PragoData pod novým vedením

Společnost PragoData patří mezi přední systémové integrátory na českém trhu. Za více než 8 let svého působení r...


Společnost PragoData patří mezi přední systémové integrátory na českém trhu. Za
více než 8 let svého působení realizovala přes 100 projektů v České republice i
v zahraničí. V roce 1996 se stala součástí společnosti Euriware Group, která
patří s 1 000 zaměstnanci k největším francouzským a evropským systémovým
integrátorům.
Převážná většina realizovaných projektů systémové integrace PragoDaty se
nachází v oblasti průmyslu (především strojírenský, chemický, keramický,
těžební...), energetiky a teplárenství. Řada dílčích projektů byla realizována
v dalších oblastech ve státní správě, veřejných institucích, v oblastech
financí, obchodu aj. Začátkem roku byl do funkce generálního ředitele
společnosti a předsedy představenstva jmenován Jan Prokop, kterého jsme se
zeptali na několik otázek.
Byl jste jmenován do funkce generálního ředitele společnosti PragoData. Řekněte
nám, co vás přivedlo právě na toto místo?
Moje profesní historie souvisí s činností, kterou se zabývá společnost
PragoData. Přibližně 17 let jsem byl zaměstnán ve Výzkumném ústavu strojírenské
technologie a ekonomiky v oblasti návrhu a nasazování informačních systémů do
strojírenských podniků a v oblasti počítačové grafiky pro podporu technických
prací. Později jsem zastával řadu obchodních, technických i řídících funkcí v
IT firmách a v průmyslu.
Jaká je podle vás současná situace PragoDaty, jak si stojí na trhu IT, případně
v oblasti systémové integrace?
Na tento problém se můžeme dívat ze 2 hledisek za prvé přes ekonomické
výsledky, prezentované např. v CW TOP 100. Zde jsme se umístili naposledy na
59. místě, zatímco v předchozích letech jsme oscilovali mezi 37.-73. místem. V
roce 1998 jsme se dostali opět do lepšího postavení, i když stále spokojeni
nejsme. Tento ukazatel však zahrnuje jen omezený počet parametrů tržby a počet
pracovníků.
Z druhého hlediska podle počtu realizovaných projektů a procesu
restrukturalizace, kterým PragoData v uplynulých letech prošla jsou výsledky
pozitivní. Restrukturalizace se mimo jiné projevila zvýšeným podílem tržeb za
vlastní řešení na celkových tržbách, a v zisku společnosti.
Jsme dlouhodobým systémovým integrátorem v podniku Jihomoravská energetika.
Naše řešení zde zahrnuje jak zákaznický systém, tak systém ekonomického a
finančního řízení, datový sklad, manažerský systém a interní IS pro evidenci
písemností, pošty a elektronickou komunikaci. Informační systém JME má dnes
více než 1 000 aktivních uživatelů.
Z dalších projektů si ceníme realizaci manažerského IS ve společnosti ČEZ,
který slouží pro podporu rozhodování přibližně 350 manažerům. Jedná se o naše
vlastní řešení, postavené na datawarehousových technologiích Oracle a produktu
MIS Pilot.
Můžete upřesnit, čeho se týká restrukturalizace a jakým způsobem ovlivní hlavní
oblasti vašeho působení?
Restrukturalizace se týká všech interních procesů v průběhu uplynulých 2 let
jsme snížili počet pracovníků o 20 a zlepšili efektivnost řady činností. Dále
zahrnuje větší diverzifikaci portfolia činností a produktů. PragoData se v
minulosti neprofilovala jen jako systémový integrátor, ale také jako
softwarehouse. Námi vyvinutá podniková řešení ProFiS a EkonFiS slouží k řízení
hlavních činností organizací. Máme i oborově zaměřené produkty, jako např.
zákaznický systém pro utility a systém pro prodej tepla.
V nabídce podnikových aplikací přibyl systém Oracle Applications, další
položkou jsou datové sklady na technologiích Oracle a Progress a manažerské
systémy vyvinuté v prostředí Pilot a Speedware Media. PragoData také poskytuje
služby v oblasti síťových řešení, komunikací a bezpečnosti IT. Donedávna jsme
byli pouze distributorem řešení firem Check Point a Security Dynamics. Dnes se
přesouváme do role dodavatele komplexních bezpečnostních řešení pro zákazníky,
jako jsou např. SPT TELECOM, Jihomoravská energetika nebo IPB.
