Pozorný hlídač

Připojujete-li se v České republice na Internet přes komutovanou linku, tj. po telefonu, patrně se nevyhnete úzkostliv...


Připojujete-li se v České republice na Internet přes komutovanou linku, tj. po
telefonu, patrně se nevyhnete úzkostlivému sledování provolaných peněz
(nejste-li výstřední milionář nebo neplatí-li za vás účet někdo jiný).
Naštěstí existují aplikace, které dobu připojení změří za vás, popř. vás
ještě upozorní, že už si brouzdání užíváte poněkud dlouho.
Jednou z nich je I-net-Guard, jehož poslední verze 2.01 odstraňuje chybu,
která se vyskytovala u verzí předchozích. Přímé spojení dvou počítačů kabelem
bylo totiž detekováno jako připojení na Internet. Aplikace je rozdělena na dvě
relativně samostatné části. První z nich (dohlížitel) kontroluje, zda je
počítač připojen k Internetu, či nikoliv. Druhá (informátor) slouží k
prohlížení informací získaných o připojeních.
Při instalaci programu se v cílovém adresáři vytvoří obě části aplikace a
soubor s nápovědou. Zároveň se instalátor dotáže, zda chcete umístit odkaz
aplikace do složky Po spuštění. Pokud tak učiníte, program bude mít možnost
sledovat všechna vaše připojení k síti Internet, neboť bude aktivován s
každým spuštěním Windows. Aplikace nemá vlastní odinstalační rutinu, a tak se
odinstalování provádí ručně smazáním cílového adresáře a odstraněním odkazu ze
složky Po spuštění.
Dohlížitel se po spuštění projeví malou žárovičkou umístěnou na aplikační
liště nalevo od ukazatele času. Zhasnutá žárovka signalizuje, že počítač není
připojen k síti. Rozsvítí-li se žárovka výrazně, znamená to, že právě probíhá
připojování. Svítí-li žárovka žlutě, počítač byl úspěšně připojen. Pokud
uživatel klikne pravým tlačítkem myši na žárovku, bude moci ukončit sledování,
přejít k nápovědě nebo spustit informátora. Ukončit aplikaci, a tudíž i
sledování, se doporučuje pouze v případě, že jste si jisti, že se už nebudete
připojovat k síti minimálně do nejbližšího resetu počítače.
Informátor zobrazuje všechny záznamy o připojení, které shromáždil
dohlížitel. Každý záznam obsahuje počáteční a koncový čas i datum, délku
trvání spojení, cenu a poznámku, ve které se implicitně objevuje jméno spojení
definované v rámci operačního systému. Cena spojení se počítá podle druhu
vybraného tarifu. Volit lze mezi standardním tarifem a tarifem Internet99.
Vzhledem k tomu, že se cena a délka jednoho telefonního impulzu poměrně často
mění, umožňuje aplikace tyto hodnoty nastavit podle aktuálního ceníku.
Součástí informátoru je i karta, na které se stanovují jednotlivé parametry
celé aplikace. Kromě již zmíněných položek se zde např. nastavuje doba, po
níž se účtuje poplatek za vytvoření spojení.
Další praktickou pomůckou usnadňující brouzdalův život je databáze svátků.
Svátky totiž podléhají stejnému tarifu jako víkendy, a tak musí být
explicitně vyjmenovány, jinak by je program považoval za běžné dny. Aplikace
obsahuje předdefinovaný seznam všech svátků pro léta 1999, 2000 a 2001. Seznam
lze snadno rozšířit nebo zúžit.
Jestliže patříte mezi vášnivé surfaře, ale zároveň nechcete protelefonovat
poslední kalhoty, můžete se nechat aplikací upozornit dosáhne-li provolaná
částka předem dané hodnoty. Totéž lze stanovit pro dobu připojení. Se záznamy
vytvořenými dohlížitelem je možno dále pracovat. Výsledek aplikace převede do
textového formátu a případně jej vytiskne.
I-net-Guard
Adresa: http://www.timing.cz
Autor: Pavel Kulhavý
Platforma: Windows 95/98/NT
Licence: freeware
Velikost: 700 KB
9 2270 / ija

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.