Pouze angličtina ke čtení Webu nestačí - Bohatství Webu

Pohyb po Webu má bez alespoň základní znalosti angličtiny stejnou naději na úspěch jako pokus o hokej bez hokejky. Sou...


Pohyb po Webu má bez alespoň základní znalosti angličtiny stejnou naději na
úspěch jako pokus o hokej bez hokejky. Současně se však uživatel takřka
neustále v tomto jazyce zdokonaluje. V následujícím textu se proto zaměříme na
studující jiného evropského jazyka s početným celosvětovým výskytem rodilých
mluvčí na španělštinu.
Rozsáhlé zdroje pro studium španělštiny najdete na
http://www.bbc.co.uk/education/languages/ . Materiály jsou převážně pro
začátečníky a středně pokročilé. Poměrně velká část kurzů je zaměřena na
znalost jazyka potřebnou při cestování. Pro pokročilé je zde jen jeden kurz,
obsahující přepis televizního seriálu ve španělštině. Kurzy jsou plně
multimediální nechybí video a audio klipy, tzn., že chcete-li plně využít
jejich obsahu, budete potřebovat zvukovou kartu a rozšíření Shockwave a Real
Audio. Nacházejí se zde rovněž informace pro učitele, kteří budou těchto
materiálů používat ve výuce, s určitým omezením zohledňujícím autorská práva.
Pokud studující spoléhá převážně na samostudium a nenavštěvuje jazykovou školu,
potřebuje především možnost kontroly vlastního postupu. Testování znalostí jak
z gramatiky, tak i slovní zásoby, nabízejí stránky Aula de Lengua na Centro
Virtual Cervantes (http://cvc.cervantes.es ), kde jsou vedle výše uvedených
testů pro začátečníky a středně pokročilé k dispozici i hry zaměřené na
zlepšení znalostí španělštiny. Další místo vhodné pro otestování vlastních
znalostí naleznete na stránkách Juana Ramona de Arana
http://mld.ursinus.edu/~jarana/Ejercicios/ hostujících na univerzitě Ursinus.
Předkládá zde uživateli celou řadu jazykových cvičení pokrývajících mnoho
tematických celků a stupňující se obtížnosti. Všechna cvičení mohou být
okamžitě oznámkována on-line.
Pokročilejší student, jemuž již nestačí k dalšímu rozvoji znalostí standardně
prodávané zvukové záznamy na kazetách, potřebuje především sledovat programy ve
studovaném jazyce. Jedním z moderních způsobů je pouštět si z Webu rozhlasové
vysílání při jiné práci. Dobrým výchozím místem k nalezení nejrůznějších
vysílacích stanic a velké množství odkazů na elektronické verze novin po celém
světě jsou stránky http://www.dds.nl/~kidon/media-link/ .
0 3151 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.