Pravý čas pro vypalování DVD

Sbohem CD-RW, přepisovatelné DVD je tady! Nejnovější DVD vypalovačky jsou rychlé a umějí ukládat větší objemy dat...


Sbohem CD-RW, přepisovatelné DVD je tady! Nejnovější DVD vypalovačky jsou
rychlé a umějí ukládat větší objemy dat než běžné CD-RW mechaniky a samozřejmě,
ceny jdou dolů. Za cenu kolem 10 000 Kč už si tak můžete pořídit přepisovací
DVD mechaniku, s níž lze vlastní videodata, ale také např. fotografie či
nahrávky z televize uložit na disky, které pak bez problémů přehrajete na
většině stolních DVD přehrávačů.
Kromě tvorby filmových disků však existují i další dobré důvody, proč do nové
DVD vypalovačky investovat v potu tváře nabyté peníze. Zřejmě tím nejpádnějším
je možnost snadného vytváření spolehlivých záloh dat. Přepisovací DVD mechaniky
umožňují ukládat několik gigabajtů (konkrétně 4,7) dat na jediném disku, takže
záloha (alespoň v případě domácích uživatelů) se mnohdy vejde na několik DVD
médií. Není pak třeba měnit disky v mechanice "každých 5 minut", jak to v
horším případě může vypadat při práci s CD-RW. Rychlost a pohodlí zálohování s
použitím přepisovatelného DVD vám zkrátka usnadní život.
Jestliže tvorba vlastních filmů či jednoduché zálohování nejsou těmi důvody,
které by mohly ovlivnit váš názor, zkuste také zohlednit, zda není výhodné mít
jednoduše vše v jednom, většina DVD vypalovaček totiž umí zapisovat a číst i
ostatní typy CD médií (ROM/R/RW), ačkoliv obvykle ne tak rychle jako poslední
modely CD-RW mechanik.

Politika pálení
Přepisovatelná DVD mohla být už dnes mezi uživateli mnohem rozšířenější, nebýt
negativní pozornosti, které se jim dostalo díky dlouholetému sporu mezi
zastánci konkurenčních formátů a protichůdných tvrzení o nekompatibilitě s
množstvím typů stolních DVD přehrávačů. Mnozí z potenciálních zájemců se tak
zdánlivě rizikové investici vyhnuli, jen aby nemuseli čelit matoucí nabídce
soupeřících formátů: DVD-RW a DVD-RAM s podporou organizace DVD Forum, či
DVD+RW, za nímž stojí DVD+
+RW Alliance. Aby toho nebylo málo, DVD-RW i DVD+RW nabízejí i odpovídají
formáty pro jediný zápis DVD-R, resp. DVD+R (tato média přitom v obou případech
nabízejí lepší kompatibilitu především se stolními DVD přehrávači). Na trhu
jsou však dnes i mechaniky, které podporují oba standardy, jak DVD-RW, tak DVD+
+RW (konkrétně např. Sony DRU-500A). Ty uživatelům umožňují migrovat k DVD,
aniž si museli lámat hlavu nad tím, který z formátů je lepší, nebo který se
dlouhodobě prosadí. Podobně jsou na trhu také mechaniky, které přívržencům
formátu DVD-RAM umožní využívat rovněž DVD-RW média (např. Panasonic LF-D521
nebo LG Electronics GMA-4020B).
Každý ze zmíněných formátů má svá pro a proti, přičemž žádný z nich v podstatě
není nejlepší úplně na všechno. Obecně lze říci, že zatímco DVD-R a +R s
možností jediného zápisu jsou ideální např. pro ukládání videa, přepisovací
DVD-RW a +RW jsou vhodné spíše pro potřeby zálohování dat, neboť umožňují
opakované použití. Veškeré DVD formáty pro zápis/přepis určené na koncový trh
používají disky, jež jsou si fyzicky podobné, což umožňuje podporu různých
formátů v některých novějších mechanikách i spotřebních přístrojích. I DVD-RAM
si stále drží svůj podíl na trhu, i když využití této technologie zřejmě
zůstane omezeno na oblast zálohování dat především ve firemním sektoru. Jeho
výhodou je hlavně to, že jsou média chráněná catridge a umožňují vysoký počet
přepisů. Dalším kritériem pro volbu formátu bude aktuální situace okolo cen
médií. V době psaní tohoto článku nabízí DVD-RW ve srovnání s DVD+RW malou
výhodu co do nákladů na jeden gigabajt cenové poměry se však mohou rychle měnit.
Pro práci s videem jsou pak k dispozici ještě další varianty v podobě formátů
DVD-VR a DVD+VR, jejichž výhodou by měla být lepší kompatibilita se stolními
DVD přehrávači a rekordéry, které se poslední dobou začínají objevovat. Zmíněné
formáty umožňují zápis videa jak na počítači, tak na spotřebním přístroji.
Podmínkou jejich využití je ale podpora v softwarovém nástroji pro authoring
DVD.

