí představitelé CrossWorlds.
Přestože je obtížné najít integrátora, kterému se EAI nezdá, i ti největší
nadšenci k němu přistupují obezřetně. EAI se musí prodávat opatrně, protože
ještě není tak zavedené a pro každého klienta se nehodí. Pokud se například
klient stále spoléhá na tradiční model aplikačního rozhraní a nezvolil zcela
nový obecnější přístup, EAI pravděpodobně nebude nejlepším řešením."
Světlé zítřky EAI
Ačkoliv na sebe firma CrossWorlds upozornila brzy, není ani prvním, ani
největším dodavatelem EAI. Tím největším je podle údajů GartnerGroup společnost
NEON (New Era Of Networks), kterou založil Rick Adam v roce 1993. IBM už
prodává produkt MQ Integrator od NEONu. Další dva významní dodavatelé jsou
Oberon Software a Vie Systems (tuto firmu v dubnu koupil NEON).
Produkt Prospero od Oberonu nedávno dopomohl této firmě ke vzestupu, když si
jej společnost Manugistics zvolila jako integrační jádro pro svůj SCM software.
"Zdá se mi, že tyto druhy integračních součástí začínají být standardnější,"
říká Zimmer. "To je pro zákazníky obrovská výhoda. SAP a Manugistics spolu
mohou navzájem soupeřit, ale s integrační složkou Oberon je daleko rychleji
můžeme použít oba najednou v jednom řešení."
Produkt Copernicus od Vie Systems se dá použít k integraci většiny
sooftwarových balíků, ale podobně jako jiní dodavatelé i tato firma prodává
adaptéry ke spojování konkrétních balíků. "Většina lidí chce právě tyto
adaptéry," říká Eric LeGoff, prezident a CEO společnosti Vie.
Vzhledem ke světlým zítřkům, které prorokují analytici, a k prudce stoupajícím
cenám akcií předních prodejců řešení EAI všechny tyto společnosti dychtivě
očekávají nové milénium, které může přinést velký boom v systémových upgradech.
"Až se tisíciletí zlomí, půjde EAI nahoru," říká Greenbaum z Enterprise
Applications Consulting, "protože obavy z roku 2000 v současné době prodej
tohoto softwaru poněkud přibrzdily. Pokud se nestane něco nepředvídaného, dojde
v této oblasti ke vzestupu, a integrátoři se mohou připravit na velký úklid.
Vybíráme EAI software
Podívejte se, jak různé produkty EAI přistupují k následujícím otázkám, a
vyberte si ten, který nejlépe odpovídá vašim potřebám.
Především je nutno říct, že na integraci aplikací není nic nového. "Dělalo se
to celé roky," říká Ross Altman, ředitel pro oblast integrace aplikací a
middlewaru společnosti GartnerGroup. Dnešní problémy i příležitosti vznikají
částečně právě z tohoto důvodu. "Řešení jsou křehká," říká Altman, "protože
lidé je vytvářeli po částech, a dokumentace prakticky chybí." Altman tvrdí, že
i při těch nejlepších nástrojích stále zůstává množství integrační práce.
"Vždycky budete muset vynakládat spoustu času na to, abyste porozuměli
zdrojovým a cílovým aplikacím," říká Altman.
Tady je šest kritérií, která je třeba zvážit při výběru balíku EAI:
1. Transport - základní vrstva pro přenos zpráv, kterou budete používat k
přesunu informací
2. Adaptéry - nejlépe je si je představit jako rozhraní o úroveň nad API.
Adaptéry vám umožňují "sešroubovat" aplikace do jednoho celku. Většina balíků
EAI některé z nich poskytuje, ale dosud neexistuje soubor adaptérů od jednoho
prodejce, který by integroval všechny významnější aplikace ERP.
3.Transformace - když přesouváte datová pole z jedné aplikace do druhé,
vznikají problémy se syntaxí, ale v úvahu je toho třeba brát více. Stejně tak
důležitá je sémantika. EAI software by vám postupně měl pomoci řešit "význam"
dat.
4. Automatizace obchodních procesů - pro problém, který zde vzniká, má Gartner
Group výraz "informační latence". EAI by tuto latenci v podniku měl významným
způsobem redukovat.
5. Týmový vývoj a podpora - řízení vývoje je pro úspěšné nasazení EAI mimořádně
důležité. Zajistěte si, že budete mít pevné systémy kontroly verzí.
6. Podpora za běhu -- úspěšné integrace aplikací znamená zásadní změny v
podnikovém měřítku. Tyto změny by mohly vyústit v chaos, pokud nebude
dostatečně promyšleno řízení nového prostředí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.