Pracujeme nezávisle na Telecomu

V bezdrátových sítích FWA je síla Současné události potvrdily, že bezdrátová telekomunikační infrastruktura je ...


V bezdrátových sítích FWA je síla

Současné události potvrdily, že bezdrátová telekomunikační infrastruktura je
nejspolehlivějším řešením místního přístupu ke koncovému uživateli, a tím pádem
i ideální telekomunikační alternativou pro náročné profesionální uživatele.
Jaké jsou výhody FWA, tedy širokopásmové bezdrátové fixní sítě, jsme se zeptali
Ivana Nedvídka, generálního ředitele BroadNet Czech.

Na tuzemském trhu působíte od roku 2001. Jak vnímáte změny na telekomunikačním
trhu, které proběhly za uplynulé čtyři roky?
Až na výjimky velmi pozitivně. Mluvme ale raději o trhu služeb ICT, protože
telekomunikace a IT nejenom konvergovaly, ale jsou již natolik provázány, že v
mnoha případech je bezpředmětné zmiňovat pouze jednu složku tohoto fenoménu.
Náš profesionální trh ICT služby poskytované firmám vnímám jako jeden z nejvíce
konkurenčních na světě. Každá firma si může vybrat svého poskytovatele ze
široké nabídky podle svých nároků na kvalitu i konečnou cenu. Bohužel jiná
situace je na rezidenčním, masovém trhu, kde stávající monopol Českého Telecomu
nemá zatím alternativní řešení. Ale přemýšlíme o tom.

Kam se firma BroadNet za tu dobu posunula?
Akciová společnost BroadNet Czech vznikla v roce 2000 jako naprosto nový
právnický subjekt, "na zelené louce", bez jakéhokoliv zázemí v České republice.
Naše konkurence včetně společností, které získaly jako my licence v pásmu 26
GHz, byla již na trhu dobře zavedena, a proto jsme to neměli při nástupu na trh
lehké. Nyní jsme jediným přímým poskytovatelem ICT služeb koncovým uživatelům
prostřednictvím místní přístupové sítě na bázi FWA 26/28 GHz. Naši zákazníci
mají značný prospěch z faktu, že ovládáme a máme plně v rukou právě tu
nejkritičtější část přenosového řetězce, tedy místní síť, nezávislou na "mědi"
Českého Telecomu. Máme zdravé finance, z červených čísel jsme vystoupili již v
roce 2003 a společnost se rozvíjí v souladu se strategickými plány vlastníka.

Na trh jste vstoupili se službami širokopásmového bezdrátového připojení typu
FWA (Fixed Wireless Access) v pásmu 26 GHz, posléze v pásmu 28 GHz. V čem
vidíte sílu technologie FWA? A jak tedy pohlížíte na její budoucnost?
Kvalitní FWA je zatím jedinou alternativou k metalickým kabelovým prostředkům,
které však v mnoha ohledech a parametrech výrazně překonává. Není však FWA jako
FWA. Kvalitu a vysokou kapacitu (nyní až 30 Mb/s na jedno připojení) poskytují
pouze zařízení pracující v licencovaných frekvenčních pásmech 26/28 GHz,
zatímco technika FWA ve volných pásmech nebo v nižších licencovaných pásmech (u
nás 3,5 GHz) skutečnou profesionální kvalitu nemůže zaručit. Další předností je
pružnost a operativnost při nasazování i samotném provozu, což ve spojení s
nativním prostředím ATM umožňuje operátorovi pohotově reagovat na požadavky
zákazníka. A to je u jiných technologií včetně xDSL problematické. FWA 26/28
GHz je skvělou základnou pro budování sítí příštích generací NGN.

Vašimi zákazníky jsou převážně firmy. Plánujete nabídnout své služby i
zákazníkům z řad domácností, kterým nestačí například služby xDSL a jiné
alternativy internetového připojení?
Evropská skupina Broadnet vznikla s cílem poskytovat panevropské ICT služby
profesionálům, kteří vyžadují vysokou kvalitu a nadstandardní péči. To je náš
hlavní úkol. Pokud se rozhodneme oslovit masový trh, pak to nesmí být na úkor
současných a budoucích profesionálních zákazníků, pro které jsme povinni v
rámci našich mezinárodních pravidel trvale zlepšovat kvalitu a rozsah
poskytovaných služeb.

