Pozor, přístup na Internet může být sledován

Jak většina manažerů a informatiků ví, poskytnout zaměstnancům přístup na Internet je jako otevřít Pandořinu sk...


Jak většina manažerů a informatiků ví, poskytnout zaměstnancům přístup na
Internet je jako otevřít Pandořinu skříňku: celková kapacita linky může být
spotřebována, produktivita může jít ke dnu a zaměstnavatelé se mohou dočkat
žaloby ve věci sexuálního obtěžování vyvolaného nepřátelským pracovním
prostředím.
Ačkoli je přístup na Internet nutností pro ty, kdo pracují s informacemi, je
vhodné vypracovat si podnikovou strategii pro efektivní využívání Webu. Pro
mnohé manažery IT je kontrola přístupu na Internet samozřejmostí. Ale nedávné
případy, v nichž společnosti jako Salomon Smith Barney propustily vysoce
postavené pracovníky pro šíření pornografie získávané na Internetu naznačují,
že mnohé společnosti a jejich zaměstnanci stále ještě nepochopili nutnost
strategie, zajišťující bezpečné používání Internetu.
Poučte se ze zkušeností vedoucího pracovníka jedné mezinárodní společnosti v
Las Vegas. Okamžik poté, co navštívil webovou stránku věnovanou prodeji akcií,
aby se podíval na aktuální ceny, vyhledal ho člen oddělení IT a upozornil ho,
že ví o jeho mimopracovním surfování. "Naše společnost nevyhlásila žádná
oficiální pravidla, ale z toho co jsem viděl je jasné, že nás určitě stále
sleduje," řekl tento pracovník.
Ačkoli proti němu nebylo vedeno žádné disciplinární řízení, tato příhoda ho
přinutila dvakrát se rozmyslet, než příště začal na Webu něco prohlížet.
"Necítím se dobře. Je to jako by mi odposlouchávali domácí telefon," říká.
Odrazení koncových uživatelů asi zdaleka není hlavní starostí manažerů IT.
Výzkumy ukazují, že v některých firmách má kontrolu využívání Internetu na své
sledovací obrazovce téměř každý od informatika až po obchodní manažery a to z
mnoha důvodů.
Šéfové informatiky se zajímají o využití dostupné kapacity linek, generální
ředitel o zákonnou odpovědnost a manažeři o produktivitu, která může být podle
analytiků společnosti Aberdeen Group čistým ziskem.
Odborníci i uživatelé tvrdí, že vzhledem k rozmanitosti podnikového prostředí
je nutný vyvážený přístup, kombinující různé techniky filtrace s monitorováním
a dobře vysvětlenými zásadami práce, což vytvoří správnou rovnováhu mezi
svobodou a řízením přístupu.
Zavádění kontroly
Manažeři musí vzít v úvahu fakt, že v podstatě neexistuje obecně přijatelný
názor na to, co považovat za správné využívání Internetu. Podle studie
InfoWorldu potvrdilo monitorování přístupu na Internet 76 % řídících
pracovníků, ale jen 54 % koncových uživatelů.
Tento nesoulad ukazuje, že společnosti by měly vyhlásit rozumnou strategii
využití Internetu a zajistit její dodržování. Strategie využití Internetu
znamená mnohem víc než monitorování činnosti a blokování přístupu na určité
webové stránky. Společnosti ji musí nejdříve vyvinout, seznámit s ní
zaměstnance a pak zajistit její plnění.
Pozorovatelé se shodují, že ve většině případů by strategie využití měla být
stručná a zaměřená na podstatu věci. "Udržte formulaci jednoduchou, ne delší
než na 2 stránky a určete v jakém duchu by zaměstnanci měli Internet
využívat," říká Antone Alber, děkan fakulty Obchodu a veřejné správy Drakeovy
univerzity.
Alber i ostatní upozorňují, že kromě prohlášení o tom, že Internet je pracovní
nástroj a má být užíván pro služební účely, musí strategie obsahovat
informaci, že je prováděno monitorování a že porušování strategie může vést k
pokutám. Strategie má především odrážet kulturu společnosti a hodnotu, jakou
přikládá Internetu jako pracovnímu nástroji.
Ve vydavatelství HarperCollins v New Yorku je Internet nezbytný pro úkoly
jako je výzkum, ověřování skutečností a komunikace. "Obecně vzato jsme velice
otevření. Věříme, že to je hlavní prostředek výzkumu," říká Stuart Mowat,
vedoucí útvaru pro podporu rozhodování u HarperCollins.