Výrazně posilujeme oblast IT služeb konzultačních, projektových,
implementačních a školicích, vytváření strategií IT. Poskytujeme také
help-desk, dálkovou správu a údržbu zákazníkova systému apod.
PragoData jsou součástí skupiny Euriware Group. Jak vás to ovlivňuje?
Euriware, který je naším majoritním akcionářem, je hlavně významným
poskytovatelem služeb pro optimalizaci zákaznických procesů. Díky této
kvalifikaci nám výrazně pomáhá při naší interní restrukturalizaci. Euriware
také patří mezi největší poskytovatele outsourcingu IT ve Francii. Konzultanti
z Euriware jsou v případě potřeby zapojeni do našich projektů.
Do svého portfolia jste zařadili podnikový informační systém Aplikace Oracle.
Domníváte se, že postavení tohoto řešení na českém trhu odpovídá situaci ve
světě?
Aplikace Oracle mají ve světě ERP významné postavení, patří mezi 5 předních
řešení co do počtu instalací, funkčnosti a inovativnosti. Zveřejňované průzkumy
českého trhu podle mého názoru neodpovídají ani situaci ve světě, ani reálné
situaci u nás. PragoData mimochodem realizovala projekt nasazení systému
Aplikace Oracle verze 11 v České nezávislé televizní společnosti (TV NOVA), kde
už je v provozu hlavní kniha, pohledávky a cash management. Podle dostupných
informací se jedná o jedno z prvních nasazení nové verze v Evropě, a nepochybně
první v ČR.
Nekonkuruje řešení společnosti Oracle vašim vlastním produktům, např. ProFiSu?
Tato otázka vyvstane vždy, když nějaký softwarehouse zařadí do svého portfolia
funkčně příbuzné produkty jiných dodavatelů. My sledujeme analýzy trhu
podnikových aplikací a uvědomili jsme si, že perspektiva velkých dodavatelů ERP
aplikací plyne z několika faktorů. Jedná se o mohutnost vývojových kapacit a
metodiku vývojových projektů, ale i o schopnost financovat rozsáhlé projekty v
alianci s ostatními velkými dodavateli. Tomu budeme jen těžko konkurovat.
Na druhé straně situace na našem trhu neumožňuje části firem velké investice do
zahraničních řešení, a proto udržujeme dále i vlastní produkt, doplňovaný podle
potřeb našich zákazníků. Zákazníkům pomáháme i tehdy, když se rozhodnou k
zásadním změnám, a to jak v oblasti IT, tak i při změnách podnikových procesů.
Prioritní pro nás tedy není otázka konkurence produktů, ale zájem zákazníka a
udržení dlouhodobého vztahu s ním.
Jak vidíte problém roku 2000? Mohou vaši zákazníci 1. ledna 2000 klidně spát?
Převážná většina již s námi přípravu zahájila, a z tohoto pohledu mohou spát
klidně. Produkty, které dodáváme, jsou pro rok 2000 certifikované. Navíc jsme
navrhli všem svým zákazníkům audit jejich systémů jako celku. Pochopitelně, že
řada IT manažerů byla uchlácholena lacinými návody, nabízejícími snadné
vyřešení přechodu přes rok 2000. V poslední době se tomu však věnuje čím dál
větší pozornost, což pozorujeme zejména na dramatickém nárůstu požadavků na
audit informačních systémů.
Jaké jsou vaše plány pro nejbližší budoucnost?
Hlavním cílem, který jsem si vytknul, je zlepšit hospodářské ukazatele
společnosti. Má to vazby jednak na zájmy akcionářů (část akcií vlastní také
naši zaměstnanci), a jednak na vytvoření nezbytných zdrojů pro další rozvoj. V
obecné rovině považuji za cíl zlepšení image PragoDaty, ve smyslu jejího
postavení ve skupině systémových integrátorů, a trvalý důraz na kvalitu našich
produktů. K dalším cílům patří strategické zaměření na nové oblasti IT, trvalý
a systematický rozvoj vlastních lidských zdrojů a větší důraz na marketingové
aktivity. Z hlediska segmentů trhu chceme dále posílit své postavení v
průmyslu, veřejném sektoru a ve společnostech typu utility (energetika, plyn,
telekomunikace).
Děkujeme za rozhovor.
9 0710 / ramn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.