Pramen znalostí na Oxford Reference Online

Pracujete ve firmě s cizojazyčnými texty, hlavně s angličtinou, a potřebujete mít k dispozici velkou slovní zásobu? P...


Pracujete ve firmě s cizojazyčnými texty, hlavně s angličtinou, a potřebujete
mít k dispozici velkou slovní zásobu? Pak vás jistě zaujme nabídka desítek
renomovaných slovníků rozmanitého zaměření, které všechny naleznete hezky na
jednom místě na portálu www.oxfordreference.com.
Nakladatelství Oxford University Press má dlouhou tradici ve vydávání tištěných
vysvětlujících slovníků z nejrůznějších oborů lidské činnosti. V roce 2002 byl
po dvouleté práci otevřen portál s více než 100 elektronickými tituly. Nyní se
přístup k tomuto placenému portálu dostává i do České republiky.

Možnosti hledání
Uživatel má několik možností:
Rychlé vyhledávání zcela analogické se zadáváním na jiných vyhledávačích, např.
Googlu nebo Seznamu. lPokročilé vyhledávání dovoluje zpřesnit hledání několika
způsoby:
Booleovskými výrazy (AND, OR, NOT)
rozšířeným hledáním (používá pojmové logiky, například k "state" najde i "land,
nation, province")
pravopisným hledáním (umožňuje najít hesla, která nebyla zcela správně zadána,
což je důležité zejména u slov cizího původu)
Prohledávat lze buď celou databázi, nebo hledání omezit tematicky či jen na
vybrané knihy.
Všechny knihy jsou doplněny o hypertextové odkazy na spolehlivé webové stránky,
kde lze nalézt další informace, jednotlivá encyklopedická hesla mají statické
URL a lze se na ně hypertextově odvolávat z jiných elektronických publikací
(např. skript, učebnic apod.).

Slovníky zařazené v databázi
Vyjmenovat všechny tituly zařazené do databáze je mimo možnosti této recenze.
Nuceně se tedy omezíme na výčet oborů a v nich na stěžejní tituly (v níže
uváděných titulech se "Dictionary of" zkracuje na "Do"), číslo v závorce udává
počet titulů v oboru:
1. Anglické jazykové slovníky (4), nejdůležitější jsou The Concise Oxford
Dictionary a The Oxford American Dictionary of Current English.
2. Anglické jazykové příručky (13), stěžejní je Pocket Fowlers Modern English
Usage, The Oxford Dictionary of Idioms.
3. Cizojazyčné slovníky (4) francouzština, němčina, španělština, italština.
4. Slovníky citátů (3)
5. Umění a architektura (5), např. Do Architecture, Do 20th-Century Art.
6. Klasické období (2)
7. Dějiny (6), pro české uživatele je nejzajímavější Whos Who in the
20th-Century Do World History.
8. Literatura (8) vedle slovníků národních literatur je tu i Do Shakespeare
nebo Do Writers & their Works.
9. Válečné dějiny (1)
10. Mytologie a folklór (6) Do World Mythology a slovníky africké, asijské či
keltské mytologie.
11. Předváděné umění (6), např. Whos Who in Opera.
12. Politika a společenské vědy (5), např. Do Psychology, Do Sociology.
13. Náboženství a filozofie (8), např. Do Saints, Do Popes.
14. Ekonomika (4), důležité jsou všechny, zejména pro pochopení odlišností ve
financování a účetnictví v anglofonních zemích.
15. Právo (2) Do Law má na své poličce většina odborných překladatelů.
16. Biologie a související vědy (3), např. Do Plant Sciences.
17. Výpočetní technika (2), poměrně skromně zastoupena Do Computing.
18. Životní prostředí (4), např. Do Ecology, Do Earth Sciences.
19. Potraviny a výživa (2)
20. Lékařství (3), zajímavý je Do Medicines.
21. Fyzika a matematika (4), např. Do Physics, Do Astronomy.
Kompletní a aktuální seznam najdete na http://www.oxfordreference.com (List of
subjects and books).

Poslední novinky
Ještě v průběhu psaní této recenze byly do portfolia zdrojů přidány 2 nové
slovníky:
1. The Dictionary of Buddhism více než 2 000 definic, zahrnujících nejen
historii (ceremoniály, ikonografie), ale i současnou problematiku např. otázky
lidských práv.
2. Oxford Business French Dictionary přes 55 000 hesel ze širokého spektra
finančnictví, řízení, elektronického obchodování či marketingu.
Zařazena byla též nová vydání Dictionary of Contemporary World History,
Dictionary of Nursing a Dictionary of Saints.

Celkový dojem
Portál neuchvacuje návštěvníka přemírou dynamických prvků či sofistikovaného
designu. To také většina jeho uživatelů hledat nebude. Najdou zde však
obrovskou databázi znalostí, která je otevřena jak pro naprostého laika
návštěvníka knihovny, tak i pro odborníka, který s využitím filtrů a
pokročilého hledání bude schopen vytáhnout z databáze právě to, co potřebuje, a
bude ušetřen zbytečného otevírání odkazů, u nichž nakonec zjistí, že jej
nezajímají což je případ, když použije k vyhledávání obecně přístupný
vyhledávač, jako např. Google. Nezanedbatelnou předností je také "spolehlivost"
obsahu. Za veškerými daty stojí renomé světově známého vydavatelství.
Přístup do Oxford Reference Online získaly do konce roku 2003 všechny veřejné a
státní vysoké školy, Akademie věd ČR, ústřední odborné a krajské knihovny.
Nákup je financován z grantového programu MŠMT ČR. Lze si jen přát, aby
prostředky k uhrazení přístupu našla i další ministerstva. Těsně před vstupem
do EU, kdy početné týmy odborníků pracují s cizojazyčnými texty, by to
znamenalo úsporu času. Na řadě pracovišť se totiž koordinátoři brodí směskou
tištěných slovníků a nesetříděných elektronických dokumentů, které prohledávají
ad hoc.

Oxford Reference Online
+rychlé a kvalitní vyhledávání, portálové řešení, šíře obsahu
-někomu může činit problémy nelokalizované rozhraní
Poskytl: Albertina icome Praha, www.aip.cz
Cena (bez DPH): roční předplatné soukromá osoba 2 500 Kč; nevýdělečná
organizace 5 250 Kč pro až 100 uživatelů; 7 900 Kč pro 101-300 uživatelů;
komerční podnik 5 250 Kč pro až 50 uživatelů, 7 900 Kč pro 51-200 uživatelů

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.