Přecházíme na Word 97: Prohlížení dokumentu

Microsoft Word patří bezesporu mezi nejpoužívanější textové editory. Většina z nás se s ním setkala a používá h...


Microsoft Word patří bezesporu mezi nejpoužívanější textové editory. Většina z
nás se s ním setkala a používá ho. Popisu jeho funkcí a návodům, jak ve Wordu
pracovat, již byla věnována spousta papíru. Může se proto zdát zbytečné věnovat
této problematice další prostor. Ze svých zkušeností ze školení však vím, že
většina uživatelů je při práci s Wordem samouky. Metodou pokusů a omylů
zkoušejí Word "přesvědčit", aby pracoval podle jejich představ, a někdy i
rezignují. Přitom často stačí jen zatrhnout jedno políčko v dialogovém okně a
vše je vyřešeno. A právě těmto uživatelům, kteří nemají čas číst tlusté knihy a
prodírat se stránkami, v nichž jsou informace, které již dávno vědí, je věnován
tento článek. V několika pokračováních bude popisovat nejnovější verzi, Word 97.
Jak jsem již naznačila v předchozím odstavci, předpokládám, že s Wordem (i
nějakou nižší verzí) již pracujete. Nebudu proto opakovat to, co by mělo být
běžně známé. Zaměřím se zejména na ty části, které uživatelé často nevědí nebo
v nich tápou. Zvláštní důraz budu klást na novinky verze 97, přidám však i
tipy, které můžete využít také v nižších verzích Wordu.
Zobrazení dokumentu
Popis novinek začnu u uživatelského prostředí Wordu 97, jmenovitě u zobrazení
dokumentu.
V minulých verzích Wordu byly k dispozici 4 druhy zobrazení dokumentu:
normální, stránkové, osnova a hlavní dokument. Word 97 k nim přidává ještě
zobrazení normálně s rozvržením. Již nyní předesílám, abyste si nepletli
zobrazení "normálně s rozvržením" s "rozvržením dokumentu" o něm bude řeč za
chvíli. Mezi jednotlivými druhy zobrazení je možné se přepínat tlačítky nalevo
od vodorovného posuvníku nebo příkazy v nabídce Zobrazit.
Jednotlivá zobrazení se liší způsobem práce a způsobem zobrazení dokumentu. Jak
jistě víte z předchozích verzí, normální zobrazení slouží zejména pro editaci
textu. Není v něm všechno
vidět (okraje stránky, záhlaví a zápatí) nebo zobrazení nemusí odpovídat tomu,
co se vytiskne (např. vícesloupcová sazba je zobrazena v jednom sloupci).
Stránkové zobrazení ukazuje dokument v té podobě, v jaké se vytiskne. Zobrazení
osnovy umožňuje jednoduše pracovat s delšími dokumenty, protože je možné
sbalovat a rozbalovat různé úrovně textu, měnit úrovně textu, přesouvat
kapitoly apod. Zobrazení hlavního dokumentu je podobné zobrazení osnovy,
umožňuje navíc pracovat s dokumenty vnořenými do hlavního dokumentu.
Nový typ zobrazení, normální s rozvržením, slouží zejména k prohlížení
dokumentu na obrazovce. Toto zobrazení je výrazně odlišné od toho, co se
vytiskne. Nová verze Wordu 97 totiž počítá nejen s tím, že budete dokumenty
tisknout, ale že si je budete prohlížet nebo nabízet k prohlížení také v
elektronické podobě.
Zobrazení normálně s rozvržením se snaží četbu ulehčit a zpříjemnit. Text se
automaticky zalamuje do okna, příliš malá písmena se zvětší. Stavový řádek
neudává počet stran dokumentu, ale počet obrazovek. Pro tento druh zobrazení
dokumentu můžete
nastavit i pozadí (příkazem Formát, Pozadí). Toto pozadí se v žádném případě
netiskne a je vidět pouze v zobrazení normálně s rozvržením.
A jak Word pozná, která písmena jsou malá a má je tedy pro toto zobrazení
zvětšit? Přepněte se do zobrazení normálně s rozvržením a zobrazte dialogové
okno Možnosti (příkazem Nástroje, Možnosti). Na kartě Zobrazení nastavte
velikost v políčku Zvětšit písma menší než.
