Pošli mi do klubu SMS

Tuzemští mobilní operátoři zahájili zkušební provoz SMS služeb s přidanou hodnotou na sjednocených číslech. Má s...


Tuzemští mobilní operátoři zahájili zkušební provoz SMS služeb s přidanou
hodnotou na sjednocených číslech. Má se tak otevřít prostor pro nezávislé
subjekty, které budou prostřednictvím SMS poskytovat služby nejrůznějšího
charakteru.
SMS služby mají v budoucnosti poskytovat partnerské společnosti nezávislé na
mobilních operátorech. Partner bude připojen do SMS center operátorů, úlohou
operátora pak bude zajistit pro partnera přenos SMS zpráv a zpoplatnění jeho
služeb. Služby budou zákazníkům poskytovány prostřednictvím čísel 900XXYY, kde
XX znamená identifikaci konkrétního provozovatele služeb a YY vyjadřuje cenu
služby včetně DPH (SMS zprávou na číslo 9009315 tak např. zákazník objedná
službu s cenou 15 Kč). Ceny služeb určuje partner, ve zkušebním provozu se
pohybují v rozmezí 3 až 30 Kč. Zákazníci mohou přistupovat ke službám na
jednotném čísle a za stejnou cenu bez ohledu na to, ze které mobilní sítě se
připojují.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.