Pozor! Velký bratr tě vidí!

Přiznejte se, jste připraveni na "náladové počítače", které mohou neomylně číst výraz vašeho obličeje a odhalit,...


Přiznejte se, jste připraveni na "náladové počítače", které mohou neomylně číst
výraz vašeho obličeje a odhalit, zda jste šťastní, smutní, zmatení nebo zda
lžete, a podle toho reagovat?
Ať už jste připraveni, nebo ne, vývoj právě takovéhoto rozhraní je nyní na
programu 2 velkých výzkumných počítačových center. V MIT Media Laboratory
výzkumy fušují do "inteligence vnímání" počítače čtou a reagují na vyjádřené
lidské chování zatímco skupina v Carnegie Mellon University Robotics Institute
v Pittsburghu vyvíjí prototyp systému počítačového vidění, který automaticky
rozlišuje jemné výrazy tváře.
Cíl? Vědci věří, že pokud mohou, dokáží počítače naprogramovat na dešifrování
jemných odstínů ve výrazu obličeje, lze je potom využít v mnoha reálných
aplikacích. Například? Tak třeba:
Kriminální pátrání. Představte si, že polygrafickému zařízení přidáte analýzu
tváře jako detekční nástroj.
Biomedicínské aplikace, zahrnující léčbu poruch obličejových nervů.
Bezpečnostní systémy. Rozpoznávání tváře by mohlo být klíčem při kontrole
přístupu do budov a počítačových systémů.
"Je zde spousta možností," říká Alex Pentland, vedoucí Media Labu na MIT. Mezi
Pentlandovy projekty patří tzv. "chytré místnosti" a "chytré stoly", které
používají kamery, mikrofony a ostatní senzory pro rozeznávání lidí, určování
jejich preferencí a předvídání jejich reakcí. "Výstupní zprávu lze ušít podle
požadavků uživatele jiná bude vaše potřeba informací, když sedíte na schůzi,
jiná, když řídíte auto, a ještě jiná, když hovoříte s klientem," říká Pentland.
V Carnegie Mellon vyvinuli počítačový systém vidění nazvaný Auto-Mated Face
Analysis, který automaticky pozná nepatrné nuance výrazů tváře založené na
"systému kódování stavů tváře". Jde o to, že systém extrahuje výrazy tváře a
analyzuje je v kontextu databáze, která je schopna porovnat tyto výrazy s
příslušnými emocemi nebo přáními.
Cohn se domnívá, že automatizovaná analýza tváře může ukázat i to, jak si
příslušný klient stojí na produktovém trhu, či třeba jak bude veřejnost vnímat
projev určitého politika.
Nikdy proto nekoukejte zblízka do počítače. Tyto systémy jsou již ve vývojovém
stádiu. Odborníci odhadují, že do dvou až čtyř let tu máme první prototypy.
9 0965 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.