Pracovitý člověk nebo workaholik: Chorobné zaujetí prací

V tomto pokračování našeho volného seriálu o workaholismu si povíme jednak něco o tom, co to obnáší být manželkou...


V tomto pokračování našeho volného seriálu o workaholismu si povíme jednak něco
o tom, co to obnáší být manželkou workaholika a také o rozdílech mezi
pracovitostí zdravou a chorobnou.
Manželky a děti workaholiků
Často to není workaholik, kdo hledá pomoc, ale spíše někdo z jeho okolí. V tom
se workaholismus podobá jiným návykovým nemocem. Dovedete si asi přestavit, že
manželka muže, který to přehání s prací, se dost často cítí osamělá, opuštěná a
zanedbávaná. V lepším případě najde cestu do manželské poradny, nebo si vytvoří
sama vlastní jakž takž uspokojivý svět. V horším případě se u ní může vytvořit
závislost na alkoholu (u žen vzniká závislost na alkoholu nebo lécích rychleji
a stačí menší dávky).
I pro zdatnou a alkoholu se vyhýbající ženu workaholika není snadné vychovat
děti. Dospívající chlapec může postupně začít matku ignorovat podobně, jako to
dělá jeho otec. To výchovu rozhodně neusnadní. Výzkum o vlivu workaholismu
rodičů na vývoj dětí je podle amerického odborníka Dr. Robinsona teprve v
počátcích.
Jak překonat workaholismus
Cílem léčby závislosti na alkoholu je většinou naprostá abstinence od alkoholu.
Na rozdíl od toho by se jistě naprosté vyhýbání se práci u bývalého workaholika
nepovažovalo za skvělý úspěch. Cílem bude najít v práci rozumnou míru a
vytvořit zdravý životní styl. Jinými slovy, z workaholika by se měl stát
pracovitý člověk. O tom, že se nejedná o malou změnu, svědčí následující
přehled.
Rozdíly mezi pracovitostí a workaholismem
QZdravě pracovitý člověk
Workaholik
QPracuje rád, ale těší a baví ho i jiné věci.
Cítí nutkání pracovat, na práci téměř neustále myslí.
QKdyž je unavený, cítí bolest apod., dokáže odpočívat.
Soustavně překračuje své tělesné i duševní možnosti a působí si tak zdravotní
problémy.
QUmí delegovat pravomoc a pracovní úkoly. Má smysl pro týmovou práci.
Chce vše zvládat pokud možno sám. Při týmové práci má problémy, mnohdy očekává
od ostatních, že budou věnovat práci stejně času a energie jako on.
QDokáže dobře vnímat své pocity i zevní realitu.
Práce mu pomáhá unikat před nepříjemnými duševními pocity a nepříjemnými
skutečnostmi vnějšího světa.
QUmí pěstovat dobré mezilidské vztahy v rodině i v okolí.
Mezilidské vztahy zanedbává. Nejvýš je ochoten se přemoci, když tyto vztahy
nějak přímo souvisejí s prací.
QUmí odhadnout časovou náročnost toho kterého úkolu a dokáže dobře hospodařit s
časem.
Nemá realistický odhad, chce toho stihnout příliš mnoho příliš rychle, dostává
se často do časových stresů.
QVnímá nejen práci, ale i své tělo a psychiku. Dokáže rozpoznat varovné známky
přetížení a odpočívat či pracovní nároky vhodně kompenzovat. O své zdraví se
rozumně stará a pečuje o něj.
Zdraví zanedbává. Zdravotní potíže nevnímá jako varování svého těla, ale jako
jakousi nepochopitelnou schválnost a nespravedlnost.
QMůže někdy pracovat přes čas, ale jen tehdy, jestliže jsou k tomu naléhavé
důvody (např. důležitý termín atd.).
Soustavně pracuje přes čas, odmítá si brát volno.
QMá zájmy nesouvisející se zaměstnáním.
Nemá zájmy nesouvisející se zaměstnáním.
QMá jasnou představu o tom, k čemu je jeho práce dobrá, jaký má smysl a účel.
Pokud zjistí, že nemá smysl, přestane se jí zabývat.
O smyslu své práce často ani neuvažuje a pracuje i tehdy, když to postrádá
rozumný smysl.
QUmí odpočívat způsobem, který přinese jeho tělu i psychice regeneraci sil.
Používá neúčinné nebo nebezpečné způsoby, jak zvládat přetížení, jako jsou
alkohol, tabák nebo návykové látky.
QUmí se uvolnit a dokáže se z práce a z jejích výsledků těšit.
Neschopnost se uvolnit a snaha být za všech okolností vytížen vedou k tomu, že
práce přestává být potěšením.
QUmí se ve vztahu k práci ovládat.
Ve vztahu k práci ztratil sebeovládání nebo se sebeovládání zhoršilo. Pracuje i
tehdy, když to jeho i druhé lidi poškozuje.
QDobrou produktivitu práce si udržuje stabilně a dlouhodobě. Po čase dochází k
poklesu produktivity práce.
Workaholikům, kteří chtějí svůj problém překonat vlastními silami, navrhuji
následující. Projděte uvedený přehled a věnujte jednomu nebo dvěma jeho bodům
týden. Pak si vyberte další bod a věnujte mu další týden atd.
Příští pokračování náš miniseriál uzavře.
8 0052 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.