Praktické využití datových přenosů

Mobilní datové přenosy zatím nedosáhly takového rozšíření, jakého by dosáhnout mohly. Bránila tomu zatím nízká...


Mobilní datové přenosy zatím nedosáhly takového rozšíření, jakého by dosáhnout
mohly. Bránila tomu zatím nízká přenosová rychlost 9,6 Kb/s a nedostatek
informací o tom, jak je možné datové přenosy realizovat. Nyní EuroTel nabízí
přenosy až 4,5krát rychlejší. Při ceně 2 Kč/min se tak mobilní datové přenosy
stávají aktuální. Proto se pokusíme přiblížit použití datových přenosů co
nejširšímu okruhu běžných uživatelů, kteří používají mobilní telefon a
notebook. Budeme se zde tedy zabývat praktickým použitím nikoliv technologií
jako takovou.
Pro koho jsou datové přenosy
Pokusme se nyní definovat několik charakteristických uživatelů, kteří při své
práci používají datové přenosy.
ŇManažeři: Režim práce mnohých manažerů je dnes již pevně spjat s Internetem.
Přes e-mail rozdělují úkoly a e-mailem dostávají výsledky práce od svých
spolupracovníků. Přes různé informační systémy na Webu také získávají informace
např. o cenách akcií, o prodeji výrobků nebo o nabídce dodavatelů. Jelikož tito
uživatelé také často cestují, chtějí používat všechny tyto služby na cestách
jak tuzemských, tak i zahraničních.
ŇObchodní zástupci: Mnoho firem dnes využívá služeb obchodních zástupců, kteří
mají na starosti jistý region, ve kterém pečují o své zákazníky. Tito obchodní
zástupci potřebují být v neustálém spojení s centrálou, aby mohli dělat
zákazníkům nabídky, přijímat od nich objednávky, rezervovat pro ně určité zboží
apod. A je samozřejmě žádoucí, aby tuto činnost mohli provádět kdekoliv tedy
zejména v místě sídla zákazníka.
ŇAutomatické systémy: Čím dál tím častěji se používají různé automatické
systémy, které mohou přes mobilní síť komunikovat s jiným zařízením. Příkladem
mohou být různé měřiče imisí, automaty na různé zboží, systémy pro
elektronickou ochranu objektů apod. Ačkoliv by zde bylo často možné použití
pevné linky, často se z důvodu ceny a flexibility používá spojení mobilního.
Kromě těchto rozumných způsobů využití je možné si představit i celou řadu
dalších. Jistě by mobilní data využili různí hračičkové, které je ale obtížné
nějak obecněji charakterizovat.
Možnosti připojení
Nyní se podíváme, jaké máte možnosti při práci s daty. Popíšeme různé kombinace
počítačů a mobilních telefonů, které odpovídají různým typům uživatelů.
Běžný mobilní telefon
a běžný notebook
Tato varianta je v současnosti asi nejběžnější. Je určena pro uživatele, kteří
používají datové přenosy jen zřídka a obvykle nevyžadují přenos velkých objemů
dat. Výhodou této varianty je cenová efektivnost, neboť vyžaduje nejmenší
dodatečné náklady.
Použít můžete libovolný telefon, který podporuje datové služby. To je dnes
většina telefonů, vyjma těch levnějších. Většina telefonů podporuje přenos
pouze rychlostí 9,6 Kb/s (s kompresí i více). Je však několik telefonů, které
podporují i rychlost 14,4 Kb/s. Konkrétně se jedná o telefony Nokia 6150, 7110,
9110 a Motorola TimePort L7089.
Jednotlivá řešení se od sebe liší zejména typem připojení telefonu k notebooku.
V zásadě je možné rozlišit 3 varianty:
ŇPřipojení sériovým kabelem: Tento způsob připojení je pro uživatele poměrně
jednoduchý. Je také univerzálně použitelný, neboť snad každý počítač má nějaký
sériový port. Takto je možné mobilní telefon připojit i k počítači stolnímu.
Sériový kabel je však závislý na typu telefonu, neboť každý telefon má jiný typ
konektoru. Často ani pro různé modely od jednoho výrobce nelze použít stejný
kabel natož pro modely od různých výrobců. Proto originální kabely nebývají
zrovna levné. Vlastní logika modemu může být ukryta zcela v telefonu, ale
bohužel, častěji je realizována softwarově pomocí ovladačů.
ŇPCMCIA karta: PCMCIA slot je dnes standardní součástí každého notebooku.
