Poznámka

viceprezident The Burton Group Když se letos prvního ledna rozednilo, nenápadně začal první den roku extranetů. A spr


viceprezident The Burton Group
Když se letos prvního ledna rozednilo, nenápadně začal první den roku
extranetů. A správným novoročním předsevzetím, na které byste teď určitě neměli
zapomenout, rozhodně bylo pustit se do stavby síťové infrastruktury nové
generace, která z vaší firmy udělá skutečného hráče na poli e-byznysu.
Částka vložená do hry je vysoká. Do elektronické komerce, a především do její
části zaměřené na komunikaci business-to-business, přitéká záplava investic.
Vložené prostředky se promítly do vzniku řady produktů pro e-byznys, z nichž
mnohé jsou sice dobré, ale leckteré nenabízejí dostatečnou úroveň
spravovatelnosti a snadné integrace s dosavadními systémy.
V tu samou dobu potkávám uživatele z řady firem, kteří po svém oddělení IS
(informačních systémů) požadují propojení s obchodními partnery, a to s
využitím produktů specifických pro dosud používané aplikace. Většina současných
interních systémů však není dostatečně bezpečná na to, aby byla propojena
navenek a současně zůstala součástí intranetu. Nehazardujme s daty!
Infrastruktura pro externí přístup navíc sama o sobě prochází velkými změnami v
souvislosti s tím, jak se ukazuje, že firewally vykazují nedostečné možnosti
diferenciace přístupů z vnějšku. Dnešní e-byznys totiž vyžaduje velké množství
skutečně personalizovaných vztahů. A nová infrastruktura založená na politikách
a adresářích musí nejprve dorůst, a až poté může začít vládnout externímu
přístupu.
V krátkodobém horizontu poslouží jako základ vhodné infrastruktury systémy pro
management přístupu k extranetům, např. SiteMinder od Netegrity nebo GetAccess
od EnCommerce. Dlouhodobě pak musí dát extranety přednost virtuálním podnikovým
sítím, v nichž již bude integrována správa přístupu k podnikovým zdrojům,
informacím a aplikacím.
Vlastní infrastruktuře extranetů zatím nedominuje žádná společnost. Netscape s
dobrými produkty i s podílem na trhu a pověstí, která rozhodně stojí za zmínku,
musí dokázat, že přežije a bude po akvizici AOL/Sun dále růst. Microsoft udělal
se svým Biztalkem krok kupředu, ale jeho pokus o ovládnutí formátu XML přichází
v předstihu před vznikem silné extranetové architektury, produktů i podílu na
trhu.
Novell se svým Border Managerem a Caching Serverem nabízí některé dobré
produkty a jeho orientace na podporu adresářů slibuje tu správnou architekturu.
Ale jen zřídka vidíme NDS (Novell Directory Services) běžet jinde, než na jeho
síťovém operačním systému. Na druhou stranu IBM postupuje efektivně; nejdříve
vytvořila srozumitelný bezpečnostní rámec pro e-byznys a ohlásila řadu
partnerství, poté koupila Dascom, jehož systém pro správu přístupu k extranetu
je středem její řady produktů SecureWay.
Během roku extranetů by se měli podnikoví uživatelé a správci IS dohodnout na
bezpečnostních politikách, plánech vzájemného propojení a strategii integrace
back-endových aplikací s e-byznysem. Fragmentace trhu vás může přinutit
přijmout taktická řešení, ale do vašeho projektu byste měli zahrnout i trochu
strategie.
Použijte své dosavadní zkušenosti k nasazení takových architektur a standardů
pro adresáře, autentizační a autorizační služby, které přesahují hranice
intranetu a extranetu. Potom použijte víceúčelovou infrastrukturu, abyste
zabránili opakovanému vymýšlení takových aplikačních řešení, která budou drahá
jak na pořízení, tak i na další údržbu.
0 0355 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.