Právo v digitální podobě

Většina expertů se shoduje v tom, že tento rok bude v Evropě ve znamení prudkého nástupu elektronického obchodování...


Většina expertů se shoduje v tom, že tento rok bude v Evropě ve znamení
prudkého nástupu elektronického obchodování. A v příštím tisíciletí už většina
z nás bude nakupovat, vyplňovat formuláře, objednávat vstupenky a jízdenky
převážně digitální formou.
Je však naše legislativa na tento trend dostatečně připravena? Český Obchodní
zákoník zatím neobsahuje žádnou speciální úpravu právních vztahů, které se
uskutečnily formou elektronického obchodu. Nedostatečná je v České republice i
úroveň právní ochrany databází, což je alarmující skutečnost vzhledem k faktu
prudce rostoucího trhu elektronických datových služeb.
Je tedy zřejmé, že fenomén elektronického obchodu bude vyžadovat podporu ze
strany legislativních orgánů a přizpůsobení příslušných zákonů novým
skutečnostem souvisejících s rozvojem e-businessu.
Přesto i současný stav nabízí určité varianty řešení a řada právních otázek,
které s růstem elektronické komerce vyvstávají, je i dnes relativně slušně
ošetřena.
Na str. 4 vám nabízíme základní výběr právních otázek souvisejících s nástupem
elektronického obchodu, jejich současné možnosti řešení a návrhy dalších kroků
nutných pro přizpůsobení našeho právního řádu obchodním trendům třetího
tisíciletí. Pozornost jsme věnovali především otázkám ochrany databází, právní
platnosti elektronické obchodní komunikace, problematice ochrany osobních údajů
a ochrany nehmotného vlastnictví.
8 3056 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.