Formulovat strategii využití je dobrým začátkem pro společnosti zajímající se
o zákonnou odpovědnost za nepovolený přístup na Internet. Právníci však
doporučují, aby firmy nechaly zaměstnancům tento dokument podepsat, a aby
zařadily nácvik správného využití Internetu do pravidelného školení.
"Mít sepsanou strategii a k ní podpisy zaměstnanců, to je nejlepší způsob,"
říká Michael Overly, zvláštní poradce skupiny IT právnické firmy
Foley&Lardner. Overly poukazuje na nedávná soudní rozhodnutí jako např. v
případu Daniels versus Worldcom, kdy zaměstnanci uváděli
nepřátelské pracovní podmínky způsobené předpisy o používání Internetu. Tato
rozhodnutí způsobila velké změny ve věci ochrany zaměstnavatele před
odpovědností. "Jednou z hlavních otázek, které soud klade v případech
sexuálního obtěžování, je, zda zaměstnavatel připustil vytvoření nepřátelského
prostředí," upozorňuje Overly.
Plné odhalení
Existují různé softwarové prostředky pomáhající vedoucím IT monitorovat
používání Internetu, nebo blokovat přístup na určité stránky. Produkty jako
NetPartners WebSense, Spyglass Surfwatch a Elron Internet Manager umožňují
zapínat a vypínat přístup na místa podle kategorií nebo podle klíčového
slova. Typické je blokování pornografických, rasistických a teroristických
stránek, a v některých případech i adres se sportovní, cestovní nebo hobby
tematikou. Uvedené produkty mohou být součástí firewallu, proxy serveru, nebo
na samostatném serveru. Mají i schopnost zaznamenat, jaká část provozu je
směrována na místa, která nesouvisí s prací.
Zlatá střední cesta
Použití blokovacích a filtračních nástrojů vede k zvýšení produktivity a
lepšímu hospodaření s kapacitou dostupných kanálů. Analytici však tvrdí, že je
nutné zavést alespoň nějakou úroveň monitorování, aby strategie nezůstala
bezbranná. Na druhé straně, je-li plnění strategie prosazováno příliš tvrdě,
může to být vnímáno negativně.
"Začněte s tím, aby zaměstnanci pochopili, že technologie, s kterou pracují,
patří firmě," říká Eric Rolfe Greenberg, ředitel manažerských studií v AMA
(American Management Association). Greenberg říká, že časem se používání
Internetu stane obdobným využití telefonů na pracovištích je žádoucí je
používat pro účely služební, nikoli osobní. Společnost Bard Manufacturing
dosáhla příznivého přijetí své strategie zčásti díky této telefonní analogii.
"V podstatě se předpokládá, že používáte Internet stejným způsobem jako svůj
telefon," říká Crooks. To znamená, že určité osobní využití je dovoleno.
Crooks dodává, že jeho společnost realizovala svou strategii během několika
měsíců, kdy poskytla přístup na Internet asi 50 zaměstnancům. V Bard
Manufacturing používají Elron Internet Manager k monitorování, ale žádná místa
na Webu neblokují.
Co to stojí?
Spočítat ztráty na produktivitě není na první pohled obtížné. Jestliže např.
10 zaměstnanců placených 10 dolary za hodinu stráví 2 hodiny denně surfováním
na stránkách, které nesouvisí s prací, znamená to 400 dolarů denně,
vyplácených za neodvedenou práci. "Ztráty nevznikají ani tak za přístup na
síť, ale spíš za práci, která nebyla vykonána," tvrdí Greenberg.
Avšak společnosti se zavedenou strategií konstatují, že ztráty produktivity a
přetížení sítě se snadno nadhodnotí, ale jejich měření je obtížné. Společnost
El Paso Energy doufala, že dosáhne zvýšení produktivity zavedením ochraného
internetového softwaru WebSense od NetPartners. Přes 3 500 zaměstnanců zde
používá Internet při výzkumu, hledání informací a pro elektronickou poštu. Ve
společnosti však ke svému překvapení nezaznamenali žádný zřetelný vzrůst
výkonnosti sítě ani zlepšení produktivity zaměstnanců.
Ve vlastním zájmu
Management a oddělení IT však mohou poukázat na mnoho důvodů, potvrzujících
nutnost restriktivní strategie. Ze sítě mohou být stahovány aplikace
nevhodné, nebo nakažené viry. Jedna firma zavedla strategii po dni svatého
Valentina, kdy zaměstnanci poslali tolik elektronických valentinských přání,
že téměř položili celou síť. A podobných případů existuje daleko více.