Bohužel, i PCMCIA karta je závislá na použitém mobilním telefonu a nelze ji
použít s jiným typem. Vesměs je u tohoto typu připojení logika modemu
realizována hardwarově a modem se tak systému jeví úplně stejně, jako běžný
modem pro pevnou síť. To však neplatí zcela obecně a i zde jsou PCMCIA karty,
které používají modem softwarový. Jelikož je tato karta náročná na výrobu, je
také obvykle o něco dražší, než připojení sériovým kabelem.
ŇInfračervený port: Připojení pomocí infračerveného portu patří k
nejprogresivnějším přístupům. Bohužel je ale s tímto způsobem připojení v praxi
nejvíce problémů. Hlavní výhodou je, že nepotřebujete žádný kabel a toto řešení
obvykle také vyjde nejlevněji. Při přenosu je však třeba myslet na to, že porty
telefonu a notebooku musejí být po celou dobu obráceny proti sobě. Proto není
toto řešení vhodné např. v autě, kde je problém zajistit nehybnost notebooku i
telefonu. U některých telefonů je také třeba použít speciální ovladače, které
zajistí logiku modemu. Při použití některých mobilních telefonů (Nokia 6110 a
starších verze 6150), které mají nestandardní infračervený port, je také třeba
instalace speciálních ovladačů pro vlastní infračervenou komunikaci.
Co ale z typu připojení vyplývá pro uživatele? Není toho mnoho. Uživatelé by si
měli v zásadě uvědomit, že existuje několik druhů připojení, které se liší
zejména cenou. Rozdíl ve funkčnosti však není v podstatě žádný, takže je třeba
se řídit možnostmi vlastněného mobilního telefonu.
Nokia CardPhone 2.0 a Notebook
Tato kombinace je určena pro uživatele, kteří hodlají používat datové služby
často a kteří přenášejí velké objemy dat. Pokud pro přenos použijete právě
tento telefon, můžete dosáhnout přenosové rychlosti v síti EuroTelu až 43,2
Kb/s. Tato kombinace však vyžaduje poněkud vyšší počáteční investici jen
samotný Nokia CardPhone 2.0 stojí 15 995 Kč (včetně DPH). Přenos většího objemu
dat standardní rychlostí 9,6 Kb/s, kterou poskytují ostatní operátoři, vás však
stojí nemalé peníze za delší provolaný čas a navíc někdy i řádnou dávku
trpělivosti.
CardPhone2 má podobu PCMCIA karty, která se vkládá přímo do notebooku. Z
notebooku je také přímo napájena. SIM karta se také vkládá do tohoto telefonu.
Telefon pracuje v pásmu 900 MHz i v pásmu 1 800 MHz. Dodává se k němu
standardně veškerý potřebný software konkrétně Nokia Cellular Data Suite.
Tento telefon podporuje 2 typy přenosu. Symetrický, kdy je možné odesílat a
zároveň přijímat 28,8 Kb/s. Tento způsob přenosu je vhodný pro e-mailování nebo
pro synchronizaci databáze informačního systému u mobilního uživatele se
serverem ve firmě. Druhou možností je asymetrický přenos, kdy telefon umožňuje
současně přijímat 43,2 Kb/s a odesílat 14,4 Kb/s. Tento typ přenosu je vhodný
pro typy přenosů, kde přijímáte více dat než odesíláte. To je typická situace
pro prohlížení stránek na Webu. Práce s takovýmto mobilním připojením do
Internetu přes EuroTel je srovnatelná připojením přes pevnou linku.
Jelikož CardPhone není dost dobře možné používat jako telefon pro hlasové
hovory, je v podstatě nutné, aby uživatel vlastnil také nějaký "obyčejný
telefon". Nabízí se potom otázka, co dělat se SIM kartou. Není totiž příliš
pohodlné stále SIM kartu prohazovat mezi běžným telefonem a CardPhonem. Tuto
situaci je možné řešit dvojím způsobem.
První způsob je zakoupit pro CardPhone speciální SIM kartu, ke které si
aktivujete tarifní program SMS/Data. Pokud chcete pouze přistupovat k
Internetu, je tento tarifní program stejně výhodný jako kterýkoliv jiný. Pokud
hodláte komunikovat s jinými uzly v síti GSM nebo v pevné síti, budete oproti
vyšším tarifním programům něco tratit. Taktéž bude nutné platit aktivační
poplatek 2 500 Kč a měsíční paušální poplatek 195 Kč. Výhodou ale bude, že
datová karta bude zcela nezávislá na vašem telefonu a hlasovém čísle a datový
provoz vám nebude hlasové služby blokovat.
