Postavte si diskové pole

Řadiče diskového pole již nejsou jen výdobytkem nejdražších serverů v provedení SCSI. Dnes, třeba díky řadiči od...


Řadiče diskového pole již nejsou jen výdobytkem nejdražších serverů v provedení
SCSI. Dnes, třeba díky řadiči od Promise Technology, je možné levně vytvořit
RAID (Redundant Array of Independents Disks) v podstatě na libovolném PC i v
EIDE obdobě.
Nenápadná PCI karta FastTrak100 Ultra ATA/100 Raid Card, vyhlížející obdobně
jako klasický sekundární řadič, vám to snadno umožní. K FastTraku je možné
připojit pomocí EIDE datových kabelů až čtveřici disků. Je docela dobře možné,
že vám k úspěšné instalaci nebudou dostačovat napájecí konektory. Pokud k tomu
dojde, můžete nepříjemnou situaci snadno vyřešit použitím rozdvojek. Dbejte
však na to, aby nebyl překročen maximální výkon napájecího zdroje PC.
Vzhledem k plug-and-play povaze řadiče je spolupráce s PC velice příjemná. Při
startu řadič sám detekuje připojené disky a zpřístupní je. Pokud je třeba měnit
konfiguraci RAID (což při prvním spuštění rozhodně je), slouží k tomu právě v
průběhu inicializace řadiče klávesová zkratka Ctrl+F. Tou se snadno dostanete
do Setup menu, kde je možné provádět veškerou správu a nastavení diskových
polí. Mezi funkce, které BIOS řadiče zvládne, patří: snadné vytvoření RAIDu pro
méně zkušené uživatele, zobrazení přiřazených disků k jednotlivým polím,
manuální vytvoření pole, jeho zrušení a samozřejmě i jeho obnova v případě
poruchy disku. Poslední položkou je konfigurace vlastního řadiče.
Určitě nejzajímavější jsou však režimy, v nichž dokáže FastTrak100 pracovat s
pevnými disky. Definovat umí až čtyři disková pole, přičemž každé z nich může
pracovat v jiném módu. Ty jsou shodou okolností rovněž čtyři.
Prvním z nich je RAID 0, nazývaný též "Striping". Optimalizuje zapojené (dvě až
čtyři) EIDE zařízení k maximálnímu výkonu. V blocích, které lze při tvorbě
tohoto pole zvolit (1-1 024 KB), se rozkládá zápis i čtení na všechny disky,
čímž se výrazně zvyšuje rychlost přenosu dat. Dokonce pro RAID 0 můžete využít
i různých velikostí disků, ovšem pokud to uděláte, je výsledným prostorem
diskového pole počet zařízení násobený kapacitou nejmenšího zařízení a nikoliv
jejich součet.
RAID 1 ("Mirroring") se oproti tomu zabývá bezpečností dat, vytváří totiž při
zápisu ještě jednu věrnou kopii disku na dalším EIDE zařízení. Z tohoto
vyplývá, že pro zapojení do systému zrcadlení je třeba dvou pevných disků.
Pokud dojde k poškození jednoho z disků, nic se neděje. Monitorovací program
vás jen upozorní, že je potřeba nefunkční zařízení vyměnit za jiné. Ke ztrátě
dat nedojde. FastTrak100 dokáže využít při RAID 1 dokonce i třetí disk, který
se uplatní ve funkci "Hot Spare". Pokud dojde k poruše jednoho ze zařízení RAID
1, pokračuje se dál v činnosti systému, avšak třetí disk je automaticky zařazen
místo vadného. Práce zrcadleného pole tedy pokračuje dál se stále stejnou
bezpečností.
Pro splnění všech přání náročného uživatele je připraven mód diskového pole
RAID 0+1 ("Stripe/Mirror"), který spojuje již zmíněné režimy 0 a 1 do celku.
Využívá totiž zrcadlení dvou dvojic EIDE zařízení, které pracují v režimu
"Striping". Z toho ovšem plyne nutný počet čtyř pevných disků, kterými musí být
řadič vybaven.
Posledním z nabídky řadiče je režim JBOD ("Spanning"), což je pouze spojení
několika (2-4) pevných disků do jednoho média. V tomto režimu je výslednou
kapacitou součet velikostí jednotlivých zařízení. A to i když jsou různě veliká.
FastTrak100 je výhodný, pokud chcete zajistit bezpečnost dat na vašem systému
či zvýšit výkon diskových operací bez velkých investic do masivních a
samozřejmě i dražších řešení (např. SCSI RAID řadiče). Na druhou stranu však
tato dražší zařízení samozřejmě nabízejí některé další služby, které u
FastTrak100 zatím nenajdete.
Shrnutí
Promise FastTrak100 Ultra ATA/100 RAID Card
Řadič diskového pole
Plus: tvorba disk. pole s EIDEzařízeními, snadná instalace
Minus: cena
Zapůjčil: ProCA V Lužích 818, Praha 4, www.proca.cz
Cena vč. DPH: 5 942 Kč
Záruka: 1 rok
1 0004 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.