Práce doma

Nejde o domácí práce, ale o práci doma. Tedy o plnění normálních pracovních povinností pro firmu, ale ve vlastním d...


Nejde o domácí práce, ale o práci doma. Tedy o plnění normálních pracovních
povinností pro firmu, ale ve vlastním domově. V éře osobních počítačů, faxových
přístrojů, mobilních telefonů a elektronické pošty není vlastně nic divného,
když se dovídáme, že v některých zemích výkonní manažeři nebo majitelé firem
nejen dovolují, ale někdy i dokonce doporučují, aby někteří z jejich
zaměstnanců prováděli alespoň část svých pracovních úkolů doma.
Například v Americe se počty zájemců o tento druh práce, který má již i své
pojmenování "telecommuting", každoročně zvyšují o celých 15 %.
Podle informací konzultační firmy Gartner Group ze Stamfordu ve státě
Connecticut je prý ve Spojených státech již asi kolem 8 milionů lidí zapojených
do tohoto systému "práce na dálku". Podle odhadu této firmy se má tento počet v
příštím roce 1999 zvýšit takovou měrou, že přinejmenším 80 % všech organizací
poskytne asi polovině zaměstnanců možnost v té či oné formě pracovat částečně
ve svých domovech.
Co všechno tento způsob obnáší? Předně šetří drahocenný čas pracovníků. V této
souvislosti totiž stačí říci, že zejména zaměstnanci velkých společností ve
velkých městských aglomeracích bývají odsouzeni k tomu, že denně ztratí až 90
minut jen na cestě do práce a zpět domů. Když se v roce 1996 konaly letní
olympijské hry v Atlantě, tak vedení jednoho z tamních velkých závodů rozhodlo,
že zaměstnanci z určitých odvětví mohou v této době pracovat doma, protože
městský dopravní provoz byl nadměrně zatížen a docházelo by ke zbytečným
ztrátám. Tehdy se ukázalo, že této nabídky využilo na 2 500 pracovníků, kteří
za tuto dobu dokázali odvést přinejmenším stejně kvalitní práci. Zaměstnavatelé
přitom stále s nelibostí zjišťují, že jim vytrvale narůstají náklady spojené s
nájmem, údržbou a energetickým zásobováním pracovních prostorů. Například ze
studie instituce zvané Society for Human Resource Management (Společnost pro
řízení lidských zdrojů) vyplývá, že když jedna jediná osoba pracuje doma jen
dva dny v týdnu, tak to jejímu zaměstnavateli uspoří mezi 6 000 a 12 000 dolary
ročně na nákladech. Práci doma začínají dokonce zkoušet i lidé ze sféry, která
není vyloženě produkční. Tak například asi 7 % amerických úředníků včetně
administraivních manažerů, kteří se řadí k tzv. "bílým límečkům", nyní tvrdí,
že část své pracovní doby tráví plněním úkolů, které jim firma zadala s
vědomím, že je splní ve svém domově.
V této souvislosti se ovšem vyskytují i takové situace, že ne
každý zaměstnavatel, nebo přímý nadřízený, má pochopení pro tento neobvyklý
pracovní styl. Pracovník marketingového oddělení jednoho chemického závodu
poblíž Houstonu ve státě Texas si postěžoval, že když nadřízenému přednesl
návrh, aby mohl alespoň dva dny v týdnu zpracovávat svoji agendu
prostřednictvím vlastní e-mailové sítě ve svém domově, tak se mu dostalo
vyčítavé odpovědi. "Jakou budu mít jistotu, že doma skutečně pracujete a to jen
pro naši firmu?" Dotyčný pracovník se ovšem nenechal vyvést z míry a opáčil
otázkou stejné kvality: "A jak, šéfe, vlastně víte, že pracuji zrovna teď?"
(dokončení příště)
8 2814 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.