Poslouchejte bez čekání

Občas si každý z nás stáhne z Internetu nějaký ten soubor obsahující hudbu. Nebudeme zbytečně rozebírat, zda a jak...


Občas si každý z nás stáhne z Internetu nějaký ten soubor obsahující hudbu.
Nebudeme zbytečně rozebírat, zda a jak tím porušujeme něčí autorská práva (dost
častý případ), ani se nebudeme zabývat hudbou uloženou ve formátu MP3.
Soustředíme se raději na dnes trochu opomíjený formát WAV.
Rychlejší spouštění WAW souborů
Windows 95 používají jako přednastavený přehrávač zvukových záznamů uložených
ve formátu *.WAV aplikaci Záznam zvuku (Sound Recorder). Jak jste jistě
zjistili, trvá spuštění většího souboru celé věky. To je způsobeno faktem, že
soubor se nejprve celý načítá do robustního swapovacího souboru a teprve z něho
je přehráván.
Pokud asociujete *.WAV soubory tak, aby byla k jejich otevírání a přehrávání
používána aplikace Přehrávač záznamů (Media Player), bude audiosoubor přehráván
přímo z místa uložení na pevném disku.
Jak to zařídit? V Průzkumníku, nebo kterémkoliv souborovém okně, zvolte z
hlavní nástrojové lišty menu Zobrazit, poté vyberte Možnosti. V následující
nabídce klikněte na záložku Typy souborů, nalistujte Zvuk Wave, označte jej a
po pravé straně okna stiskněte tlačítko Upravit. Tím si zpřístupníte další
nabídku Upravit typ souboru. V okně s názvem Akce klikněte na Otevřít. Nato
opět stiskněte tlačítko Upravit. Další okno vám umožní nastavit typ reakce na
danou akci pro tento typ souboru. V našem případě tedy reakci na požadavek
otevření souboru. Do řádky Aplikace použitá k dané akci vepište následující:
C:WindowsMPlayer.exe následující: C:WindowsMPlayer.exe a potvrďte OK. Dále
označte akci Play (Přehrát) a postupujte podobným způsobem. Klikněte opět na
Upravit. Text, který tentokrát do řádky vepíšete, by měl vypadat následovně:
C:WindowsMplayer.exe /open /close. Proklikejte se několika tlačítky OK a jste
hotovi. Od této chvíle budou všechny vaše zvukové záznamy uložené ve formátu
*.WAV přiřazeny k aplikaci Přehrávač záznamů.
Věřte, že čas strávený tímto nastavením se vám po přehrání několika málo
souborů bohatě vrátí. V budoucnu můžete okamžitě přehrávat jakkoliv velké
soubory typu *.WAV, aniž by bylo nutné několik dlouhých minut čekat, než si je
Windows přechroustají a nakonec vám v takovém sympatickém okénku, které se vám
objeví uprostřed obrazovky, mile sdělí cosi o nedostatku volné paměti.
9 0654 / ijan

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.