Surfování po Internetu může také ohrozit bezpečnost společnosti. Zaměstnanci
mohou publikovat nebo posílat poštou na internetová fóra informace, které by
měly zůstat doma a navíc není technicky nemožné zjistit, které aplikace má
uživatel na svém desktopu a narušit tak osobní i firemní soukromí. "Mnohokrát
se stane, že zaměstnanci surfují na Webu a poskytují cenné informace," říká
Joice Gavenda, analytička ve výzkumné společnosti Summit Strategies.
Čas a peníze vydané na strategii využití Internetu jsou dobře vynaloženy,
zvláště když je strategie doplněna softwarovým nástrojem pro monitorování nebo
blokování. Náklad na vytvoření strategie využití Internetu je pro společnost
zanedbatelný ve srovnání s jedinou obtížnou reklamací.
I když je věcí každé firmy, aby stanovila podrobnosti své strategie, je
jisté, že už její existence a pravidelné připomínání zaměstnancům je tou
nejlepší investicí, kterou společnost může vynaložit na zabezpečení
nejcennějšího jmění svých zaměstnanců.
9 0701 / ramn

Zaměstnavatelé začínají kontrolovat přístup na Internet
Téměř třetina zaměstnanců společností zapojených do našeho průzkumu má v
práci přístup na Internet. Přesto mnohým z nich není dovoleno toulat se
kybernetickým prostorem volně. Průzkum RHI Consulting (http://www.rhic.com)
provedený u 1 400 společností s více než 100 zaměstnanci ukázal, že ačkoli 29
% firem umožňuje v kancelářích přístup na Internet, 31 % z nich používá
filtrační software.
Erotické materiály a obrázky jsou blokovány u 70 % společností, které
filtrační software používají a přístup do diskuzních skupin zamezuje asi 34 %.
Zábavná místa jsou blokována v 31 %, stránky na zprostředkování zaměstnání ve
13 % a informace o akciích ve 12 %.
Ze 66 % informačních manažerů, kteří v současnosti nepoužívají filtrační
software, uvedlo 76 %, že kdyby ho začali používat, blokovali by přístup na
erotické a pornografické stránky. Diskuzní skupiny by byly cílem v 37
procentech a 32 % prohlásilo, že by blokovali místa nabízející zábavu. Třináct
procent by omezilo přístup k vyhledávání zaměstnání a 11 % k prodeji akcií. Ze
všech dotázaných uvedlo 81 %, že přístup na Internet u jejich společnosti v
průběhu minulých let zesílil.
Zástupce RHI sdělil, že průzkum neukázal snahu manažerů IT regulovat nebo
cenzurovat Internet. "Klíčovými otázkami jsou čas a místo," řekl Greg
Scileppi, výkonný ředitel RHI. "Manažeři chtějí zabezpečit, aby jejich
zaměstnanci byli produktivní i přitom, když mají v práci přístup na Internet."
Neobvyklý pohled na sítě
Ačkoli otevření stavidel Internetu je většinou vnímáno jako důležité zlepšení
pro miliony lidí na celém světě, jeden známý odpůrce si tím není tak docela
jistý. Ken Olsen, který v roce 1957 založil Digital Equipment a nyní vede
společnost Advanced Modular Solution, říká, že zdaleka ne tolik lidí
potřebuje přístup do Sítě.
Advanced Modular Solutions vyvíjí síťové počítače, servery a software, který
umožňuje vysoký stupeň kontroly nad tím, ke kterým datům a aplikacím má mít
koncový uživatel přístup. Popis práce bude určovat, zda uživatel potřebuje
dobře vybavené PC připojené k Internetu a datovým skladům, či zda mu stačí
jednoduchý síťový počítač připojený pouze k místnímu serveru. Umožnit přístup
na Internet všem zaměstnancům je podle tohoto veterána IT chybná cesta.
Ačkoli Olsen připouští, že lze s pomocí Webu uskutečnit obdivuhodné věci,
říká, že při všem tom prohledávání a toulání je procento užitečné práce
zoufale malé. Dalším škodlivým výsledkem času stráveného na Internetu je pak
to, že lidem nezbývá čas, aby se setkávali tváří v tvář.
"Sítě činí lidi osamělejšími," říká Olsen.
Možnosti kontroly
Nástroje pro filtrování a blokování přístupu na Internet, určené pro Windows
NT a pro Unix, nabízejí funkce od blokování podle klíčových slov po blokování
podle jmen z databáze 250 tis. problematických webových stránek.
Firma Product Webová adresa
Elron Software Elron Internet Manager www.elronsoftware.com
Secure Computing SmartFilter www.securecomputing.com
SurfControl SurfControl Scout www.surfcontrol.com
Spyglass SurfWatch www.surfwatch.com
NetPartners Internet
Solutions WebSense www.netpartners.com
W3Control W3Control Filter www.w3control.com

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.