Rychlý zápis
Mechaniky, které umějí zapisovat na DVD-RW i DVD-RAM, jsou výhodné pro ty, kdo
je chtějí ve vyšší míře využívat k zálohování, neboť formát DVD-RAM je pro tyto
účely výhodný díky vestavěné verifikaci dat a možnosti až 100 000 a více
přepisů jediného disku. (Verifikace je zajištěna čtením dat po provedení
zápisu, což samozřejmě celkovou dobu zápisu zdvojnásobuje). Naproti tomu
DVD--RW pak bude vhodné pro ukládání videa. Fakt, že se začínají objevovat
multiformátové mechaniky, může do budoucnosti znamenat mimo jiné i to, že se
starší DVD technologie dostanou rychleji na nižší cenovou hladinu jestliže
nehledáte nejvyšší výkon či nejnižší ceny médií (jestliže např. nevypalujete
velké objemy dat), pak možná narazíte na starší typ mechaniky za velmi
přijatelnou cenu. Je však třeba mít se na pozoru před některými mechanikami
tzv. první generace na trhu se stále ještě vyskytují např. mechaniky DVD+RW,
které umějí zapisovat na média DVD+
+RW, avšak nepodporují formát DVD+R. Lze tedy doporučit přece jen spíše novější
modely, pokud vám nejde striktně jen o občasné zálohování. Podobně pak např.
běžné DVD-RAM mechaniky nepodporují zápis na CD--R/RW média, zatímco
DVD--RW/+RW mechaniky obvykle alespoň zápis na CD-R a CD-RW podporují.
Kompatibilita je nepochybně podstatným problémem, nicméně rychlost zápisu je
rovněž důležitým parametrem, na nějž je třeba brát ohled ve chvíli, kdy se
rozhodujete pro některý z formátů. Jestliže počítáte s tím, že budete
nejčastěji zapisovat na určitý typ média, můžete se pochopitelně zaměřit na
mechaniky, které nabízejí nejvyšší rychlosti zápisu právě pro něj to pak
oceníte zvláště v případě, že např. ve firmě vypalujete více kopií apod. U
mechanik zapisujících na DVD-R podporuje většina z nich rychlost 2x (20minutové
video tak vypálíte zhruba za 10 minut), u formátu +R dosahují až 2,4x. Např.
zmíněná mechanika Sony DRU-500A už podporuje i zápis 4x, avšak její
využitelnost je podmíněna (ne)dostupností kompatibilních médií (rychlost by
přitom měla být až o 70 % vyšší než u 2x mechanik). V případě formátů pro
opakovaný zápis pak většina běžných DVD-RW mechanik podporuje pouze 1x záznam,
zatímco současné DVD+
+RW mechaniky zapisují i 2x rychlostí (opět je to podmíněno dostupností médií).
Výhodou DVD+RW mechanik oproti DVD-RW je ale také to, že běžně podporují
formátování disků na pozadí, což umožňuje započít zápis dat rychleji, jestliže
do ní vložíte prázdný nezformátovaný disk. DVD-RW mechaniky umějí tento "trik"
taktéž, avšak obvykle pouze za cenu dodatečných nákladů na příslušný softwarový
nástroj (neboť v mnohých případech zatím nebývá vždy součástí základní dodávky,
některé z mechanik 3. generace už však bývají takovým softwarem vybaveny).

