Pouze 2% důvěra

Jak vyplývá z grafu na titulní straně, pouhá 2 % respondentů naší ankety by byla jednoznačně ochotna vložit své pe...


Jak vyplývá z grafu na titulní straně, pouhá 2 % respondentů naší ankety by
byla jednoznačně ochotna vložit své peníze do nějakého internetového projektu.
Tazatelé agentury AISA kladli respondentům v běžné populaci přesně následující
otázku: "Byli byste ochotni vložit své úspory do rozvoje některého
internetového projektu/firmy, kde by se vám peníze zhodnotily lépe než v bance,
samozřejmě s určitým rizikem neúspěchu?" Jak vidno, formulace byla ještě velmi
mírná, protože míru onoho rizika je u internetových investic velmi obtížné
odhadnout.
Větší důvěru v budoucnost internetových projektů měli muži, lidé mladší 40 let,
osoby s vyšším vzděláním a příjmem domácnosti, stejně jako spíše obyvatelé
větších měst. Zajímavá však byla především doprovodná otázka, která se snažila
rozdělit postoje respondentů podle toho, zda jsou sami uživateli Internetu. Z
této ankety poněkud překvapivě vyplynulo, že Internet používá již jedna třetina
populace. Tito lidé měli přitom v projekty nové ekonomiky podstatně větší
důvěru.(pah)
0 1895 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.