Preboot Execution Environment

DEFINICE Bootování počítačů z paměti ROM, které nevyžaduje přítomnost klasických médií s operačním systémem,...


DEFINICE
Bootování počítačů z paměti ROM, které nevyžaduje přítomnost klasických médií s
operačním systémem, jako je pevný disk či disketa. Dnes je tato technologie
nejčastěji využívána pro bootování ze sítě bez přímého zásahu administrátora.


Kdysi dávno znamenala konfigurace nebo řešení problémů uživatelského počítače
to, že někdo z IT oddělení nebo firemní zákaznické podpory se musel zvednout a
osobně příslušný počítač obstarat s instalačním softwarem a diagnostickými a
ovladačovými disky v ruce, všechno jedno po druhém. Toto řešení je praktické
pro malé firmy, ale je to noční můra pro IT administrátory, kteří mají na
starosti tisíce osobních počítačů. Jelikož takto velké množství počítačů bylo
stále častěji propojeno přes firemní sítě, návrháři přišli s řešením v polovině
devadesátých let začali výzkumníci společnosti Intel spolu s celou řadou
výrobců hardwaru a softwaru propagovat otevřený standard s názvem Wired for
Management (WfM).

PXE jako součást WfM
Standard WfM, jehož cílem bylo snížit celkové náklady na správu počítačů,
dovolil IT manažerům monitorovat, aktualizovat a konfigurovat počítače na
dálku, a to za použití standardizovaného komunikačního softwaru a tradičních
aplikací pro vzdálenou správu (v uživatelských PC tak šly spravovat například
BIOS, paměti, napájecí zdroje nebo síťové karty). WfM také zahrnoval celou řadu
síťových technologií včetně Desktop Management Interface, vzdálené aktivace
počítače (někdy také nazývané jako wake-on-LAN či service boot) a Preboot
Execution Environment (PXE).
PXE se přitom vrací do éry, kdy ještě všechny počítače neměly interní pevné
disky. PXE nejčastěji zahrnuje bootování počítače namísto z tradičního média,
jako je disketa, CD-ROM, pevný disk apod. z firmwaru umístěného v paměti ROM
nebo v programovatelné paměti ROM (PROM). Bootování z firmwaru odstraňuje
závislost na elektromechanickém zařízení, což napomáhá spolehlivosti, eliminuje
chyby čtení a rovněž urychluje celkový proces bootování. PXE lze použít také
pro bootování počítače přes síť.

Bootování ze sítě
I když byla postupem času technologie WfM vytlačena novějšími metodami
administrace, jako například Active Management Technology, kterou vyvinuli
výzkumníci společnosti Intel, schopnosti, které PXE nabízí, mají pro síťové
administrátory stále svoji hodnotu.
PXE v současnosti směřuje k automatické správě uživatelských počítačů. Je
založena na internetových protokolech TCP/IP a na DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol), které jsou průmyslovými standardy. Počítač umožňující
nasazení PXE má obvykle síťovou kartu, která je aktivní a připojena k lokální
síti i v době, kdy je samotný počítač vypnut. Tato karta poslouchá komunikaci
na síti a během toho vyhledává speciální sekvenci dat, zahrnující unikátní MAC
(Media Acccess Control) adresu daného počítače zopakovanou šestkrát. Když tuto
"magickou zprávu" obdrží, zapne samotný počítač. Aby mohla tato situace nastat,
musí být v BIOSu počítače povolena funkce wake-on-LAN. Pro některé starší
počítače může wake-on-LAN představovat problém, neboť je vyžadován speciální
kabel mezi síťovou kartou a základní deskou. Jde o hardwarový problém, který
nejde vyřešit pouze změnou BIOSu. Pro většinu počítačů nasazených ve firemním
prostředí to však nepředstavuje žádnou překážku.

Postup bootování
Jakmile se lokální PC "probudí", aktivuje síťovou kartu a nakonfiguruje se.
Používání PXE ale vyžaduje, aby byla vybudována určitá serverová
infrastruktura. Při bootování totiž musí PXE klient udělat dvě věci: nejdříve
získat IP adresu z DHCP serveru. Naneštěstí PXE vyžaduje některá nastavení,
která na všech DHCP serverech nemusejí fungovat, takže většina softwaru, která
podporuje PXE, rovněž obsahuje službu DHCP proxy. Tato proxy služba neumožňuje
získat IP adresu přímo, ale umožňuje DHCP provozovat.
Po připojení k DHCP serveru PC systém vyhledá bootovací server PXE, který mu
zašle příslušné soubory, které jsou pro bootování potřebné. DHCP server
počítači dodá jméno bootovacího souboru, který si pak PC stáhne ze TFTP
(Trivial File Transfer Protocol) serveru.
Je-li PXE v PC povoleno, při každém startu tohoto počítače se na obrazovce
objeví volba mezi bootováním pomocí technologie PXE, nebo pomocí standardně
nastavené bootovací sekvence z lokálního pevného disku nebo optického média.
PXE uživatelům rovněž poskytuje nabídku formou menu, která obsahuje například
různé správní a diagnostické nástroje (jako třeba antivirovou kontrolu,
kontrolu integrity pevných disků, inventuru nainstalovaného softwaru,
aktualizaci ovladačů nebo dokonce instalaci celého nového operačního systému).
To vše lze provést na dálku a z velké části automatizovaně, s minimálním, nebo
dokonce žádným ručním zásahem.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.