Právníci používají notebooky s anténami

Je jarní ráno a studentka prvního ročníku práv Yashmin Alexisová se zapisuje na podzimní výuku na Nova Southeastern U...


Je jarní ráno a studentka prvního ročníku práv Yashmin Alexisová se zapisuje na
podzimní výuku na Nova Southeastern University. Ne, nestojí v dlouhé frontě v
kanceláři školy. Raději sedí v univerzitní kavárně a vybírá si kurzy přes
Internet ze svého přenosného počítače.
Alexis není sama. U stolů rozmístěných po kavárně v Shepard Broad Law Center
mají studenti pohledy ponořené v obrazovkách počítačů, neboť přistupují k
různým aplikacím v bezdrátové LAN právnické fakulty. V blízkých učebnách
většina studentů píše zuřivě poznámky z přednášek. Studenti usazení v hale drží
na klíně přenosné počítače a jedna studentka stoupající po schodech se pozorně
soustředí na počítač ve své dlani.
Univerzitu Nova Southeastern nelze srovnávat s Harvardem nebo Yale pokud jde o
historii a prestiž, ale tato právnická škola se snaží nahradit chybějící
rodokmen zaměřením na technologii. Od studentů se očekává, že si koupí přenosné
počítače vybavené bezdrátovými adaptéry, aby se mohli připojit k bohatství
aplikací na bázi Internetu odkudkoli v areálu univerzity.
Časopis National Jurist nedávno nazval univerzitu Nova Southeastern
"nejzadrátovanější" právnickou školou v zemi; a toto pojmenování si rychle
našlo cestu do školních marketingových materiálů.
Pozadí sítě
Dean Joseph Harbaugh má na starosti síťové a komunikační technologie na uvedené
univerzitě od roku 1994. "Právníci jsou informačními manažery pro své klienty,"
říká. Potřebují rozumět používání počítačové technologie, aby získávali
informace z rozličných databází, vedli spisy případů a také vyúčtování svých
hodin.
Harbaugh říká, že důraz na technologie na univerzitě Nova Southeastern zlepšuje
studijní zkušenosti, je silným nástrojem pro nábor studentů a pomáhá
absolventům získat práci. "Vytváří atmosféru, která nás činí nezávislými,"
přidává Deanův kolega Paul Joseph.
Přechodu k bezdrátové LAN v areálu právnické fakulty pochopitelně předcházela
řada úvah. Když se Harbaugh dostal do vedení, škola měla počítačovou učebnu se
24 stanicemi pro více než 800 studentů. Raději než dát chybně peníze do nového
hardwaru na rozšíření počítačové učebny, rozhodl se investovat do nové síťové
infrastruktury.
Ale právnická škola byla postavena před šesti lety s pevnými betonovými patry a
jedním datovým portem pro každou učebnu a stálo by nejméně 600 000 dolarů
provést v pětiposchoďové budově příslušné úpravy. Navíc škola funguje po celý
rok a nemohla by si dovolit žádné prostoje.
Než všechno začalo
Škola se stala bezdrátovou za asi 80 000 dolarů. Instalovalo se 33 rádiových
vysílačů série Range LAN2 a přístupových zařízení ve snížených stropech nad
učebnami, kavárnou a knihovnou. Počínaje podzimem roku 1997 se od studentů
prvního ročníku vyžadovalo, aby si koupili přenosný počítač a bezdrátový
adaptér Range LAN2 za 400 dolarů. Částka 3 000 dolarů odpovídající přibližně
ceně zmíněného vybavení je zahrnuta do účtu za školné každého studenta, takže
se může stát součástí balíku finanční podpory.
Ve škole byli samozřejmě skeptici, kteří pochybovali, zda bude bezdrátová
technologie pracovat správně. Ale ani při zkušebním spuštění nedošlo k žádným
závažným problémům. "Nemyslel jsem si, že to bude fungovat tak dobře, jak to
funguje," říká Frank Novak, ředitel síťových služeb. Prostoje neexistují a síť
je schopná uspokojit explozi v používání studenty, fakultou i správci.
Novak říká, že ve skutečnosti musel odstranit asi polovinu vysílačů, protože
zjistil, že jsou umístěny příliš blízko u sebe a vytvářejí přeslechy. Když
snížil počet vysílačů, výkon se zlepšil. Jako při jakémkoli nasazování nové
technologie se objevily neočekávané problémy. Například studenti inklinovali k
tomu, čekat na profesora, až zahájí hodinu, potom všichni pustili počítače
naráz, což vyřadilo několik vysílačů. Správci řešili tuto otázku tak, že
požádali studenty, aby nabootovali hned, jak přijdou do třídy.
Výsledek práce
Podle Harbaugha překonala bezdrátová technologie očekávání po všech stránkách.
Vedení univerzity přijalo plán bezdrátového provozu za podmínky, že se počítače
stanou integrální součástí univerzitní praxe a budou jimi stále. A to se
podařilo.
Pro studentku prvního ročníku Alexis jsou hlavními přínosy technologické
orientace univerzity možnost zapisovat se na výuku on-line a komunikovat s
profesory elektronickou poštou. Říká, že se jí také líbí školení v aplikacích,
kterého se jí dostává, protože očekává, že jí to dobře poslouží po absolvování.
Využití školní sítě v praxi
Thomas Rogers, manažer pro školní technologie, vyvinul několik aplikací, které
se staly populárními mezi studenty i profesory. Tyto aplikace zahrnují:
On-line zápis. Každý student přistupuje na webovou stránku právnické fakulty,
zadá ID, PIN a obdrží 60 imaginárních bodů, které přiřazuje kurzům, které si
chce vybrat. Otevření každého kurzu závisí na nejvyšších nabídkách.
Závěrečné zkoušky na disketách. Studenti mají možnost skládat zkoušky on-line.
Přitom musí použít speciální disketu, která zablokuje zbytek počítače, když se
spouští zkouškový program.
Přehled přednášek. Rogers se svým týmem převádí zaznamenané přednášky do
formátu RealAudio a uveřejňuje je na školním Webu. Studenti přistupují k
záznamům s použitím hesel.
Virtuální studijní skupiny. Každá třída má svou vlastní skupinu internetových
news, která studentům umožňuje spolupracovat a posílat dokumenty, ať jsou ve
škole nebo doma. Například se od studentů často požaduje, aby tvořili
protivníky v určitém případu, a toto umožňuje oběma stranám zveřejnit své
argumenty.
Přístup k hodnocení. Studenti mohou zadat číslo své zkoušky a získat známky
on-line spolu s distribucí známek pro zbytek třídy. Mohou si prohlédnout i
sylaby kurzu a předchozí zkoušky.
Pomoc při náboru. Přijímací kancelář používá Microsoft NetMeeting k vedení
on-line rozhovorů, pomocí kterých se mohou případní budoucí studenti a jejich
rodiče dotazovat univerzitní správy na možnosti přijetí, finanční podporu a
ubytování.
Rogers také testuje digitální účastnickou linku pro vzdálený přístup a pracuje
na přednáškách na videokazetách, které zpřístupňuje on-line. Pozornost je
upřena i k využití videokonferencí, díky kterým by hostující profesoři mohli
učit třídy vzdáleně.
9 2493 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.