Předplacená karta Oskarta

Na trh mobilních komunikací přišel zcela nový produkt předplacená karta od Českého Mobilu, která je nazývána "Oska...


Na trh mobilních komunikací přišel zcela nový produkt předplacená karta od
Českého Mobilu, která je nazývána "Oskarta". V porovnání s obchodními značkami
Twist a Go se mi tento název nejeví zrovna šťastný, neboť je přece jen trochu
krkolomný. To ale nyní necháme stranou.
Oskarta je zatím prodávána jako "holá SIM karta". Ačkoliv v počátku byl o
Oskarty zájem mimořádný, k jeho udržení bude potřeba vytvoření ucelených sad i
s mobilním telefonem a rozšíření distribuční sítě. Přece jen, předplacené sady
jsou spotřební zboží jako každé jiné a jeho exkluzivní prodej ve vlastní
distribuční síti a zásilkový prodej nejsou dvakrát efektivní. Podle
neoficiálních informací se obojí chystá.
Velmi pozitivně lze hodnotit cenovou politiku. Jak již proběhlo v tisku, cena
za hovor z Oskarty je 6,30 Kč kdykoliv a kamkoliv a 2,10 Kč za odeslanou SMS
zprávu. Jako zaváděcí nabídka byly vydány karty s cenou hovoru v rámci sítě
Oskar 10,50 Kč bez ohledu na jeho délku (až do jedné hodiny), u nynějších karet
platí cena 3,15 Kč za minutu hovoru. Dobíjení je realizováno pomocí tří typů
kuponů 400 Kč, 800 Kč (+100 Kč bonus) a 1 500 Kč (+300 Kč bonus). Díky tomu, že
k dražším kuponům je připisován určitý bonus, můžete si nákupem dražších kuponů
skutečnou cenu snížit konkrétně na 5,25 Kč za běžný hovor, 8,75 Kč za hovor v
rámci sítě Oskar a 1,75 za SMS zprávu.
Ve špičce je 5,25 Kč velmi atraktivní (zejména do pevné sítě), mimo špičku by
sice mohla být nižší, ale je vcelku přijatelná. Podobně jako u jiných tarifů,
je i zde uplatňováno po první minutě účtování po sekundách. Ceny za mezinárodní
hovory jsou stejné jako ceny u tarifů Volám málo, často a hodně a de facto
poměrně výhodné oproti konkurenci.
Odvrácenou stranou Oskarty je dostupnost signálu. Ačkoliv Český Mobil udělil
oběma starším operátorům lekci z toho, jak se staví síť, stále ještě nepokrývá
dostatečně velké území. Již vůbec ale nechápu, proč Český Mobil na současných
mapách stále znázorňuje pokrytí poloviční, než jaké ve skutečnosti je.
Zobrazování zůstatku je na Oskartě řešeno netradičně. Po skončení hovoru je vám
zaslána SMS zpráva o ceně posledního hovoru a zůstatku na účtu. Tato SMS zpráva
je označena jako "třída 0", takže většina telefonů tuto SMS zprávu ihned
zobrazí na displeji. Zůstatek účtu je tedy držen u Oskarty pouze na ústředně a
není zobrazován stále na displeji jako u Go karet. Ačkoliv je řešení EuroTelu
na první pohled efektnější, přináší mnohé problémy. Jde zejména o problémy s
nutnou synchronizací zůstatku na kartě a problémy, které způsobí jeho
rozsynchronizování. Lze tedy říci, že Oskarta řeší zjišťování zůstatku z
technologického hlediska asi nejlépe.
Pokud jde o další služby, patří Oskarta k nejlépe vybaveným předplaceným kartám
na světě (i u nás). Výše zmíněné posílání SMS zpráv je dnes již samozřejmostí,
stejně jako hlasová schránka, přidržení hovoru a služba CLIP tedy zobrazení
čísla volajícího. Méně samozřejmá je možnost libovolného nastavování
přesměrování. U Oskarty tedy můžete stejně jako u běžných tarifních programů
nastavit přesměrování na běžné číslo v České republice. Tento přesměrovaný
hovor bude samozřejmě účtován na vrub vašeho zůstatku; přesměrování do schránky
je pro vás zdarma. Oskarta umožňuje nejen příjem dvou hovorů a jejich
prohazování, ale umožňuje i konferenční hovory. Podobně jako u Twistu, i
Oskarta umožňuje bez dalších aktivačních poplatků přenášet data a faxy.
Další nadstandardní služby jsou již placené. K Oskartě je možné aktivovat
službu CLIR a budete moci volat jiným uživatelům bez toho, aby oni vaše číslo
viděli. U Oskarty je také možné požádat o změnu telefonního čísla anebo o číslo
na přání a zlatého čísla. Specialitou Oskaret je možnost jejich registrace.
Pokud si svoji kartu zaregistrujete, získáte jednak přístup k dalším službám a
můžete ochránit svoji kartu proti ukradení. Při registraci si také zvolíte
šestimístný číselný kód.
Oskarta bude od konce května podporovat také Roaming. Ten bude zatím řešen jako
u Twistu tj. fungovat budou pouze příchozí hovory. Po spuštění technologie
CAMEL bude možné realizovat i odchozí hovory (což ale nebude dříve než v
červenci). Zatím je ale problém, že Český Mobil nemá uzavřený dostatek
roamingových smluv, takže ne v každé zahraniční síti budete vítáni. Zatím je
roaming podepsán s deseti sítěmi v okolních státech vesměs takových, které
provozují sítě v pásmu 1 800 MHz. Bohužel, ne všechny sítě patří k vyspělým.
Z technologických služeb chybí Oskartě zatím WAP. Ten bude podle všeho dostupný
ještě během května. Doufám, že Český Mobil nebude trvat na ceně 6,30 Kč za
minutu, neboť tím by tuto službu zcela zabil.
V síti Oskar zatím zcela chybí služby s přidanou hodnotou. Tím máme na mysli
různé informační služby, jako je InfoText od EuroTelu nebo Paegas Info anebo
operátorské služby. Tento typ služeb by měl postupně začít nabíhat okolo
poloviny roku.
0 1268 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.