Predaj PC na Slovensku v roku 1998

Redakcia PC Revue realizovala v období mesiacov februára a marca prieskum predaja počítačov na Slovensku za rok 1998. Je...


Redakcia PC Revue realizovala v období mesiacov februára a marca prieskum
predaja počítačov na Slovensku za rok 1998.
Jeho cieíom bolo zistiť počty predaných kusov počítačov triedy PC v troch
kategóriách: stolové počítače (desktopy), mobilné počítače (notebooky) a
servery triedy PC v roku 1998. Oslovené boli obchodné zastúpenia zahraničných
firiem, distribútori, ako aj významnejší domáci predajcovia počítačov
skladaných z dovezených komponentov, ktorí predávajú tieto počítače pod
vlastnou značkou a pÖsobia v rámci územia SR. Okrem toho boli oslovené
najväčšie distribučné firmy. V minulom roku sa na prvých miestach rebríčka
umiestnili zahraničné značkové počítače. Compaq si udržal prvé miesto hoci
predal v minulom roku v porovnaní s rokom 1997 približne o 1 000 ks počítačov
menej. To však možno v súvislosti s minuloročnou reorganizáciou (akvizícia
Compaq/Digital) považovať skÖr za úspech. Spoločnosť IBM na druhom mieste
naopak predala približne o 1 000 ks počítačov viac. Hewlett-Packard na treťom
mieste si udržal rovnaký počet predaných počítačov. Na štvrtej priečke sa
rovnako ako v roku 1997 umiestnila spoločnosť DTK, ktorá však v minulom roku
predala asi o 1 200 ks počítačov menej. Na piatom mieste sa umiestnil jediný
domáci zástupca, spoločnosť IMC, ktorá vlastné skladané počítače predává pod
značkou Libra.
Zahraničné zastúpenia typicky dodávajú svoje značkové počítače najmä do veíkých
výrobných a obchodných podnikov, finančných inštitúcii a do štátnej správy. Ak
si uvedomíme, že minulý rok bol poznamenaný voíbami a neistou situáciou okolo
vývoja ekonomiky a kurzu slovenskej koruny, možno hodnotiť dosiahnuté výsledky
za úspech. Celkovo sa predalo 37 266 značkových počítačov, z ktorých 29 797
pripadá na stolové počítače (desktopy), 6 145 na mobilné počítače (notebooky) a
1 324 ks na servery triedy PC.
Ak porovnáme poradie na prvých piatich miestach oproti výsledkom prieskumu
predaja v susedných krajinách, ktoré realizovala spoločnosť IDC, vidíme, že
slovenský počítačový trh vykazuje určité zvláštnosti. Na Slovensku chýbajú azda
až na pár výnimiek silné domáce lokálne počítačové firmy, ktoré by sa v ponuke
produktov a komplexnosti služieb dokázali účinne presadiť na trhu. V okolitých
krajinách (ČR, Poísko a Maďarsko) sa v prvej päťke opakovane umiestňujú domáce
firmy. Neprítomnosť silných domácich počítačových firiem je v oblasti low-end
počítačov kompenzovaná veíkým množstvom malých firiem, ktoré predávajú vlastné
skladané počítače väčšinou len v rámci svojho regiónu. Individuálny predaj,
realizovaný týmito firmami, nie je fakticky možné podchytiť, je však možné
čiastočne odhadnúť aspoň súhrnný objem predaných počítačov na základe údajov od
najväčších distribútorov komponentov. Z jednotlivých smerodajných typov
komponentov sme po sčítaní podrobných sumárov od jednotlivých distribútorov
vybrali kategóriu s najmenším počtom kusov komponentov, ktorú sme zobrali za
základ pre ďalšie kalkulácie. Predpokladáme, že na skladanie nových počítačov
sa použilo asi jedna polovica až dve tretiny predaných komponentov. Preto na
základe týchto informácií a individuálnych hodnotení od najväčších
distribútorov odhadujeme, že celkový počet počítačov, predaných prostredníctvom
tohto segmentu sa pohybuje v intervale 50 000 až 80 000 kusov.
Zhrnutie
Pri značkových počítačoch má zmysel a je potrebné uvádzať presné čísla o
predaji. Pri "neznačkových" skladaných počítačoch nie je možné a nemá zmysel
uvádzať presné čísla, ale bolo by hrubou chybou tento segment počítačov z
prieskumu vylúčiť. Veď zhruba 2/3 celkového predaja počítačov, predaných na
Slovensku, predstavoval práve predaj skladaných "neznačkových" počítačov. Ako
celkové zhrnutie uvedeného preto uvádzame nasledovné stanovisko:
Podía prieskumu redakcie PC REVUE sa na Slovensku predalo v roku 1998 celkovo
37 266 značkových počítačov kategórie PC. Počet skladaných "neznačkových"
počítačov sa pohyboval v rozpätí 50 000 až 80 000 kusov. Celkový počet všetkých
počítačov po sčítaní sa pohybuje v rozmedzí 85 000 až 120 000 kusov.
9 1239 / pahn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.