Předplacený roaming

S více než ročním zpožděním oproti konkurenčnímu EuroTelu spustila firma RadioMobil odchozí roaming pro předplacen


S více než ročním zpožděním oproti konkurenčnímu EuroTelu spustila firma
RadioMobil odchozí roaming pro předplacené karty Twist. Podívali jsme se proto,
jak vlastně vypadá v tuto chvíli roaming na českém trhu s předplacenými
kartami. Z pochopitelných důvodů se však zaměříme poněkud více na provedení
RadioMobilu.
Odchozí roamingové hovory pro předplacené karty jsou z technologického hlediska
poněkud tvrdý oříšek. Proto zatím plný roaming pro předplacené karty zavedlo
poměrně málo operátorů na světě a rovněž příchozí roaming uvádělo letos mnoho
operátorů jako novinku. Problém je generován dvěma skutečnostmi zaprvé
zákazníkovi nelze povolit přečerpání předplaceného kreditu a zadruhé zahraniční
síť, která hovor uskutečňuje, zákazníkův zůstatek nezná. Už z této definice
problému lze odvodit dva způsoby řešení. První možností je zajištění, aby hovor
řídila ústředna účastníkovy domovské sítě a druhým způsobem je zajištění
mechanismu výměny zůstatku mezi navštívenou sítí a domovskou sítí účastníka.
Pokud má být odchozí roamingový hovor sestavován ústřednou účastníkovy domovské
sítě, jde o řešení založené na systému zpětných volání. Vyťukáním speciálního
řetězce znaků si účastník hovor "objedná" u své domovské sítě. Její ústředna mu
poté do zahraničí zavolá a hovor sestaví. Ačkoliv je toto řešení jednodušší na
implementaci, přináší některé nevýhody. Je to především náročnější obsluha
(číslo není možné přímo vytočit), vyšší náklady na hovory v rámci navštívené
země a vyšší náklady na sestavení hovoru (které jsou většinou přenášeny na
uživatele v podobě sestavovacího poplatku).
Nová technologie CAMEL slouží k implementaci druhé možnosti, kdy si ústředny
vymění zůstatky účtu zákazníka a sestavování hovoru může provést ústředna
navštívené země. Problém však je, že tato technologie musí být podporována jak
na straně domovské sítě, tak na straně sítě hostitelské. A v tom je hlavní
kámen úrazu, neboť začátkem července tuto technologii podporovala pouze německá
síť D1 a zatím se nezdá, že by se tento seznam nějak dramaticky rozšířil.
Vedlejším produktem této technologie je, že v zahraniční síti je možné používat
zkrácená telefonní čísla (do schránky, na infolinku apod.) jako ze sítě domácí.
CAMEL také řeší zúčtování odeslaných SMS zpráv.
Pohled v kontextu
EuroTel nabízí zákazníkům odchozí roamingové hovory již od loňska. Doposud
používá pouze systém zpětných volání, neboť si dobře spočítal, že s technologií
CAMEL nelze na letošní léto ještě počítat. Letos nabídl navíc možnost zasílání
SMS zpráv a refundaci odchozích hovorů a SMS z června a července až do výše 500
Kč.
Řešení, které představil nyní RadioMobil, je kombinací obou výše popsaných
technologií. Řešení "100% roamingu", které je dostupné v síti D1, je sice velmi
elegantní, ale dokud nebude k dispozici po celé Evropě, půjde jen o technickou
raritu hodnou obdivu, ale bez širšího uplatnění. Zajímavé je, že RadioMobil
nakonec implementoval i systém zpětného volání, na který vloni házel bahno jako
na nesystémový, složitý a nedokonalý.
Velkým nedostatkem Twistu je, že RadioMobil nabízí odesílání SMS zpráv pouze v
sítích s podporou technologie CAMEL (tedy prakticky opět pouze v Německu).
Značně nedořešené je také zjišťování zbývajícího kreditu. Z nepochopitelného
důvodu není kredit zasílán přes USSD jako v České republice, ačkoliv by tento
systém bez problémů fungoval prakticky všude (EuroTel je toho důkazem). Pro
zjišťění kreditu je potřeba zavolat na číslo +420-603-124601 (buď přímo, nebo
zpětným voláním). Ačkoliv tento hovor přijde RadioMobil poměrně draho, není
tento hovor zákazníkovi účtován.
Pokud jde o ceny, situace je poněkud zamotaná. Příchozí hovory jsou vesměs
levnější u RadioMobilu. Odchozí hovory jsou však ve většině případů drahé
přibližně stejně a často je RadioMobil dražší. Sestavovací poplatek za odchozí
hovory (v obou sítích 15 Kč) je ale RadioMobilem účtován pouze v případě, že
volaný účastník telefon zvedne. Jelikož ale na letošní léto nabízí EuroTel
refundaci hovorů a SMS ze zahraničí až do výše 500 Kč, vychází roaming s
EuroTelem ve většině případů levněji.
S předplaceným roamingem u Twistu jsou ale zatím potíže. Problémy jsou od
některých uživatelů hlášeny ze sítě D1, kde se nedaří uskutečňovat přímé
odchozí hovory. Ani roaming se zpětným voláním nefunguje u všech sítí např. v
řecké síti Cosmote.
Zákeřné také je, že roaming je "ve vší tichosti" plošně aktivován všem
zákazníkům se službou Twist. Jelikož prakticky všechny telefony se implicitně
automaticky přepínají na jiné sítě v okamžiku, kdy zmizí síť domovská, může si
takový zákazník v nevědomosti v pohraničí protelefonovat veškerý kredit.
V tomto článku nebyla vůbec zmíněna podpora roamingu v síti Oskar. Není divu,
neboť předplacená Oskarta zatím nabízí pouze roaming na příchozí hovory.
0 1947 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.