Práce přes Internet

Manažeři z oboru péče o lidské zdroje vcelku unisono uvádějí, že zatímco ještě před nějakými pěti šesti lety ...


Manažeři z oboru péče o lidské zdroje vcelku unisono uvádějí, že zatímco ještě
před nějakými pěti šesti lety se klasický kontakt mezi zájemcem o pracovní
místo a jeho potenciálním zaměstnavatelem odehrával v rovině kombinace
telefonních hovorů, písemných žádostí, osobních dopisů a rozhovorů, tak dnes se
stále více kandidátů na pracovní zařazení představuje personalistům případně
ředitelům firem prostřednictvím e-mailu a zasíláním svého životopisu
elektronickou cestou.

A právě za tímto účelem v poslední době vznikl celý nový obor, jakýsi
recruitment website, tedy nábor pracovních sil přes webové stránky.
Užití Internetu jako média podávajícího informaci o tom, co se právě teď děje
na trhu práce, je oprávněně chápáno jako okamžitý a poměrně nepříliš nákladný
způsob inzerce, což je velmi výhodné zejména pro šéfy firem, kteří si trvale
stěžují na nedostatek času a finanční hotovosti. Avšak ve skutečnosti nábor
pracovních sil není tak prostou záležitostí jako například připevnění výzvy na
vývěsní tabuli s tím, že pak se jen čeká, až se někdo ozve. Z počátku bývá
obvykle hodně obtížné vytipovat pracovní místa v jistých komunitách, když téměř
ničím neomezený přístup k většině webových stránek s informacemi o trhu práce
je otevřený pro miliony lidí, kteří hledají zaměstnání nebo si chtějí vylepšit
pozici z titulu své zvýšené kvalifikace.

Jaká je perspektiva?
Co říci o možné perspektivě tohoto způsobu personální práce? Předpovědi jejího
dalšího rozvoje určitě nejsou nepříznivé. Celá řada renomovaných prognostických
institucí tvrdí, že tento elektronický způsob náboru pracovních sil bude ve
světovém měřítku i nadále rychle stoupat. Například agentura Forrester Research
předvídá, že i sám on-line trh s takovým "zbožím", jakou informace o pohybu
lidí v pracovních vztazích bezesporu je, má vzestupnou tendenci i z komerčního
hlediska například v roce 2000 výnosy z jeho aktivit činily 1,1 miliardu
dolarů, ale v roce 2005 se již předpokládá hodnota 7 miliard dolarů.
Je totiž už možno vycházet z reálných faktů. Jaké výsledky a poznatky tedy
přináší práce firem zabývajících se zprostředkováním náboru pracovních sil ve
světě? Vezměme si kupříkladu americkou společnost Monster, kterou vlastní
seskupení TMP Worldwide a která je v tomto odvětví zatím pokládána za největší
na světě. Její filiálky dnes intenzivně pracují již ve 13 zemích. Mají vskutku
úctyhodné výsledky, protože jejich databáze narůstá denně o 35 000 životopisů.
Jinak řečeno, v současné době Monster obhospodařuje celkem 10 milionů
životopisů zájemců o nové zaměstnání, což je zhruba jedna desetina z celkového
počtu všech zaměstnaných Američanů. Obdobné trendy panují ve Velké Británii,
kde průzkumová společnost BMRB došla k závěru, že 5,4 milionu lidí v této zemi,
což je asi 38 % z celkového počtu tamních uživatelů Internetu, hledalo za
posledních šest měsíců nové pracovní místo metodou on-line. A to je nárůst o
1,4 milionu lidí oproti srovnatelnému období v uplynulém roce. Podle údajů této
agentury pak díky této metodě nové zaměstnání našlo 400 000 lidí. Německá firma
Jobpilot má 942 365 registrovaných uživatelů plus asi 500 000 umístěných
životopisů, přičemž nabízí 142 000 volných pracovních míst. Jejím největším
konkurentem v evropském prostředí je norská společnost StepStone se 700 000
uživateli, 426 000 životopisy a s nabídkou 130 000 pracovních míst. Důležitým
momentem v hospodaření těchto "elektronických náborových" společností je mimo
jiné skutečnost, že asi 15 % jejich výnosů přichází z databáze životopisů s
tím, že tento pramen má dle předpovědi znalců dále sílit.
Na druhé straně se lze setkat s námitkami, že by on-line způsob hospodaření na
trhu práce měl být hlavní nebo dokonce nějakou samospásnou metodou, která jako
jediná zaručí objektivní posouzení žadatelů o místo.
Zajímavé místo v tématu, o kterém je řeč v tomto článku, jistě zaujímají i
metody ourtsourcingu, čili obecně řečeno takového procesu, kterým jsou
zajišťovány dodávky zboží nebo služeb, dříve obstarávaných interně, z vnějších
zdrojů.
Takže tato procedura řešící náhradu interních kapacit kapacitami dodavatele
znamená, že webový nábor pracovních sil je svěřen specializované agentuře,
která se pak sama zúčastňuje všech výběrových řízení, hodnocení dokumentace a
interview se žadateli. "Firmy se musí zaměřovat na svoji klíčovou aktivitu a
nechat nábor pracovních sil specialistům a expertům," říká Tony Goodwin, šéf
britské firmy Antal International, která se zabývá personalistickými službami
outsourcingu na bázi webových aktivit a dodává: "Elektronický způsob řízení
lidských zdrojů a náborové politiky vyžadují doslova delikátní posuzování a
chápání, jež mohou vyvěrat jen ze zkušeností, které nelze zcela nahradit ani
softwarem ani nadměrně zaměstnaným štábem úředníků. To je také důvodem toho,
proč právě outsourcing představuje v této oblasti nejlepší řešení."
1 0943 / zaj

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.