Preciosa implementuje SAP R/3

V souvislosti s rozvojem strojního broušení vznikla na Jablonecku na přelomu 19. a 20. století řada brusírenských tov


V souvislosti s rozvojem strojního broušení vznikla na Jablonecku na přelomu
19. a 20. století řada brusírenských továren. Preciosa byla založena po 2.
světové válce a od té doby prošla významným technologickým vývojem. V letech
1990-92, získala další specializované továrny a tak má dnes rozsáhlý okruh
činností, počínaje vlastním výzkumem, vývojem a výrobou brousicích a lešticích
strojů, přes tavení skla, jeho broušení a leštění až po montáž finálních
výrobků. Toto široké spektrum uzavírá vlastní obchodní a exportní oddělení.
V roce 1992 byla Preciosa mezi prvními privatizovanými akciovými společnostmi v
České republice. Dnes má několik závodů v ČR, jednu provozovnu na Slovensku, a
celý holding má přes 6 000 zaměstnanců. Hlavní činností Preciosy je návrh,
výroba a prodej tzv. šatonů (imitace diamantů), které slouží pro kompletaci
různých produktů, jako jsou lustrové ověsky, křišťálové lustry, skleněné
broušené figurky, růžence atd. Finální výrobky přitom nevyrábí samotná
Preciosa, ale specializované dceřinné společnosti PC Figurky, PC Bižuterie, PC
Růžence, PC CRYTUR (výroba monokrystalů pro lasery a mikroskopy). Více než 80 %
produkce směřuje do celého světa, kde Preciosa postupně zakládá své obchodní
dceřiné společnosti v Americe, Honkongu, Rusku, Španělsku a Spojených arabských
emirátech.
Výběrové řízení
V době, kdy se Preciosa rozhodovala o implementaci IS, koupila firmu Bižudata,
bývalé výpočetní oddělení Jabloneckých bižuterií, a přejmenovala ji na Pregis.
Ředitel Pregisu se stal i vedoucím projektu implementace IS.
Preciosa v té době používala svoje vlastní aplikace a rozhodovala se o způsobu
inovace stávajícího řešení. Naprogramovat si vlastní aplikace? Nebo si je
nechat vyvinout na zakázku? Anebo zakoupit standardní balík? V roce 1995 se
spojili se společností Andersen Consulting a analyzovali základní procesy ve
firmě se zaměřením na základní výroby (strojně broušených kamenů a svítidel).
Na základě analýzy bylo rozhodnuto, že bude zakoupen standardní balík.
V roce 1996 bylo zahájeno výběrové řízení, bylo osloveno 10 dodavatelů na území
ČR. Mezi základními požadavky na nový systém byla:
lintegrovatelnost
lpokrytí co největšího počtu stávajících agend
lkonsolidace údajů ve skupině
lpodpora produktu v zahraničí
lpřizpůsobení českým podmínkám
lvýhodné licenční podmínky
lrychlá a levná implementace
Protože část firem nemohla poskytnout plnou podporu v zahraničí, postoupily do
užšího výběru společnosti SAP, SSA, ORACLE a JBA, z nichž byl nakonec vybrán
SAP. Na Invexu v říjnu 1996 byla podepsána licenční a implementační smlouva.
Byl vytvořen společný implementační tým, ve kterém jsou zastoupeni odborníci z
Variasu, FCC Folprecht, SAPu a Pregisu. Jedním z prvních kroků bylo vybudování
sítě WAN k propojení jednotlivých podniků. Jako hardwarové platforma byly
vybrány servery Digital Alpha 6400 a jako databáze Oracle.
Implementace R/3
Samotný projekt implementace je rozdělen do několika fází. V první fázi se
jednalo o implementaci finančních modulů FI, AM, CO, ve všech závodech na území
ČR, a od 1. ledna 1998 také logistických modulů (SD, PP, PM, HR-PD) a rovněž
zahájení implementace finančních modulů v závodě na Slovensku. V další etapě,
která probíhá v letošním roce, se realizuje firma Preciosa-Lustry v Kamenickém
Šenově. Na rok 1999 potom zůstávají 4 dceřinné společnosti a samotný
implementátor Pregis.
V plánech na rok 2000 je implementace v jednotlivých zahraničních afilacích, z
nichž každá by měla mít 2-3 koncové uživatele. V zahraničí se bude nasazovat
R/3 ve verzi 4.0, která má vylepšenou podporu retailu a E-commerce. Celkově
bude mít Preciosa 600 definovaných uživatelů.
Původní aplikace jsou ukončeny ke dni nasazení nového systému a nebude probíhat
žádný paralelní provoz. Některé stávající aplikace, jako např. sledování řízení
výroby, zůstanou zatím v provozu, ale veškeré hlavní agendy už poběží na SAP
R/3.
Instalace v Preciose je ojedinělá tím, že musí pokrýt zcela rozdílné druhy
výroby desítky milionů kusů polotovarů společně s kontinuální hutní výrobou
skla a navíc vysoce specializovanou zakázkovou výrobou strojů. Právě ve výrobě
vlastních strojů pro výrobu se skrývá hlavní know-how společnosti. Další
zvláštností je, že celosvětový trh s bižuterií mají dnes v podstatě rozděleny 2
firmy Preciosa a rakouská firma Swarovski, která používá také systém R/3
(mimochodem její zakladatelé pocházejí z Čech).
V těchto dnech už běží 6 měsíc produktivního provozu na 15 podnicích. Některé
části výroby, jako výroba lustrů, se postupně unifikují z dřívějších 10 000
druhů jich zůstalo asi 2 000.
Přínosy zavedení IS
Hlavní přínosy implementace nového IS vidí zástupci Preciosy ve zlepšení
cashflow a v oblasti logistiky a materiálových zásob. Byl vytvořen nový úsek
logistiky, který dostal do rukou silný nástroj a obrovský přehled. Od roku 1996
se snížil počet zaměstnanců o 1 000, což samozřejmě není jen důsledkem zavádění
systému R/3, avšak restrukturalizace je úzce provázaná s implementací IS.
Velmi zajímavá je i úroveň integrace modulů CO a PP, která umožňuje např.
sledování zakázek z různých pohledů, jejich kalkulace, sledování nedokončené
výroby atp. Nasazení modulu PP do výroby, která kombinuje tradiční řemeslnou a
strojní výrobu, je velmi ojedinělé.
V minulosti se sledovaly náklady na úroveň hospodářských středisek končili asi
na 20-25 skupinách výrobků. Sledování režie bylo možné jen vzhledem ke mzdám, a
ne k výrobním zařízením. S R/3 je možné sledovat náklady až na úroveň
konkrétního druhu výrobku na jednotlivých centrech. Výsledné kalkulace, které
se dřív prováděli jednou za rok na skupinu 20-25 výrobků, se dnes dělají
průběžně u konkrétních druhů výrobků jednotlivých středisek (s vyjímkou mezd,
které jsou měsíčně).
Přínosem je i možnost plánování údržby, které bylo předtím prováděno manuálně.
Po zadání vstupních údajů o daném zařízení je možné sledovat jeho životnost,
sjednotí se principy oprav a zefektivní se využití pracovníků údržby. Zatím byl
zachován stávající výpočet mezd, agenda akcionářů, výkresy technické
dokumentace a účty zaměstnanců.
8 1552 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.