Přechod od C k C++

Miroslav Virius zpracoval ve své nové knize Od C k C++ téma přechodu od klasického "céčka" k objektovému programován


Miroslav Virius zpracoval ve své nové knize Od C k C++ téma přechodu od
klasického "céčka" k objektovému programování. Kniha je určena vývojářům, kteří
jazyk C již ovládají a nyní chtějí zvládnout i jazyk C++.
Znalost jazyka C je u čtenáře předpokládána, jeho základní rysy kniha již
neprobírá a plně se soustřeďuje na typické rysy jazyka C++ OOP, šablony,
výjimky, proudy, prostory jmen (namespaces) a standardní šablonovou knihovnu
STL. Přesnost autora přitom není na úkor srozumitelnosti.
Pojďme stručně k obsahu: První kapitola krátce probírá historii jazyka C++,
druhá kapitola seznamuje čtenáře s drobnými rozdíly mezi C a C++. Kapitola
třetí jde rovnou na věc základní pojmy objektového programování a jejich podoba
v jazyce C++. Čtenář se dostane od prosté třídy až k virtuální a násobné
dědičnosti.
Čtvrtá kapitola rozebírá přetěžování operátorů, téma poněkud esoterické pro
komerčního vývojáře, ale pokud jste např. fyzik a potřebujete definovat operaci
plus a minus na maticích a tenzorové operátory, pak se vám zde získané
informace budou hodit. Ostatní se s operátory setkají minimálně v standardní
knihovně datových proudů při vstupu a výstupu dat.
Pátá kapitola je velmi dobrým výkladem šablon. Dostane se i na specializaci
šablon a vnořené typy s použitím klíčového slova typename, témata chybějící v
povrchních internetových rychlokurzech C++. Kapitola šestá vysvětluje výjimky
podle poslední normy C++. Sedmá kapitola vyjasní čtenáři práci s datovými typy,
konkrétně s operátory přetypování a s dynamickou identifikací typů (RTTI).
První zmiňované téma je velmi užitečné znát, bezpečné přetypování ve stylu C++
zvyšuje robustnost programů a je lepší než typově slabé přetypování podle
jazyka C. Podrobnou znalost druhého tématu této kapitoly RTTI budou potřebovat
hlavně tvůrci aplikačních knihoven, například pro perzistenci objektů.
Prostory jmen neboli namespaces z osmé kapitoly by měly patřit do výzbroje
každého programátora, hojně je využívají standardní knihovny jazyka C++. A ty
jsou právě tématem dalších kapitol objektové datové proudy v kapitole deváté a
standardní šablonová knihovna v kapitole desáté. Předposlední kapitola
přehledně porovnává C a C++, poslední dvanáctá kapitola upozorňuje na úskalí
implementace pokročilých rysů C++ (praktická implementace překladače se může od
normy C++ odchylovat). Celkově: Kniha je to dobrá, doplňující příklady
(dostupné na WWW) dobře zvolené. Programátor v jazyce C najde potřebné
informace pro přechod na C++, programátor v jazyce C++ si z knihy doplní své
znalosti a opět dožene poslední vývoj.
(Miroslav Virius: Od C k C++, vydal Kopp, 232 stran, 149 Kč)
0 2137 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.