Potřebujeme rychlý internet?

Česká společnost přijala internet za svůj velmi rychle a to navzdory pomalé liberalizaci telekomunikačního trhu a z to...


Česká společnost přijala internet za svůj velmi rychle a to navzdory pomalé
liberalizaci telekomunikačního trhu a z toho vyplývajícím zbytečně vysokým
poplatkům, které dlouho odrazovaly především domácí uživatele. Rok 2003 však
naznačuje, že by mohlo dojít k netrpělivě očekávanému zlomu tlak alternativních
operátorů posunuje nabídku vpřed a čeští internauti se dočkají i
širokopásmového přístupu.
Otázkou však zůstává, za jakých podmínek jim bude nabídnut. Cena je nyní
klíčová, protože při současné nabídce souvisejících služeb hrozí nebezpečí, že
většina uživatelů usoudí, že jim pomalý dial-up ještě chvíli vydrží. Přitom se
vysokorychlostní internet na bázi xDSL stává nejžádanější komoditou
celosvětového telekomunikačního trhu jak praví studie britské společnosti
Point-Topic. Oproti západní Evropě, kde má ADSL již své místo na trhu (viz
graf) a o přízeň uživatelů se dělí s kabelovým připojením, je v ČR trh se
širokopásmovými službami pro domácnosti doslova v plenkách. Když se u nás
hovoří o rozvoji telekomunikací, většina lidí zaregistruje především ty mobilní
raketový nárůst penetrace mobilních telefonů spojený se stále se rozšiřujícím
spektrem služeb odsouvá v povědomí lidí pevné linky na vedlejší kolej. "Kdyby
nebylo internetu, tak si pevnou linku od Českého Telecomu vůbec nedržím," tvrdí
mnoho uživatelů internetu a počty odhlašovaných telefonních stanic tento trend
potvrzují.

Co dokáže konkurence
Když se podíváme do zahraničních studií mapujících rozvoj domácího internetu,
tak zjistíme, že hlavním hnacím motorem rozvoje je konkurence. Tedy nejen
formální existence alternativních telekomunikačních operátorů, ale skutečná
schopnost poskytovat různé služby za různé ceny na jedněch drátech. Většinou
teprve prosazení sdílení místních smyček vede totiž k očekávaným výsledkům.
Tento proces nebyl ani v západní Evropě jednoduchý, ale jsou to právě jeho
výsledky, které nyní tak výrazně odlišují situaci v obou regionech.
Západoevropské země se dnes nacházejí již ve druhé etapě rozvoje
telekomunikačních služeb, která se projevuje snižováním cen, zlepšováním
kvality připojení a doplňkovými službami.

Nový zájem o pevné linky
Zatraktivnění služeb na pevných telefonních linkách výrazně napomohlo několik
měsíců v loňském roce, kdy se věřilo v dokončení privatizace Českého Telecomu.
ČTÚ se probudil k dosud nevídané aktivitě a především díky možnosti volby
operátora se vlastnictví pevné linky zase začalo vyplácet alespoň u těch
uživatelů, kteří často volají meziměstsky a mezistátně. Nabídka kabelových
operátorů byla a je zajímavá, ale skutečnou změnu chování Českého Telecomu vůči
domácím internautům přinese až reálná konkurence v datových službách, kterou by
u nás měl signalizovat právě nástup ADSL. Teprve potom spoustě lidí dojde, že
mohou obyčejnou telefonní linku využít k vysokorychlostnímu internetu.

Internet z domova
Podle studie společností GfK Praha a Incoma Research ve spolupráci s Asociací
pro elektronickou komerci (APEK) měly na jaře roku 2002 v ČR přístup na
internet zhruba 2 miliony lidí. Více než třetina z nich využívá možnosti
on-line nákupů, pro zjišťování informací z oblasti dopravy a cestování využívá
internet 78 % uživatelů, 66 % zajímá zpravodajství a zhruba 61 % internautů si
vyhledává informace týkající se kariéry a vzdělávání stejně jako informace o
výrobcích a nakupování. Pro komunikaci využívá světovou sít víc než polovina
jeho uživatelů.
Vezmeme-li v úvahu další studie, v tomto případě analýzu společnosti TNS Factum
z ledna 2002 a výzkum společnosti Medián ze 3. čtvrtletí téhož roku, vzrostl
počet lidí připojujících se k internetu z domova za 9 měsíců zhruba o 20 %. I
když vezmeme v úvahu obtížnou srovnatelnost obou studií, trend je zřejmý
připojení k internetu přestává být luxusem zajímajícím jen úzce vymezenou
skupinu lidí.

Musí být internet rychlý?
Takže víme, že lidé o přístup na internet stojí. Většina z nich má doma
analogový modem, ti profesionálněji zaměření mívají ISDN linku nebo využívají
připojení přes kabelový modem pokud mají štěstí a jsou v dosahu vhodného
operátora. Bezdrátové připojení získává na popularitě, ale jeho vliv zatím není
rozhodující. Jak nyní tyto lidi přesvědčit, že potřebují broadband?
O tom, že to nemusí být jednoduché, svědčí průzkum americké společnosti
In-Stat/MDR, který se uskutečnil v srpnu loňského roku v USA. Analytici
zkoumali, proč je zájem o širokopásmové služby nižší, než čekali. Výsledky
nejsou pro operátory moc povzbuzující 42 % respondentů odmítajících tyto služby
v nich nevidí smysl a pro 32 % jsou zbytečně drahé. Pouze 8 % odpovídajících
uvedlo, že služba u nich není dostupná.
Poskytovatelé se tedy musejí buď spokojit s nižšími paušály a vytvořit si
základnu fungujícího trhu, nebo budou uživatele muset rychle nalákat na
srozumitelné služby, jako jsou TV a video na vyžádání, IP telefonie,
videotelefony a videokonference nebo alespoň on-line hry. Zkušenosti z
jihovýchodní Asie naznačují, že schůdnější bude první cesta.
Pro operátory z toho vyplývá ponaučení: dokud nebudou k dispozici opravdu
atraktivní navazující služby, bude cena zcela rozhodující. Rychlé zbohatnutí
jim tedy rozhodně nehrozí. Nicméně pokud budou mít vhodné podmínky a budou
šikovní, vytvoří si základ nejen pro návratnost investic, ale i pro zajímavé
zisky.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.