Pracovitý člověk nebo workaholik: Chorobné zaujetí prací

Dnes náš seriál o workaholismu ukončíme několika závěrečnými radami. Co ještě radí workaholikům odborníci v obla...


Dnes náš seriál o workaholismu ukončíme několika závěrečnými radami.
Co ještě radí workaholikům odborníci v oblasti duševního zdraví
QPromluvte si o svém problému s lidmi, jimž důvěřujete. Zahrňte do toho osoby z
nejbližšího okolí, které jsou otevřené a řeknou vám, jak jste jim workaholismem
komplikoval život.
QStanovte si realistické cíle týkající se práce i osobního života a trávení
volného času. Cílem je vnést do života rovnováhu. Bude--li třeba, požádejte při
jejich plnění o pomoc někoho z rodiny nebo někoho z přátel, jimž důvěřujete.
QOdpočinkové aktivity a kontakty s blízkými lidmi plánujte stejně zodpovědně
jako pracovní úkoly. Dlouhé sledování televize vám nepřinese zdaleka takový
užitek jako např. tělesné cvičení, plavání, procházka nebo rozhovor.
QVěnujte náležitou pozornost i svým duchovním potřebám a dlouhodobým cílům.
QAmeričtí odborníci také doporučují svépomocnou organizaci Anonymní
workaholici, jejíž obdoba ovšem u nás zatím nefunguje.
QVelmi vám může pomoci vhodná relaxační technika (např. převzatá z jógy,
autogenní trénink nebo progresivní relaxace).
QPamatujte také na dostatek tělesného pohybu.
QKarmajóga je zajímavý směr jógy, který využívá práci k vnitřnímu rozvoji.
Principem je pracovat sice soustředěně a s dostatečnou intenzitou, ale neosobně
a s nadhledem.
QKontaktujte zkušeného psychologa nebo psychiatra. Problémem může být okolnost,
že se u nás jedná o relativně málo známou problematiku.
8 0053 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.