Poznámka

Cenová válka vyburcovaná Nextrou pokračuje, ceny dial-upového pripojení na Internet naďalej klesajú. Od 1. marca zíav...


Cenová válka vyburcovaná Nextrou pokračuje, ceny dial-upového pripojení na
Internet naďalej klesajú. Od 1. marca zíavili aj Slovenské Telekomunikácie (ST)
a ponúkajú pripojenie Kontakt (prístup v pracovných dňoch od 18:00 do 8:00 hod.
a cez víkend neobmedzene za 100 Sk aj s DPH). Otázkou zostáva kvalita služieb,
čiže kvalita liniek. V súčasnosti ich internetové služby využíva asi 5 tisíc
klientov, zväčša firmy. Po vstupe strategického partnera sa chcú ST stať
najvýznamnejším poskytovateíom Internetu na Slovensku. ST sa postupne
pripravujú na sprivatizovanie, ich cena však klesá. Hlavný podiel na tomto
klesaní má práve odsúvanie privatizácie. Odborníci odhadujú, že za posledné dva
roky trhová hodnota ST poklesla v priemere o 15 %. V súvislosti s privatizáciou
treba spomenúť pripravovaný telekomunikačný zákon. DÖležitými časťami sú
ustanovenia týkajúce sa štatútu regulačného orgánu, pravidlá cenovej regulácie,
pravidlá poskytovania univerzálnej služby, ako aj podmienky prepojenia sietí.
Súčasťou tohto zákona je aj monopol ST na hlasovú službu, ktorý trvá do konca
roku 2002. O privatizovanie sa uchádzajú Telekom Austria, Deutsche Telekom a
americká spoločnosť SBC Communications.
Ďalšou lacnou alternatívou pripojenia k Internetu je karta MAX siete SKnet
(teraz EuroWeb). U karty MAX sa nemusíte zaviazať zmluvne, platíte len za to,
čo využijete.
Na svete je Microsoft Office 2000 Plus Pack, slovenská verzia, ktorá obsahuje
nové šablóny pre podnikateíské subjekty a organizácie. Nájdete tu vzory faktúr,
účtovných dokumentov, tlačivá pre daňový a iné úrady, mnoho šablón pre
ekonomiku a kanceláriu firiem a organizácií.
Minister školstva Milan Ftáčnik podpísal dohodu s generálnym riaditeíom
Microsoftu pre Čechy a Slovensko Janom Mühlfeitom. Microsoft poskytne školám 30
000 licencií za 1 dolar každá a nákup softvéru s 90% zíavou v neobmedzenom
množstve podía zmluvy Select pre školstvo.
Na Internete je nový server eReality.sk, ktorý sa venuje sprostredkovaniu kúpy
a predaja nehnuteíností. Obsahuje vyše 567 nehnuteíností od 41 realitných
kancelárií.
0 1036 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.