Rozvržení dokumentu
Další novinkou Wordu 97 je možnost zobrazit si pro všechny výše uvedené druhy
zobrazení rozvržení dokumentu. Docílíte toho stejnojmenným příkazem Zobrazit,
Rozvržení dokumentu nebo tlačítkem Rozvržení dokumentu z panelu nástrojů
Standardní.
Rozvržení dokumentu podélně rozdělí obrazovku na 2 části. V pravé části se
zobrazuje dokument, v levé části jeho struktura (viz obrázek). Příčkou mezi
oběma částmi můžete libovolně pohybovat. Pokud se pohybujete po struktuře v
levé části, pravá část okamžitě zobrazuje příslušnou část dokumentu. Prohlížení
dokumentu tak velmi připomíná prohlížení webových stránek. Jednotlivé části
struktury dokumentu je možné pomocí ikon sbalovat a rozbalovat podle potřeby.
Struktura dokumentu je vytvořena z odstavců formátovaných styly Nadpis a z
odstavců, které mají nastavenou jinou úroveň osnovy než základní text (úroveň
odstavce je novinkou Wordu 97, nastavuje se příkazem Formát, Odstavec). Word 97
navíc při zobrazení rozvržení dokumentu sám přiřazuje úroveň osnovy 1
odstavcům, o kterých si "myslí", že by mohly mít funkci nadpisů.
Ještě jednou zdůrazňuji, že rozvržení dokumentu lze použít pro všechny typy
zobrazení dokumentu. Není to tedy jen výsadou zobrazení normálně s rozvržením,
jak se uživatelé často domnívají.
Další novinky
Další novinky v zobrazování dokumentu zmíním již jen velice rychle. Lupa nyní
pracuje v rozsahu 10 až 500 % (ne 10 až 200 % jako dříve). Částem dokumentu, na
které chcete upozornit, můžete přiřadit 6 druhů efektu animace (jedná se o
znakovou formátovací charakteristiku, najdete ji pod příkazem Formát, Písmo na
kartě Animace). Efekty animace se netisknou, jejich zobrazování můžete vypnout
příkazem Nástroje, Možnosti na kartě Zobrazení.
Pokud si dokument prohlížíte, jistě v něm také listujete. Používáte-li myš
IntelliMouse, asi jste si již zvykli na kolečko umožňující listování dokumentem
bez pomoci posuvníků. Jestliže máte k počítači připojenou třítlačítkovou myš
pro Windows 95, můžete využít zajímavou novinku. Kliknete-li prostředním
tlačítkem do dokumentu, zmizí textový kurzor i kurzor myši a dokument se začne
sám po obrazovce posouvat. Rychlost a směr posunu můžete ovlivnit pohybem myši
po podložce (bez stisknutého tlačítka). Pohyb myši je indikován na svislém
posuvníku. Čím více se při pohybu myší vzdalujete od středu posuvníku, tím je
posun dokumentu v daném směru rychlejší. Chcete-li samostatný pohyb dokumentu
na obrazovce ukončit, stačí kliknout některým tlačítkem myši nebo stiskněte
libovolnou klávesu.
Na závěr této kapitolky bych se ještě chtěla zmínit o tlačítku Vybrat objekt
pro procházení. Toto tlačítko se nachází na svislém posuvníku mezi tzv.
stránkovacími tlačítky (jedná se o tlačítko s obrázkem kolečka). Pokud na něj
kliknete, můžete si vybrat z 12 různých druhů objektů pro procházení, například
pole, oddíly, nadpisy, grafické objekty, tabulky nebo stránky. Jestliže si
některý objekt vyberete, stránkovací tlačítka na svislém posuvníku budou
procházet mezi zvolenými objekty. Pokud jste si vybrali jiný objekt než
stránky, stránkovací tlačítka dostanou modrou barvu. Najedete-li kurzorem myši
na stránkovací tlačítko, bublinová nápověda vám prozradí, který objekt pro
procházení byl vybrán. Chcete-li vrátit těmto tlačítkům původní význam, vyberte
jako objekt pro procházení stránky. Stránkovací tlačítka pak budou opět černá.
8 0894 / Maf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.