Povídání o auditování výstav a veletrhů

Letos na jaře jsem čtenáře Computerworldu informoval o tom, že letošní "Oficiální katalog výstav a veletrhů" pořá...


Letos na jaře jsem čtenáře Computerworldu informoval o tom, že letošní
"Oficiální katalog výstav a veletrhů" pořádaných v České republice, byl dílčím
způsobem sestaven na základě auditů. Firmou, která tyto audity oficiálně
provádí, je AMASIA EXPO a jejího ředitele doc. PhDr. Dušana Pavlů, CSc., jsem v
této souvislosti požádal o rozhovor...
Přestože mateřská firma AGENTURA MARKETINGOVÝCH A SOCIÁLNĚ INFORMAČNÍCH ANALÝZ
AMASIA, s. r. o. vznikla poměrně pozdě, až v roce 1993, dělá v současnosti její
roční obrat více než 6 mil. Kč, což je na čtyři zaměstnance velice slušný
výsledek. Zpočátku jsme dělali klasické výzkumy kvantitativního, posléze pak i
kvalitativního charakteru. Vybudovali jsme si specializovanou laboratoř pro
pořádání Focus Groups (dálkově ovládaná videokamera, simultánní cizojazyčné
tlumočení se zápisem na videozáznam, atd.).
Technicky jsme velice slušně vybaveni, což nás samozřejmě vedlo také k dalšímu
rozšíření výzkumných aktivit. Začali jsme se soustřeďovat na monitorování
výstav a veletrhů a nabídku výzkumů názorů návštěvníků a vystavovatelů. Spolu s
tím jsme sledovali i další údaje obecnějšího charakteru, jako je počet
vystavovatelů, návštěvníků, obsazenost výstavních ploch apod. Protože
se tyto aktivity stále rozšiřovaly, založili jsme v roce 1995 dceřinou
specializovanou organizaci AMASIA EXPO.
Tato naše činnost neunikla pozornosti odborné veřejnosti zejména organizaci
SOVA Sdružení organizátorů veletrhů a výstav v České a Slovenské republice.
Rovněž se ukázalo, že v této oblasti se pohybuje mnoho organizací a subjektů,
které ne zcela seriózně a objektivně informují veřejnost. Zejména o tom, kolik
měla výstava čtverečných metrů plochy, kolik návštěvníků si ji skutečně
prohlédlo, případně kolik bylo vystavovatelů přímých a kolik nepřímých. Na
vzniklé napětí v oblasti výstav a veletrhů reagovala již zmíněná SOVA
požadavkem, aby údaje předkládané veřejnosti byly auditovány. Jelikož jsme byli
členy této organizace, přišli jsme s návrhem, že tuto činnost bychom mohli plně
pokrýt vlastní kapacitou. Vždyť již v té době jsme pro různé subjekty dělali
výzkumy názorů návštěvníků a vystavovatelů asi na 20 výstavách a veletrzích
ročně.
Tolik ředitel Pavlů. Jeho návrh byl valnou hromadou SOVA schválen a již v roce
1996 auditovali 13 veletrhů, pořádaných na území ČR zejména v Brně a v Českých
Budějovicích. První, poměrně skromné audity byly dělány na základě
mezinárodních metodik FKM UFI. Ověřili jsme si, že tato činnost má budoucnost a
proto se smyslem činnosti AMASIA EXPO staly nejen audity veletržních a
výstavních dat, ale i speciální výzkumy trhů ve smyslu business to business.
Po prvních auditech se děly zajímavé věci, říká dál ředitel Pavlů. Začaly se
totiž vytvářet dvě skupiny organizátorů výstav a veletrhů jedna audity vítala,
neboť jí prostřednictvím nezávislé organizace umožnily zcela objektivně
vyhodnotit, jak vlastně jejich výstavnická aktivita dopadla.
V čele této skupiny jsou jednoznačně BVV, a. s. (Brněnské veletrhy a výstavy),
pro které jsme již v loňském roce auditovali absolutně všechny akce jimi
pořádané. Proto můžeme zcela veřejně prohlásit, že vše, co o sobě BVV tvrdí, je
pravdou. Totéž však platí i o Českých Budějovicích, které jako první z
regionálních veletržních správ pochopily, že chtějí-li komunikovat s
regionálním okolím, je třeba respektovat oficiální požadavky. Obchodní komory v
příhraničních krajích v Rakousku a Bavorsku se totiž nejprve ptají: máte
výstavu auditovánu? Jestliže ano, chtějí vidět protokoly a teprve pak jednají o
účasti. Je prostě nezajímá, co nějaká veletržní správa v propagačním nadšení o
sobě může tvrdit, je zajímají pouze oficiální a ověřené údaje. Druhá (menší)
skupina pořadatelů výstav a veletrhů se auditování jimi pořádaných akcí zatím
dost tvrdošíjně brání.
Můžete tuto skupinu blíže specifikovat?
Raději nebudu uvádět žádná jména, protože i tito organizátoři brzy pochopí
nutnost auditů, až jejich poskytnutím budou mezinárodní vystavovatelé
podmiňovat svoji účast na konkrétní akci.
A protože i tyto společnosti jsou našimi pravděpodobnými budoucími zákazníky,
nebudu kalit vodu...
Ředitel Pavlů sice nikoho nechtěl jmenovat, ale já přece jenom něco prozradím
pražské Výstaviště si dosud nenechalo auditovat ani jednu akci v jeho
prostorách pořádaných! Důvod? Zatím neznámý. Třeba je k auditování akcí záhy
přinutí nedávno vzniklá organizace CENETRA, což je mezinárodní auditorský orgán
pro Budapešť, Brno a Katovice, výhledově snad i pro Prahu. Ověřené údaje o
veletrzích a výstavách však nepožadují pouze vystavovatelé, ale dnes již i
novináři je proto nasnadě, že bez řádného auditu nebude v budoucnu dost dobře
možné uspořádat oficiální veletrh či výstavu a podávat o nich seriózní
informace.
Do konce srpna, kdy jsem si s ředitelem Pavlů o auditování veletrhů a výstav
povídal, bylo organizací AMASIA EXPO auditováno 19 akcí, přičemž za celý loňský
rok jich bylo 73. K již zmíněným pořadatelům BVV a Výstaviště České Budějovice
je třeba připočíst zejména Veletržní správu ABF (která mj. dostala do vínku
výstavbu nového pražského výstaviště), a organizace Progres Partners
Advertising, ITEA, Výstavisko TMM Trenčín, INCHEBA Praha, AZ ZNOJEMIA,
Výstaviště Flora Olomouc, ARROW TRADE, LVT Liberec, AYER Jindřichův Hradec,
Výstaviště Litoměřice apod.
Jak je z uvedeného výčtu patrné, počty organizátorů výstav a veletrhů, kterým
není lhostejné, zda údaje v katalozích odpovídají skutečnosti, utěšeně
stoupají. Což je myslím velice podstatné, protože nepřesných informací je v
normálním i obchodním životě více než dost...
8 2091 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.