Druhou možností je aktivace druhé SIM karty ke stejnému číslu. Tato služba se
nazývá "EuroTel DUO" a na takto získanou kartu můžete pohlížet jako na "klon"
vaší původní karty. Podmínkou EuroTelu ale je, že byste nikdy neměli zapnout
obě SIM karty najednou (tj. před zapnutím druhé je třeba první vypnout). Za obě
karty vám bude pochopitelně chodit jeden účet a ceny hlasových, datových i
faxových hovorů budou z obou karet stejné. Nutno však připomenout, že na datové
služby se nevztahují volné minuty příslušného tarifního programu. Za vydání
karty DUO si EuroTel účtuje 500 Kč a měsíčně ještě dalších 95 Kč. Tato varianta
je cenově výhodnější (zejména pokud máte "vyšší" tarifní program na telefonu a
potřebujete přenášet data do pevné sítě), ale v okamžiku, kdy používáte data,
byste neměli zapínat svůj běžný telefon.
Kapesní počítač a mobilní telefon
I kapesní počítače (jinak handheldy nebo PDA) umožňují využít datové služby a
přístup na Internet.
Jelikož tato zařízení mají problémy s připojováním kabelů (nemají často např.
standardní sériové porty), je nejvýhodnějším řešením použití infračerveného
portu. Obecně lze kombinovat různé typy těchto kapesních počítačů s různými
typy telefonů. Problém ale je, že některé telefony konkrétně Nokia 6110 a
starší verze Nokia 6150 byly osazeny nestandardním sériovým portem. Proto je
velmi obtížné propojit je s jakýmkoliv jiným zařízením přes infračervené
rozhraní. Při výběru mobilního telefonu si proto vždy ověřte, že telefon
podporuje standard IrDA 2. V současné době to jsou např. telefony Ericsson
SH888, Nokia 8810, Siemens S25 nebo Motorola L7089. Tyto telefony není problém
propojit např. s počítači Psion anebo Palm. Způsob konfigurace přenosu závisí
značně na použitých zařízeních a na použitém softwaru.
Co lze čekat od připojení k Internetu přes přenosný počítač? Komfort tohoto
prostředí samozřejmě nelze srovnávat s běžnými notebooky. Dlužno podotknout, že
ty si zase nedáte do kapsy od saka a nepoběží na tužkové baterie.
Některé objekty na webových stránkách nebudou fungovat. Některé horší
prohlížeče mají také problémy se zobrazením rámů, takže stránky se stávají
nečitelnými. Vesměs ale přístup na Web splní svůj účel k informacím se
dostanete. Až dojde k většímu rozšíření wapových stránek, může být zajímavé
jejich prohlížení z kapesních počítačů. Technicky je to realizovatelné již
dnes. Wapové stránky jsou totiž optimalizovány pro takováto zařízení a
neobsahují žádné "náročné divočiny", jako jsou animace, rámce, velké obrázky,
aktivní objekty apod. Jejich prohlížení z relativně velkých displejů kapesních
počítačů se naopak jeví jako dosti komfortní.
U e-mailů je situace jednodušší. E-mailoví klienti chodí obvykle na podobných
zařízeních bez velkých problémů a umožňují i práci s přílohami ve formě souborů.
Jak začít s daty
Nyní se podíváme, jaké kroky je třeba podniknout, než se poprvé připojíte k
Internetu z mobilního telefonu.
Počítač
Na volbě počítače příliš nezáleží. Záleží spíše na aplikacích, které hodláte
provozovat. Je třeba zvážit, jestli je výhodnější použití notebooku anebo
kapesního počítače.
Telefon
Telefon je třeba vybírat podle několika kritérií. Hlavním kritériem by měla být
požadovaná přenosová rychlost (43,2 Kb/s, 14,4 Kb/s nebo 9,6 Kb/s). Ta by se
měla také odvíjet od toho, jak často předpokládáte využití datových služeb a
jaké objemy dat budete přenášet. Dále je také třeba zvážit, jaký způsob
připojení je pro vás vhodný. Rovněž je možné vybírat podle standardních
kritérií, jako je výdrž akumulátorů, podporované funkce apod.
Aktivace datových služeb
Nyní je třeba oznámit provozovateli sítě, že budete požadovat datové přenosy.