Budoucnost na dosah
K inovacím, které můžeme očekávat v nejbližší budoucnosti, patří zejména
postupné zvyšování rychlosti zápisu u všech typů DVD mechanik. Pioneer už
představil svoji mechaniku DVR-A05, která na DVD-R zapisuje 4x (čímž dostihne
zmiňovaný typ od Sony), zatímco DVD+R/+RW aliance už má připravenu specifikaci
pro 4násobnou rychlostí vypalující mechaniky pro oba podporované formáty. První
modely lze očekávat zhruba do poloviny letošního roku záměr představit v tomto
horizontu DVD+R/+RW mechaniku 4x/4x už oznámil např. Philips. Mitsubishi má
dokonce v rukávu laserovou technologii umožňující vypalování na oba formáty až
8x, nicméně odpovídající média se na trh zřejmě nedostanou dříve než ve druhé
polovině letošního roku. Ačkoliv jsou rychlejší mechaniky již na obzoru, jedno
lze říci zcela jistě už nyní má smysl o případném pořízení DVD vypalovačky
uvažovat, a to i z toho důvodu, že ceny mechanik i médií se dostaly na úroveň,
kterou lze bez nadsázky považovat za přijatelnou.

Plus, minus nebo RAM
Dodavatelé mechanik tvrdí, že DVD-RW i +RW média umožňují uchovávat data po
dobu minimálně 30 let (při optimálních podmínkách skladování). Oba zmíněné typy
médií přitom mohou být přepisovány až 1 000x, přičemž běžná kapacita
(jednostranného) média je 4,7 GB. Pokud jde o kompatibilitu, DVD-RW i DVD+RW je
možné přehrávat ve vysokém procentu stolních DVD přehrávačů, ještě lepší
kompatibilitu nabízejí formáty DVD-R a +R. Např. podle průzkumu organizace
Intellikey Labs (která se na testování DVD zaměřuje) je možné DVD+R disky
přehrávat v 90 % stolních přehrávačů, DVD-R v 77 %, +RW v 72 % a -RW v 66 %
přehrávačů.
Výhodou DVD+RW je především to, že používá technologii označovanou jako
Lossless Linking, která umožňuje přepisovat jednotlivé sektory umístěné
kdekoliv na disku při zajištění kompatibility záznamu s běžnými DVD--ROM
mechanikami i DVD přehrávači výsledkem je možnost přepisovat určité části dat
bez nutnosti přepisu celého disku. V případě DVD+RW je video kódováno ve
formátu MPEG-2 s proměnným datovým tokem, což by mělo zajistit dostatečnou
kvalitu při maximalizaci využití kapacity média (některé části videozáznamu
mohou mít při zachování vysoké kvality nižší bit-rate). DVD+RW je navíc
vybaveno technologií pro korekci chyb, což je důležité pro přehrávání záznamu v
DVD přehrávačích.
Formát DVD-RW naproti tomu umožňuje zapisovat data pouze způsobem Data-At-Once,
což znamená, že jsou při přepisu znova nahrána veškerá data na disku i v
případě, že chce uživatel přepsat pouze část obsahu. Pro potřeby zálohování
běžných dat tak může být vhodnější formát DVD+RW, zatímco DVD-RW se uplatní
zejména pro záznam videa.
DVD-RAM média rovněž s kapacitou 4,7 GB na jedné straně nebo 9,2 GB oboustranně
(která mohou být navíc umístěna v cartridge) by mělo být možné přepisovat až
100 000x s životností kolem 50 let, což je důležité např. pro firmy, které
provádějí pravidelné zálohování. DVD-RAM byl vyvinut s důrazem na oblast
datových aplikací disky jsou už při výrobě předformátovány sektorovými značkami
a zastánci tohoto standardu argumentují, že právě to jim dává možnost
"random-access" přístupu k datům, který je rychlejší než u ostatních
přepisovatelných DVD formátů. Navíc mechaniky a disky obsahují technologie pro
korekci chyb, které zajišťují spolehlivé ukládání a zálohování dat.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.