Poznámka

Při svých úvahách o prvopočátcích messagingu, které vám zde chci nabídnout, nemohu pominout nedoceněnou postavu Jo


Při svých úvahách o prvopočátcích messagingu, které vám zde chci nabídnout,
nemohu pominout nedoceněnou postavu Jožky Krománě, žijícího zhruba před 35 000
lety v Jeskyni nedaleko Brna. Proč vlastně Jožka Kromáň a jemu podobní malovali
nebo vyráběli různá zvířata? Proč některá malovali často a jiná vůbec? Proč to
pak najednou přestali dělat?
Nejvíce byla vypodobňována ta zvířena, která lidi zřejmě nejvíce štvala. Takový
kůň, býk nebo mamut mu pořád někam utíkali, on je nemohl chytit a nahromaděný
vztek si vybíjel tvůrčí prací. To dělali tak dlouho, než Jožka přišel na spásný
nápad: postavil na Špilberk své dva druhy (druhý zamýšlený jako back-up), kteří
měli v případě blížící se zvířeny v dohodnutém formátu zasílat krátké kouřové
signály SMS (SMoked Signals). Na tu dobu šlo o poměrně propracovaný systém,
jehož některé prvky jsme dnes opět začali používat.
Například nepřetržitý dým (sekvenční stream) signalizoval velké stádo,
přerušovaný dým (stream neinterpretovaných bajtů) znamenal, že se blíží alespoň
jeden kus, bílý dým (properties JMSXcolourType) jde o koně, hustý černý dým
(dtto) jde o mamuta. Okrový dým (properties JMSXmessageAlert) znamenal: zdržte
stádo, musím vykopat větší jámu.
Komunikace byla převážně typu Point--to-Point (PTP), tedy Špilberk Jeskyně.
Fungovala ale i obráceně, tedy Jeskyně Špilberk, a to zejména v případě
obdržení zprávy ve formátu STREAM, na kterou následoval okamžitý messageAlert v
podobě okrového dýmu.
Díky tomuto způsobu výměny zpráv získával Jožka značnou konkurenční výhodu před
ostatními kmeny, neboť dokázal na správném místě včas vykopat dostatečně velkou
jámu, do které pochytal, co potřeboval. To mělo pozitivní dopad na míru
nasycenosti členů kmene, nicméně se začal vytrácet vztek (na nechycená zvířata)
potřebný pro výtvarnou činnost.
Point-to-Point způsob výměny zpráv měl i další stinné stránky. Byl především
velmi závislý na hardwaru: jediným tehdy dostupným enginem byl oheň živený
nekvalitním dřevem a jeho obsluha v podání zmíněných dvou soukmenovců se často
nemohla dohodnout, jaký formát zpráv mají vlastně vyslat (z dálky byl mamut od
býka k nerozeznání).
Přes drobné chybičky (které ovšem byly považovány za vlastnosti) přemýšlel
Jožka o rozšíření tohoto modelu, a tak vznikl model Publish-Subscribe (jeden
vysílající, více různých zájemců o danou zprávu). V tomto modelu probíhá výměna
zpráv mezi jejím vydavatelem (publisher) a jejími předplatiteli/účastníky
(subscribers) pomocí tzv. TOPICů tedy tematických předmětů. Například TOPIC
"Maso je už hotovo" signalizovala libá vůně od publishera Jožkovy ženy Venuše
subscriberům, kterými byli všichni členové kmene kromě Šamana, který byl
vegetarián. Zde ale metoda Pub/Subs selhala, neboť tuto zprávu vždy obdržel i
Šaman, ačkoli o ni vůbec neměl zájem.
Výměna zpráv v rámci jednoho homogenního prostředí zdaleka nevyužívala
potenciál, který messaging skrýval. Jeho síla spočívá zejména v asynchronních
transakcích, zejména v heterogenních systémech, kdy messaging hraje roli
middlewaru. Proto se Jožka vydal na oficiální přátelskou návštěvu sousedního
kmene Istvána Németha, který byl přeborníkem v pěstování papriky a melounů.
Vzájemná výměna zpráv se ukázala jako problematická, protože jednotlivé kmeny
nebyly v ose přímé viditelnosti. Jožka proto využil osvědčený kopec Špilberk a
své dva soukmenovce, kteří v tomto novém modelu HUB&SPOKE fungovali jako HUB,
resp. jako BROKER. Ze Špilberku již bylo možné zprávy doručovat Istvánovi.
Zmínění dva soukmenovci postupem času přestali vykonávat běžné práce v kmeni a
specializovali se na kvalitní zajištění výměny zpráv. Z tohoto pohledu je pak
možné hovořit o prvním stand-alone messaging-serveru s náznaky QoS (Quality of
Services).
Na uvedeném krátkém výseku z historie kmene Jožky Krománě lze dokladovat, že
principy, na kterých je postaven současný messaging podle specifikace JMS
1.0.1, jsou velmi staré. Takto by bylo možné vzít jednu webovou technologii za
druhou, provést její rozbor a dokladovat to samé.
0 0777 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.