Pozná plovoucí oči

Palubní počítač proti opilcům. Světlo světa spatřilo již několik typů palubních počítačů, které mají zabrán...


Palubní počítač proti opilcům. Světlo světa spatřilo již několik typů palubních
počítačů, které mají zabránit podnapilým řidičům v jízdě. Prozatím poslední
prototyp se zařadil mezi přístroje sledujících řidičovy oči.
Britský vědec Dilwyn Marple--Horvat z Bristolské univerzity se již několik let
zabývá studiem koordinace mezi pohyby očí a pohyby těla. Prototyp "soukromého
policisty" se stal vedlejším produktem výzkumu věnovaného vzácnému
degenerativnímu onemocnění mozku, který by měl pomoci lidem s tímto postižením
opět správně koordinovat všechny pohyby.
Marple-Horvat se rozhodl otestovat skupinu dobrovolníků, kteří si hráli s
automobilovým počítačovým simulátorem po požití alkoholu. Z výsledků vyplynulo,
že ve většině případů se zkracuje odstup od stočení zraku do otočení volantem
stejným směrem. Zatímco u střízlivého člověka je možno sledovat průměrnou
prodlevu 0,85 vteřin, po dvou skleničkách alkoholu se tato doba zkracuje na
necelých 0,5 vteřiny (další pití alkoholu již prodlevu většinou nezkracuje).
Důvodem popsaného jevu přitom není zrychlování reakce, ale naopak zpomalování
pohybu očí. Mozek pod vlivem alkoholu nedokáže dát očním svalům povel ke změně
polohy nebo dokonce místo správných impulzů vysílá chybné, které musí vzápětí
opravovat. Obrazný obrat "plovoucí oči" tedy v podstatě vyjadřuje to, co nyní
bylo ověřeno experimentálně.
Prototyp nově sestaveného zařízení se skládá z řídicího počítače, snímačů
pohybu volantu a kamery namířené na obličej řidiče. Pokud odezva mezi stočením
zraku a pohybem volantu klesne pod běžnou hodnotu, měl by systém automaticky
snížit rychlost vozidla, popřípadě je zcela zastavit.
Prozatím však nelze očekávat, že tento nápad najde uplatnění v praxi, a to
nejen proto, že se jeho cena pohybuje kolem 20 tisíc liber. Protože žádný zákon
v současnosti používání podobných pomůcek nepřikazuje, bylo by třeba získat
souhlas řidičů, což není příliš pravděpodobné.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.