PowerStruXure APC nabízí skutečně nebývalý výkon

Kategorie UPS určených k napájení datových center nebyla nikdy extra přitažlivá, zato však pěkně nákladná. Spole


Kategorie UPS určených k napájení datových center nebyla nikdy extra
přitažlivá, zato však pěkně nákladná. Společnost American Power Conversion
(dále jen APC) se nyní snaží problém ceny vyřešit systémy, které se vyznačují
stejnou dostupností a monitorovacími rysy, jako mají dvakrát tak drahé
konkurenční produkty.

Tradiční plány napájení datových center vyžadují vybudování infrastruktury,
která počítá s případným budoucím rozšiřováním. Produkt PowerStruXure od APC je
modulárním systémem umístěným v rackových skříních a navrženým tedy tak, aby
jeho části bylo možné koupit a instalovat až v okamžiku, kdy je budete
potřebovat.
K testu nám společnost APC poskytla středně velký systém PowerStruXure, který
po rychlé instalaci firemním technikem fungoval velice dobře, byť bychom
uvítali vyspělejší ovládací software. PowerStruXure je navržen pro zvládnutí
zátěže v rozmezí 10 až 40 000 voltampérů ve variantách N, N+1 a 2N. Testovali
jsme systém 2N, jenž sestával ze dvou zdrojů nepřerušitelného napájené (dále
jen UPS) a dvou distribučních jednotek napájení (PDU). Tyto moduly napájely
hlavní řídící infrastrukturu dvou televizních stanic, čímž dokázaly nahradit
trojfázový 208VAC elektrický systém normovaný (v USA) pro 20 kVA. Pro
komunikaci s okolím systém používá tzv. Information Controller (IC) a
ethernetový rozbočovač. Informační jednotka je vlastně v racku umístěné PC, jež
pracuje jako webový server sloužící k zobrazování informací o stavu systému a k
zaznamenávání událostí. PowerStruXure nabízí tři typy monitoringu: monitor
jednotek UPS a PDU, který prochází dveřmi rackových skříní; sériové rozhraní
UPS a webovou (serverově orientovanou) prohlížecí aplikaci. Informace o
instalovaných UPS a PDU jednotkách jsou zobrazovány na LCD displeji, umístěném
těsně nad prostřední částí racku, který ukazuje též aktuální stav monitorování
ostatních komponent systému. Údaje jsou k dispozici v černé barvě na zeleném
pozadí, ve formátu pět řádků o 30 znacích na jednu obrazovku. Je zde také
několik tlačítek určených k procházení informací a výběr položek. V testovaném
systému s dvojí redundancí jsme mohli použít monitor stavu pouze pro ta
zařízení v racku, která do něj byla připojena a nebylo možné monitorovat
ostatní UPS nebo PDU.

UPS na prohlížeči
Produkt nabízí dvě softwarové aplikace určené pro správu systému: jedna
obsluhuje informační modul (IC), druhá sériové připojení k distribuční jednotce
napájení PDU. Aplikace IC je určena výhradně pro monitoring, takže např. nemůže
měnit prahy nastavené pro alarm nebo aktivně měnit provoz kombinace UPS/PDU. V
případě informační jednotky se jedná o webovou aplikaci, která zobrazuje
informace (týkající se správy) v grafickém formátu. Ikonky k alarmům správně
ukazovaly problémové oblasti tam, kde jsme záměrně vyřadili z provozu
nejrůznější komponenty. Ze zmíněné informační jednotky tedy zjistíte kompletní
stav UPS, PDU jednotek, čidel pro kontrolu okolí a všech zátěží připojených k
UPS/PDU.
Přímé rozhraní kombinace modulů UPS/PDU je realizováno pomocí sériového kabelu
s použitím HyperTerminalu, komunikačního balíčku pro sériově připojený
terminál. Zde lze vkládat hesla, stejně jako ostatní systémové funkce,
například nastavení prahů pro varovné zprávy či alarm pro přívodová nebo
venkovní čidla, provést restart PDU jednotky nebo upgrade softwaru či firmwaru.
Přímo propojené uživatelské rozhraní nám přišlo poněkud "hrubé", leč
použitelné. Po odpojení přívodu proudu na jedné z redundantní UPS/PDU poklesla
zbývající energie během tří minut zhruba o 17 % tyto informace se zobrazily na
LCD displeji trvale monitorujícím jejich stav. Stavová aplikace zobrazuje
spotřebu energie a výstup v nelineárním poměru, což je trochu matoucí. Správce
monitorující poměr výstupu/vstupu po výpadku proudu by mohl být kolísající
informací o vstupu/výstupu značně znepokojen.
Systém PowerStruXure je výkonným modulárním systémem a pracovníci, kteří mají
na starosti zabezpečení napájení, mu snadno porozumí. Produkt po hardwarové
stránce zcela naplnil naše očekávání, nicméně ovládání softwaru a monitoring
systému by potřebovaly ještě vylepšit.

PowerStruXure UPS/PDU System
+modulární design snižující náklady a umožňující lepší expanzi, silný výkon
-je třeba vylepšit nástroje pro softwarovou správu a monitoring Výrobce:
American Power Conversion (APC), www.apc.cz
Cena (bez DPH): 109 000 dolarů v konfiguraci pro 20kVA/2N systém

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.