Pracovitý člověk nebo workaholik: Chorobné zaujetí prací

Podklady k tomuto článku jsem si z části stáhl z Internetu. Jako každé hledání i toto má svá úskalí. Tak jsem se ...


Podklady k tomuto článku jsem si z části stáhl z Internetu. Jako každé hledání
i toto má svá úskalí. Tak jsem se např. vydal na stránku, která se týkala kurzů
překonávání závislosti na Internetu. Na stránce byl ale pouze obrázek sličné
psycholožky a fotografie jejího diplomu, aby návštěvník uvěřil, že v tak útlém
věku vystudovala.
Už mnoho let jsme se setkávali se zvláštním typem lidí závislých na alkoholu.
Rozhodně to nebyli žádní hejsci, ale lidé velice zaujatí vlastní prací. S
trochou nadsázky by se dalo říci, že uměli pouze dvě věcí, totiž pracovat a pak
se opít. To první, totiž práci, provozovali záměrně a dostávalo se jim za to
ocenění. To druhé, totiž nezvládané pití alkoholu se objevovalo bezděčně v
situacích, kdy už prostě nemohli. Po alkoholickém tahu mívali výčitky svědomí
a, aby své provinění odčinili, pustili se s ještě větší vervou do práce. Dokud
ovšem opět napadli únavou a příšerně se neopili. Nemusím snad zdůrazňovat, že
takový životní styl se nedá ve zdraví vydržet příliš dlouho a že se k nám pak
tito lidé dostávali ve zbědovaném stavu.
Jsou ovšem i jiní, kteří nemají souběžný problém s alkoholem, ale čistě s tím,
že to přehánějí s prací a škodí tak sobě i druhým lidem. Uvědomuji si, že
předchozí věta je téměř svatokrádeží. Pracovitost je klíčovou kapitalistickou
(stejně jako byla dříve socialistickou) ctností. O prospěšnosti pracovitých
lidí nemůže být pochyb. Bez nich bychom byli chudí a možné i zaostalí. Klíčovou
otázkou je ale to, kdy se z práce stává modla a kdy začíná škodit.
Co je to workaholismus
a jak se pozná
Workaholismus ("work" je anglicky práce) je slovo vytvořené podle vzoru
"alkoholismus". Používá se zhruba od 60. let. Někteří lékaři ho dávají do
souvislosti s nutkavými poruchami. Diane Fassel popsala u workaholismu 3 stadia:
1.Časné stadium se vyznačuje tím, že postižený neustále myslí na práci,
pravidelně pracuje přes čas, odmítá si brát volno.
2.Střední stadium. Osobní vztahy a společenský život ustupují do pozadí, často
téměř
přestanou existovat. Krátkodobé pokusy o změnu nebývají úspěšné. Dochází k
tělesnému vyčerpání a k poruchám spánku. Někdy se popisují i okénka v paměti a
tupé zírání do prostoru.
3.Pozdní stadium je spojeno s narůstajícími problémy. Objevují se např.
chronické bolesti hlavy, bolesti zad, vysoký krevní tlak, žaludeční vředy a
deprese. Mozkové mrtvice i infarkty vedou k hospitalizacím, což může
postiženého vystrašit a motivovat ho ke změně.
V Mezinárodní klasifikaci nemocí bychom workaholismus marně hledali. Zato
závislost na alkoholu (dříve "alkoholismus") je v současnosti platné verzi
mezinárodní klasifikace nemocí velmi přesně definována. Pro zajímavost uvádím,
že i u workaholismu je v odborné literatuře tendence nahrazovat tento pojem
uhlazenějším výrazem "závislost na práci" ("work addiction"). Definici
závislosti na alkoholu jsem, možná poněkud svévolně, přizpůsobil problémům
workaholiků. Zde je výsledek.
Dotazník na workaholismus sestavený podle definice závislosti 10. revize
mezinárodní klasifikace nemocí:
Odpovídejte "souhlasí" nebo "nesouhlasí", podle toho, zda je pravdivá odpověď
blíže souhlasu nebo nesouhlasu. Odpovědi se týkají posledních 12 měsíců.
Míváte velmi často silnou touhu a puzení pracovat?
Ovládáte se špatně ve vztahu k práci (nepřiměřeně do ní spěcháte, nevíte, kdy s
ní přestat či toho chcete stihnout příliš mnoho)?
Když nemůžete třeba i kratší dobu pracovat, cítíte silnou nepohodu a duševní
problémy před nimiž unikáte k další práci? Vnitřně vás to nutí stále zvyšovat
množství času stráveného v práci?
Zanedbáváte jiné potěšení a zájmy jen proto, abyste mohl pracovat?
Pokračujete v práci i přes jasné důkazy toho, že to škodí vašemu zdraví nebo
jiným pro vás důležitým hodnotám? Pokud by se workaholismus podobal závislosti
na návykových látkách, měl by workaholik souhlasně odpovědět na 3 nebo více z
uvedených otázek.
Příště si mj. řekneme něco o kořenech workaholismu.
8 0050 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.