Přechod od pilotního projektu k ostrému provozu za pouhých 6 měsíců

Svoboda slibovaná bezdrátovými sítěmi práce na počítači všude tam, kde se nacházíte je tak lákavá, že se bezdr


Svoboda slibovaná bezdrátovými sítěmi práce na počítači všude tam, kde se
nacházíte je tak lákavá, že se bezdrátová technologie stává horkým tématem i
přesto, že ji využívá jen několik málo organizací. Fakulta medicíny univerzity
Johna Hopkinse (School of Public Health SPH) v Baltimoru se již v roce 1997
zařadila právě mezi tyto šťastné uživatele.
Na začátku byla bezdrátová síť LAN pouze pilotním projektem pro 40 studentů,
ale postupně se rozšířila až do současného stavu, kdy síť využívá 500 studentů.
Rostoucí využití je podporováno systémem slev pro ty studenty, kteří si nakoupí
přes fakultu laptopy, nebo zápůjčkou bezdrátových PC LAN karet.
"Z 600 nových studentů (kteří nastoupili tento podzim) si polovina buď koupila
laptopy, nebo si přivezla svoje," říká Ross A. McKenzie, ředitel informačního
systému SPH. "Až budou z naší školy odcházet, 80 % studentů je bude mít."
McKenzie dále uvádí, že škola letos v létě upgradovala bezdrátovou síť LAN na
rychlejší standard 802.11b Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), který byl na
trh uveden v minulém roce.
Rozhodování
"V roce 1995 stála univerzita v Baltimoru před rozhodnutím, zda provést
kompletní upgrade celé kabeláže v hodnotě okolo 2,5 milionu dolarů," uvádí J.
P. Garvin, asistent ředitele informačních systémů této školy. "Přáním profesorů
bylo, aby mohli pracovat na počítačích přímo v učebnách, kde v té době ještě
kabeláž nebyla," dodává.
"Děkan fakulty chtěl navíc doporučit studentům, aby si opatřili laptopy,
protože jsou dle jeho názoru důležitým analytickým a podpůrným nástrojem pro
vedoucí pracovníky v lékařských oborech."
"Asi 30 % našich studentů pochází z cizích zemí," dodává McKenzie. "Až odsud
odejdou, vrátí se domů a stanou se ministry zdravotnictví svých regionů nebo i
zemí. A budou potřebovat laptopy jako nástroje pro analýzu dat a statistické
rozbory."
Náklady na kabeláž
Náklady na upgrade školní ethernetové sítě LAN se nám zdály vysoké, říká
McKenzie. Instalace kabeláže v 80 let starých budovách univerzity by vyžadovala
vybudování zvýšené podlahy pro její ukládání náklady na ni by dosáhly 10 000
dolarů na jednu učebnu. "Včetně nákladů na pořízení kabelů by celkové náklady
na novou kabeláž pro jednu učebnu dosáhly 18 000 dolarů," uvádí McKenzie. A
zavedení kabelových rozvodů v kavárně, která je z velké části prosklená, se
zdálo technicky neproveditelné, dodává Garvin.
"Myšlenka vybudovat první školní bezdrátovou síť LAN byla však tehdy pouze snem
nadšenců," říká McKenzie. Při návštěvě firmy Texas Instruments v Dallasu
ohledně výběru vhodných laptopů si Garvin všiml blikajících kontrolek na
kartách laptopů pracovníků IT. "Byly to karty pro bezdrátové připojení LAN,"
říká. To byla poslední kapka v procesu rozhodování.
Na jaře 1997 SPH spustila pilotní instalaci pro 40 studentů. Pracovníci
střediska IT instalovali bezdrátové LAN karty do laptopů a v přístupových
bodech na strategických místech SPH.
Po měsíci provozu byla pilotní instalace vyhodnocena jako úspěšná, při testu 20
studentů zatížilo systém simultánním stahováním 20 MB souboru z externí webové
stránky. Všichni byli schopni stáhnout tento soubor do pěti minut.
Řešení
Bezdrátová síť LAN vyžaduje dva přístupové uzly na jednu učebnu. Každý z nich
je vybaven vysílačem a přijímačem rádiového signálu, 10-ti kolíkovým T-portem a
softwarem pro zakódování. Přístupové uzly jsou spojeny do rozbočovače sítě
Ethernet.
"Náklady dosáhnou 3 000 dolarů na jednu učebnu, tj. o 15 000 dolarů méně, než
při instalaci konvenční sítě LAN," uvádí McKenzie. "Pokud je kabeláž již
položena, DSSS (bezdrátová síť) bude stát minimálně třikrát tolik," uvádí Stan
Schatt, analytik firmy Giga Information Group se sídlem v Dallasu. Ale při
takovéto implementaci "na zelené louce je doba návratnosti menší než jeden rok."
"V historických objektech nebo v budovách s azbestovými deskami na stěnách, kde
není možné vrtat do zdí a zavádět kabeláž konvenční sítě LAN, je bezdrátová síť
skutečně nutností," říká Patrick Dryden, analytik firmy Illuminata z Nashua, a
dodává: "Svoboda v jednoduchosti přenášení osobních počítačů je navíc snem
všech uživatelů obchodních týmů, stavbyvedoucích i řady IT manažerů." V SPH se
shodli na vytvoření tříletého plánu implementace. "Ale náš děkan byl tak
zamilovaný do této myšlenky, že nám řekl, udělejte to za šest měsíců," říká
McKenzie. "Bylo to trochu děsivé protože zatím vlastně neexistovalo standardní
řešení."
Za dalších šest měsíců se v celé škole instalovalo téměř 100 přístupových uzlů
a na standard IEEE 802.11 se upgradovalo, až když byl k dispozici příslušný
hardware v roce 1998.
Standard 802.11 zahrnuje Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS). Data se
přenášejí po blocích tak, že skok z jedné frekvence na druhou se uskutečňuje
každou desetinu sekundy v pseudonáhodném formátu, který zná pouze vysílač a
přijímač.
DSSS signalizace využívá širokopásmový převodník a generuje bitový vzor pro
každý bit přenášených dat. Každý kousek dat má svou identifikaci, proto může
přijímač snadno oddělit požadovaná data od šumu na pozadí.
Propustnost nové sítě LAN bude vyšší. Při FHSS je rychlost přenosu 2 Mb/s,
zatímco DSSS signály se přenášejí teoreticky rychlostí 11 Mb/s, i když
vzdálenost a fyzické překážky způsobují zpomalení rychlosti. Bezdrátová síť
byla dodána podle slibu daného SPH, říká Garvin. Pohled z vnějšku
Chip Richter, student dálkového studijního programu SPH, souhlasí. "Pozoruji
všechny studenty, že používají tento systém po celé škole při spolupráci na
projektech a při výzkumu, nebo když používají programy pro analýzu, které jim
SPH nainstaluje na laptopy. Teď se už laptopy nepoužívají pouze při e-mailování
a pro přístup na Internet anebo jako poznámkový blok."
0 2979 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.