Potíže jako důkaz síly

Jen dvě procenta z celkového počtu vývojářů podílejících se na projektech open source tvoří ženy. Toto číslo je...


Jen dvě procenta z celkového počtu vývojářů podílejících se na projektech open
source tvoří ženy. Toto číslo je kupodivu výrazně menší než podíl žen v
"komerčním" softwarovém průmyslu, který se pohybuje kolem 25 %. Vyplývá to z
několika studií, jejichž výsledky byly nedávno prezentovány v průběhu panelové
diskuse v rámci konference OReilly Open Source Convention v americkém
Portlandu. Ženy od účasti na open source projektech údajně odrazuje jednak
časová náročnost této práce, ale také šovinismus a nevhodné komentáře určité
části mužských účastníků projektů. V rámci některých open source komunit proto
začínají vznikat speciální ženské skupiny. Například do projektu Debian se prý
jen díky existenci skupiny nazvané Debian Women zapojily již čtyři vývojářky.
Absence ženského prvku však není jediným problémem, kterému nyní hnutí open
source čelí. Další anomálií, jež si žádá řešení, je nadměrný počet používaných
licencí. Organizace OSI (Open Sorce Initiative) rozeznává více než 50 různých
open source licencí, navíc však existují ještě soukromé a nikým nekodifikované
licence jednotlivých dodavatelů. Byť se řada z nich liší pouze v detailech,
představuje tato licenční džungle velmi nepříjemnou administrativní překážku
pro potenciální uživatele, kteří musejí podmínky každé licence podrobit pečlivé
právní analýze.
Obě výše zmiňované záležitosti lze chápat jako drobné problémy růstu, s nimiž
se vitální svět open source jistě brzy vyrovná.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.