Pracovitý člověk nebo workaholik: Chorobné zaujetí prací

V minulé části jsme si řekli, co je to workaholismus a jak se pozná. Dotazník na workaholismus sestavený podle definice...


V minulé části jsme si řekli, co je to workaholismus a jak se pozná. Dotazník
na workaholismus sestavený podle definice závislosti vám mohl pomoci odhalit,
jak daleko pokročila vaše závislost na práci.
Další dotazník jsem přeložil podle textu, jehož autorem je Dr. J. Fearing.
Osobní dotazník týkající se závislosti na práci
1.Jaké procento času věnujete práci ve srovnání s časem, který trávíte s
rodinou, přáteli apod.? Působí váš pracovní rozvrh problémy ve vašem osobním a
sociálním životě?
2.Cítíte bezmoc a špatně se ovládáte v době, kdy máte přijmout hranice, jít
domů a denní práci ukončit?
3.I když jste finančně úspěšní a ve svém podniku či oboru vážení, dělá vám
těžkosti se těšit z výsledků své práce?
4.Nedodržujete sliby ohledně pracovního rozvrhu, služebních cest a dalších
pracovních aktivit dané sobě, rodině a přátelům?
5.Dělá vám problémy nechat věci být a práci odložit?
6.Ovlivnil způsob vaší práce negativně důvěrné vztahy, společenský život a vaše
zájmy, které vás dříve těšily, jako jsou dovolené, rybaření, sporty, kultura,
četba?
7.Je pro vás obtížné se odpoutat od práce, když jste na dovolené, případně
volno či dovolenou přerušujete a nebo se při ní zabýváte pracovními telefonáty,
přenosným počítačem apod.?
8.Zhoršilo se v důsledku pracovního přetížení vaše tělesné zdraví? Ubližoval
jste si nadměrnou prací, ačkoliv vás před tím varoval lékař, terapeut, kolega
nebo nadřízený?
9.Překvapilo vás, jak snadno se v poslední době rozčílíte a rozzuříte? Musí
kolem vás chodit lidé po špičkách, abyste se na ně nerozhněvali? Je to horší
než dříve? Když vám něco způsobí duševní bolest, utíkáte před nepříjemnými
pocity k práci?
10.ĘPokoušel jste se neúspěšně omezit nadměrnou pracovní zátěž? Stává se, že
slibujete trávit více času např. doma, s dětmi, cvičením, koníčky, takové sliby
však nedodržujete?
Workaholik by měl souhlasně odpovědět na 3 nebo více z uvedených otázek. Osobně
mi připadá takové hodnocení trochu tvrdé (dotazník jsem si totiž také vyplnil).
Kořeny workaholismu
Podobně jako jiné návykové nemoci nemá workaholismus jedinou příčinu.
Následující výčet si naprosto nečiní nárok na úplnost, je spíše podnětem k
zamyšlení.
Příčiny workaholismu
na různých rovinách
Dětství Např. nejstarší sourozenec, na něhož byly v dětství kladeny nadměrné
nároky. V rodině se naučil, že jediný způsob, jak být pochválen, je pracovat.
Úkoly, které měl plnit, přesahovaly však jeho možnosti (např. v rodině, kde měl
zastoupit otce závislého na alkoholu nebo nepřítomného). To v něm vyvolává
pocity viny, nespokojenost a snahu pracovat ještě více, aby se konečně zavděčil.
Dost možná i workaholismus u rodičů.
Škola Orientace školy čistě na prospěch a výkon než na výchovu v širším slova
smyslu.
Osobnost Někdy se popisuje nerealistické sebepojetí a problematické sebevědomí.
Sebevědomí je založené hlavně na pracovní oblasti, takže pracovní neúspěchy
velmi zraňují. Workaholismus se ale vyskytuje u lidí různých povah a u obou
pohlaví.
Rodinná a životní situace Neřešený rodinný problém (např. drogy u dítěte,
nevěra, těžká nemoc v rodině). S takovým problémem si workaholik neví rady, a
proto utíká do další a další práce. Někdy finanční nejistota.
Zaměstnání Vysoce soupeřivá atmosféra, strach o místo. Nadměrné věnování se
práci zaměstnavatel oceňuje a odměňuje. Velká osobní zainteresovanost na práci.
Některé firmy považují za vhodnější zaměstnávat méně lidí na větší počet hodin
a nechtěně tak přispívají k workaholismu.
Životní prostředí Nedostatek příležitostí a možností ke kvalitnímu trávení
volného času nebo malá schopnost takové příležitosti nacházet a využívat.
Atmosféra ve společnosti Společnost je orientovaná vysloveně na výkon, úspěch a
hromadění peněz a podceňuje jiné hodnoty jako zdraví, ochranu životního
prostředí, rodinu nebo mezilidské vztahy.
Příště něco o rodinách workaholiků a také o rozdílech mezi zdravě pracovitým
člověkem a workaholikem.
8 0051 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.