Kromě bezdrátového připojení poskytujete také hlasové služby, o kterých se ale
moc nezmiňujete. Využívají je vaši zákazníci? Plánujete jejich další rozšíření?
Ano, poskytujeme a současně plánujeme jejich rozšiřování jak na platformě TDM,
tak na úrovni VoIP. Naši zákazníci zejména oceňují flexibilitu naší VoIP
platformy, která je kompatibilní se všemi současně používanými protokoly tj.
H323, SIP i MGCP. V zásadě se ale příliš neprosazujeme v médiích jako takových,
protože náš strategický marketing pracuje s takovými segmenty trhu, které je
nutné oslovovat jinak než reklamou a masovým PR. Pro nás platí, a je to opravdu
i mezinárodně ověřeno, že méně je často více... Rozvoj hlasových, ale nejenom
hlasových služeb je pro nás strategickým imperativem, a když budu trochu
neskromný, pak mohu říci, že námi nabízená komplexní zákaznická řešení určitě
patří k absolutní špičce nejen v České republice. V blízké budoucnosti dojde a
já jsem o tom hluboce přesvědčen, k zásadní integraci všech hlavních druhů ICT
služeb do jednoho datového proudu v jednom připojení při optimálním
zjednodušení plateb za poskytované pevné i mobilní služby. BroadNet je
připraven aktivně spolupůsobit, protože nechce hrát na profesionálním trhu
druhé housle.

Vaše služby lze využívat převážně v Praze a v dalších pěti větších městech
České republiky. Není to trochu málo v souvislosti s konkurencí? Hodláte
expandovat i do jiných míst?
Služby poskytujeme prakticky na celém území České republiky. Tam, kde nemáme
vlastní infrastrukturu, si pronajímáme linky od Českého Telecomu, nad nimiž
máme vlastní speciální dohled. Je to dražší, ale pro zákazníka, vyžadujícího
kvalitu po své celé WAN nebo svou privátní síť, nutné. Infrastrukturu
pochopitelně stále rozšiřujeme v souladu s požadavky trhu. Naše kvalitní
zařízení místní přístupové sítě není levné, a proto tuto infrastrukturu
instalujeme až po identifikaci příležitostí, které ekonomicky ospravedlní
vynaložené kapitálové i provozní výdaje. V letošním roce budeme znovu
expandovat.

Chystáte pro své zákazníky nějaké novinky?
Ano chystáme a pevně věříme, že budou příznivě přijaty našimi současnými i
budoucími zákazníky. O těch nejžhavějších by zatím nebylo ale vhodné hovořit.

V květnu se účastníte odborné konference eTime, na které vystoupíte s
přednáškou na téma Broadband a bezpečnost. Myslíte si, že je dnes v souvislosti
s telekomunikacemi možné opravdu mluvit o bezpečnosti?
To je velmi dobrá otázka. Podobně jako systém parlamentní demokracie nesmí
nikdy polevit v boji s organizovaným zločinem, i když se zdá, že prohrává, pak
ani poskytovatelé služeb ICT a uživatelé těchto služeb se nesmějí zastavit v
úsilí eliminovat na jedné straně útoky řekněme "hackerů sportovců amatérů" a na
straně druhé zabránit zneužívání citlivých dat skutečnými zločinci. Absolutní
bezpečnost neexistuje, relativně vysoká bezpečnost je vykoupena značnými
pořizovacími a provozními náklady. Řadě problémů lze předcházet zaměstnáváním
jen slušných, poctivých, loajálních a spolehlivých lidí.


Po absolvování ČVÚT a postgraduálního studia na právnické fakultě UK,
zaměřeného na stavební právo, se Ivan Nedvídek při své profesionální kariéře
plně věnoval telekomunikacím. Dlouhá léta působil u Českých radiokomunikací,
kde dosáhl pozice náměstka generálního ředitele. V dceřiné společnosti ČRa a
France Telecom Radiokontakt Operator pak zastával postavení COO (Chief
Operational Officer), zástupce generálního ředitele. V současné době je
generálním ředitelem firmy BroadNet Czech.
Mladá společnost BroadNet Czech, která zaměstnává 50 lidí, poskytuje
širokopásmové telekomunikační služby prostřednictvím vlastní veřejné
telekomunikační sítě v licencovaných a zabezpečených bezdrátových frekvenčních
pásmech 26/28 GHz. Patří do skupiny Comcast Corporation a jejím jediným
akcionářem je nizozemská společnost BroadNet Holdings. Plánovaný obrat pro
letošní rok je 200 milionů korun.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.