Před cestou do zahraničí

Jestliže se v hlavním článku tohoto Tématu týdne věnujeme především stavu mobilních sítí v okolních evropských ...


Jestliže se v hlavním článku tohoto Tématu týdne věnujeme především stavu
mobilních sítí v okolních evropských zemích, v následujícím textu se zaměříme
na zahraniční roaming českých operátorů. Řeč bude o nabízených službách, jejich
podmínkách i o tarifech.
Hned v úvodu rozlišme roaming pro tarifní zákazníky a pro zákazníky s
předplacenými kartami. Některé uživatele mobilních telefonů z první uvedené
skupiny čeká při aktivaci roamingu ve všech českých sítích nepříjemná povinnost
zaplacení zálohy 5 000 Kč (tato částka je shodná pro všechny 3 operátory).
Druhá skupina se zase musí potýkat s některými omezeními. Především jde o
komplikovanější navazování telefonického spojení prostřednictvím tzv.
callbacku, případně dokonce o možnost volání pouze příjímat (Oskar). Konkrétní
podmínky se pak u jednotlivých operátorů v některých bodech více, v jiných
méně, liší.

Eurotel
Nejstarší (a abecedně první) operátor, Eurotel, odpouští pětitisícovou zálohu
všem zákazníkům, kteří v posledních 3 měsících zaplatili včas účet za telefon.
Ostatní (ať už neplatili včas nebo se jedná o nové zákazníky) se jí při
aktivaci mezinárodního roamingu nevyhnou peníze však dostanou zpět po splnění
výše uvedené podmínky.
Také u předplacených sad Go je nezbytné si před prvním použitím roamingu tuto
službu (v tomto případě bezplatně) aktivovat. To se provádí prostým zavoláním
na zákaznickou linku Eurotelu.
Eurotel zatím nepodporuje technologii CAMEL, takže lze z předplacených karet
volat ze zahraničí pouze prostřednictvím tzv. zpětného volání. To se realizuje
tak, že uživatel zadá kód *101*, kód volané země, volané číslo a znak #. Během
30 sekund mu systém Eurotelu zavolá zpět a spojí jej s volaným číslem. SMS
zprávy lze odesílat stejně jako v ČR (nezbytností je pochopitelně zadat
telefoní číslo v mezinárodním formátu).
Eurotel rozděluje pro Go roaming svět do 5 pásem, v prvním je Slovensko, ve
druhém zbytek Evropy, ve třetím Rusko, ve čtvrtém USA a Kanada a v pátém
všechny ostatní země. Poplatky za minutu hovoru příchozího hovoru se pohybují
od 16 do 100 Kč, u odchozího od 30 do 180 Kč.
Společnost Eurotel také nabízí možnost pronájmu přístroje kompatibilního se
sítí země, kam cestujete (vhodné mj. pro USA) GSM 1 900 MHz nebo iDEN 800 MHz.
Podrobné informace o smluvních operátorech v jednotlivých zemích (vč. typu sítě
a tarifů) naleznete na adrese
http://www.eurotel.cz/eurotel/Site/roaming/roaming.html.

Oskar
Nejmladší z českých operátorů GSM požaduje bezpodmínečné zaplacení zálohy vrací
ji teprve po deaktivaci roamingu. Pro svou předplacenou kartu nabízí zatím
pouze příchozí roaming. Informace o roamingových partnerech Oskara naleznete na
adrese http://www.oskarmobil.cz/roaming/roaming.php3?lang=cz&sec=1. Také Oskar
nabízí zapůjčení vhodného telefonu pro cestu do zámoří.

Paegas
Uživatelé tarifních programů sítě Paegas se záloze na roaming vyhnou v případě,
že platí prostřednictvím inkasa z platební karty American Express nebo tehdy,
označí-li operátor jejich platební historii za posledních 6 měsíců jako
"dobrou". Zákazníci využívající předplacené karty Twist mají roaming aktivovaný
automaticky. Z většiny zemí se dovolají prostřednictvím zpětného volání, ze
sítí podporujících technologii CAMEL mohou volat přímo (tedy stejně, jako když
volají v ČR). Odesílání SMS funguje stejně jako u Eurotelu.
Země dělí RadioMobil pro účely tarifikace roamingových hovorů do 8 pásem (v
prvním je pouze Slovensko, ve druhém Německo, Rakousko a Polsko a např. v osmém
mj. Thajsko, Venezuela nebo Angola). Informace o partnerech pro roaming vč.
sazeb jsou k nalezení na adrese
http://dealers.radiomobil.cz/rise/plsql//ris_ie.ris_frame_enet?p_lang=cz. (pen)
0 1001 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.