Poznámka

prezident a CEO MCK Communications I když nabízí konvergence datové a hlasové komunikace řadu provozních i ekonomický...


prezident a CEO MCK Communications
I když nabízí konvergence datové a hlasové komunikace řadu provozních i
ekonomických výhod, existuje řada problémů, které její využití brzdí. Jedním z
těch nejvýznamnějších je prohlubování disproporce mezi jednotlivými uživateli
podnikových komunikačních systémů.
Širokopásmový přenos a již zmíněná konvergence pohánějí vývoj firemních sítí
kupředu, tam, kde hlas, video, data a další dosud nevyvinutá média pozvednou
obchodní komunikaci na dosud netušenou úroveň. Tento vývoj ovšem opomíjí nemalé
množství lidí těch, kteří v USA pracují v 5 milionech firemních pobočkách, a
také oněch odhadovaných 20 milionů pracujících na dálku. Tito zaměstnanci mají
už nyní podstatně menší možnosti, než jejich kolegové pracující pod deštníkem
firemních serverů a pobočkových ústředen. Má se tato disproporce dále zvyšovat?
Rozšíření dosahu skutečného "hlasu firmy" ke vzdáleným pracovníkům znamená
daleko více, než jen přenášet k nim hlas přes IP nebo jim zřídit externí
přístup k firemnímu intranetu. Těmto lidem je třeba poskytnout všechny možnosti
firemních pobočkových ústředen i digitálních komunikačních zařízení, která mají
zaměstnanci firem běžně na stole. Měli by tak využívat nejen hlasovou poštu,
ale také unified messaging, účtování hovorů nebo jeden číslovací plán. Stejně
důležité jsou i aplikace běžící "za scénou" na firemních pobočkových
ústřednách, a to včetně směrování hovorů nejlacinější cestou, využívání
cenových plánů za agregované hovory, aplikace pro automatickou distribuci
hovorů, sledování komunikačních nákladů jednotlivých oddělení apod. Vzdálení
uživatelé chtějí k této rozšířené funkcionalitě navíc také stejně bezpečné
hlasové služby, jaké jsou poskytovány centrále firmy.
Abyste svým zaměstnancům mohli nabídnout skutečné vzdálené připojení včetně
přenosu hlasu přes IP, je třeba se vypořádat s několika problémy. Především
musíte překlenout propast mezi současnou kvalitou přenosu dat a 99,9%
spolehlivostí klasických hlasových aplikací. Musíte sjednotit a minimalizovat
nároky systému pro správu sítě a v následujícím období přejít na sítě založené
na politikách. To vám dovolí jejich efektivní správu včetně přiřazování priorit
jednotlivým druhům aplikačního provozu, který bude koexistovat na konvergované
síti.
Kromě zmíněných problémů jsou tu však také nezanedbatelné přínosy. Ty jsou
ostatně klíčové proto, abyste vůbec byli motivováni umístit jednotlivé kostičky
puzzle s názvem "komunikace se vzdálenými uživateli" na to správné místo.
Rapidně rostoucí kabelové služby a DSL (digital subscriber line) nabízejí pro
přenos hlasu do vzdálených destinací řadu výhod. Především jejich schopnost být
stále na příjmu umožňuje hlasu a datům stálou (a současnou) dostupnost. Protože
navíc tyto technologie používají již existující přenosová média, mohou být
vybudovány takřka kdekoli bez nutnosti budovat novou optickou, bezdrátovou nebo
kabelovou infrastrukturu. Navíc nabízejí výkonnost sahající od dvojnásobku
kapacity běžné vytáčené telefonní linky až po linku T-1, a to za příznivější
cenu než většina existujících alternativ.
Ze zajištění přenosu hlasu do vzdálených lokací přes datovou síť mohou těžit
všechny typy firem. Protože je DSL lacinější než T-1, ušetří jakákoli
společnost zavádějící komunikační systém mezi pobočkami na této technologii
spoustu peněz. A společnosti, které hojně využívají hlasové komunikace mezi
pobočkami nebo využívají práci vzdálených pracovníků jako strategický nástroj
pro dosažení svého úspěchu, získají další významné výhody.
Jen díky těmto inovativním hybridním řešením bude eliminován dlouhotrvající
rozpor mezi datovými a hlasovými sítěmi. A tehdy budou mít ony v úvodu zmíněné
miliony vzdálených pracovníků rovnocenný přístup ke všem informačním a
komunikačním zdrojům, na kterých jejich organizace staví svůj byznys.
0 0415 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.