Nejjednodušší cestou je zavolat na infolinku (z telefonu EuroTel pomocí *11) a
vyžádat si spojení na operátora. Ten si ověří vaši totožnost a provede aktivaci
datových služeb. Aktivaci je také možné provést ve značkové prodejně. Zároveň s
aktivací obdržíte tzv. "datové číslo". To je speciální telefonní číslo, které
slouží pro příjem datových volání a které zatím na nic potřebovat nebudete.
Vlastní aktivace datových služeb je zdarma, ale měsíčně budete za jejich
používání platit 195 Kč. Pokud hodláte používat vysokorychlostní přenosy 43,2
Kb/s s telefonem Nokia CardPhone, zvažte, jestli nestojí za to, nechat si
vystavit druhou SIM kartu (EuroTel DUO) a nebo jestli není výhodnější aktivovat
samostatnou SIM kartu s tarifem SMS/Data. Obojí je třeba provést ve značkové
prodejně.
K datové službě vám bude automaticky a zdarma aktivována také faxová služba,
která vám umožní faxování z počítače. Taktéž vám bude zdarma aktivována faxová
stránka, která umožňuje ukládání faxů a jejich přeposílání na jiná faxová čísla.
Výběr přístupu na Internet
EuroTel nabízí dva způsoby připojení k Internetu. První přístup bychom mohli
nazvat jako základní. Přístup k Internetu je realizován pomocí telefonního
čísla uvnitř sítě EuroTel. Tento způsob je cenově výhodný, neboť za 1 minutu
spojení zaplatíte pouze 2 Kč (bez DPH) a to i v případě, že používáte
vysokorychlostní datové přenosy rychlostí 43,2 Kb/s. Aktivace ani měsíční
poplatky se neplatí žádné. Pokud si PCMCIA kartu pro datové hovory zakoupíte v
síti EuroTelu nebo System602, dostanete také zdarma e-mailovou schránku o
velikosti 2 MB. V jiném případě budete muset využít některé z volně dostupných
služeb na Internetu, kterých je již naštěstí dostatek. Přístup na Internet je
možné používat i ze zahraničí, pokud vybraná zahraniční síť podporuje datové
přenosy (což v civilizovaných zemích jsou prakticky všechny). Nezapomeňte ale,
že pokud si nezajistíte jiného poskytovatele Internetu v zahraničí, budete
muset platit za mezinárodní hovor do České republiky.
Pokud často cestujete a chcete také často používat přístup k Internetu ze
zahraničí, je vhodné použít službu "Eunet Traveller". Tato služba vám umožní
připojení k Internetu z mnoha evropských zemí za vnitrostátní poplatky. Za
aktivaci zaplatíte 300 Kč. Za spojení vám bude účtováno vnitrostátní hovorné
dle ceníku roamingového operátora a další 4,90 Kč za minutu od EuroTelu.
Ušetřit tak můžete i desítky korun za minutu. V České republice se i nadále
budete moci připojovat za běžné sazby.
Konfigurace
Popsat obecně konfiguraci systému je velmi obtížné. Je třeba se držet
dokumentace k PCMCIA kartě, případně k datovému kabelu a obslužnému softwaru.
Obecně lze říci, že nejdříve je třeba mobilní telefon nainstalovat jako modem
do systému Windows. Při startu systému Windows ve většině případů telefon
rozpoznají a požádají vás o vložení CD s ovladači. Jako druhý krok je třeba
nakonfigurovat připojení na Internet. Pokud používáte standardní Microsoft
Internet Explorer, slouží k tomu nástroj "průvodce připojením k Internetu",
který vás sám požádá o vložení všech potřebných informací.
V této souvislosti se často setkáváme s pojmem "Nokia Cellular Data Suite", což
je soubor ovladačů a programů, které umožňují práci s daty a faxy v telefonech
od firmy Nokia.
Faxování
Ačkoliv faxování z mobilního telefonu dnes již pomalu přenechává místo na
výsluní uživatelského zájmu datovým přenosům a službám, stále má svůj okruh
zájemců. V okamžiku, kdy je mobilní telefon jako modem do systému instalován,
je možné použít běžný faxovací software, jako je např. WinFax od firmy
Symantec. Faxování se provádí tak, že v libovolném textovém editoru (ve
Windows) vytvoříte váš dokument. Tento dokument poté vytisknete na fiktivní
tiskárnu-fax, čímž jej předáte faxovacímu softwaru k odeslání. Faxovací
software se poté ještě zeptá, na jaké číslo si přejete dokument odeslat a
odeslání provede.
0 1196 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.